TM119_HUMAN - 283 amino acids
Alzheimer
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 2 Seq3 = 2 Seq4 = 7 Seq5 = 6 Seq6 = 1 Seq7 = 2 Seq8 = 1 Seq9 = 4 Seq10 = 4 Seq11 = 17 Seq12 = 8 Seq13 = 4 Seq14 = 7 Seq15 = 7 Seq16 = 11 Seq17 = 4 Seq18 = 2 Seq19 = 2 Seq20 = 4 Seq21 = 2 Seq22 = 3 Seq23 = 2 Seq24 = 2 Seq25 = 1 Seq26 = 6 Seq27 = 7 Seq28 = 5 Seq29 = 5 Seq30 = 6 Seq31 = 4 Seq32 = 3 Seq33 = 2 Seq34 = 2 Seq35 = 1 Seq36 = 2 Seq37 = 3 Seq38 = 4 Seq39 = 5 Seq40 = 2 Seq41 = 1 Seq42 = 5 Seq43 = 2 Seq44 = 4 Seq45 = 5 Seq46 = 7 Seq47 = 8 Seq48 = 3 Seq49 = 5 Seq50 = 3 Seq51 = 1 Seq52 = 2 Seq53 = 11 Seq54 = 15 Seq55 = 8 SeqR1 = 1 SeqR2 = 1 SeqR3 = 4 SeqR4 = 3 SeqR5 = 4 SeqR6 = 2 SeqR7 = 1 SeqR8 = 5 SeqR9 = 2 SeqR10 = 5 SeqR11 = 12 SeqR12 = 6 SeqR13 = 11 SeqR14 = 3 SeqR15 = 6 SeqR16 = 13 SeqR17 = 3 SeqR18 = 6 SeqR19 = 1 SeqR22 = 1 SeqR23 = 3 SeqR24 = 1 SeqR26 = 4 SeqR27 = 2 SeqR28 = 3 SeqR29 = 2 SeqR30 = 6 SeqR31 = 2 SeqR32 = 4 SeqR33 = 2 SeqR35 = 1 SeqR37 = 1 SeqR38 = 3 SeqR39 = 7 SeqR40 = 2 SeqR41 = 6 SeqR42 = 3 SeqR43 = 1 SeqR44 = 6 SeqR45 = 10 SeqR46 = 5 SeqR47 = 10 SeqR48 = 2 SeqR49 = 5 SeqR50 = 5 SeqR51 = 3 SeqR53 = 8 SeqR54 = 10 SeqR55 = 11