MAZ_HUMAN - 477 amino acids
Alzheimer
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 6 Seq3 = 6 Seq4 = 5 Seq5 = 3 Seq6 = 4 Seq7 = 11 Seq8 = 2 Seq9 = 1 Seq10 = 3 Seq11 = 3 Seq12 = 4 Seq13 = 4 Seq14 = 11 Seq15 = 14 Seq16 = 5 Seq17 = 2 Seq18 = 2 Seq19 = 1 Seq22 = 2 Seq23 = 8 Seq24 = 1 Seq25 = 2 Seq26 = 9 Seq27 = 14 Seq28 = 9 Seq29 = 5 Seq30 = 2 Seq31 = 1 Seq33 = 4 Seq34 = 2 Seq35 = 2 Seq36 = 1 Seq37 = 4 Seq38 = 8 Seq39 = 4 Seq40 = 4 Seq41 = 7 Seq42 = 2 Seq43 = 2 Seq44 = 4 Seq45 = 3 Seq46 = 3 Seq47 = 5 Seq48 = 4 Seq49 = 9 Seq50 = 5 Seq51 = 6 Seq53 = 1 Seq54 = 1 Seq55 = 3 Seq56 = 3 Seq57 = 6 Seq58 = 4 Seq59 = 5 Seq60 = 2 Seq61 = 13 Seq62 = 8 Seq63 = 3 Seq64 = 2 Seq65 = 3 Seq66 = 6 Seq67 = 4 Seq68 = 9 Seq69 = 2 Seq70 = 7 Seq71 = 7 Seq72 = 6 Seq73 = 4 Seq74 = 9 Seq75 = 4 Seq76 = 1 Seq77 = 3 Seq78 = 4 Seq79 = 5 Seq80 = 2 Seq81 = 3 Seq82 = 6 Seq83 = 7 Seq84 = 9 Seq85 = 7 Seq86 = 9 Seq87 = 4 Seq90 = 3 Seq91 = 5 Seq92 = 7 Seq93 = 3 Seq94 = 9 SeqR1 = 3 SeqR2 = 6 SeqR3 = 6 SeqR4 = 6 SeqR5 = 2 SeqR6 = 2 SeqR7 = 9 SeqR8 = 5 SeqR9 = 1 SeqR10 = 3 SeqR11 = 1 SeqR12 = 1 SeqR13 = 9 SeqR14 = 12 SeqR15 = 12 SeqR17 = 1 SeqR18 = 1 SeqR19 = 1 SeqR23 = 4 SeqR24 = 1 SeqR25 = 2 SeqR26 = 8 SeqR27 = 12 SeqR28 = 11 SeqR29 = 6 SeqR30 = 6 SeqR33 = 2 SeqR34 = 3 SeqR36 = 1 SeqR37 = 2 SeqR38 = 2 SeqR39 = 7 SeqR40 = 4 SeqR41 = 5 SeqR42 = 2 SeqR43 = 2 SeqR44 = 5 SeqR46 = 4 SeqR47 = 5 SeqR48 = 2 SeqR49 = 7 SeqR50 = 4 SeqR51 = 4 SeqR52 = 1 SeqR53 = 1 SeqR54 = 3 SeqR55 = 3 SeqR56 = 9 SeqR57 = 5 SeqR59 = 5 SeqR60 = 3 SeqR61 = 3 SeqR62 = 5 SeqR63 = 3 SeqR64 = 3 SeqR65 = 2 SeqR66 = 1 SeqR67 = 4 SeqR68 = 6 SeqR69 = 6 SeqR70 = 4 SeqR71 = 3 SeqR72 = 4 SeqR73 = 3 SeqR74 = 9 SeqR75 = 4 SeqR76 = 1 SeqR77 = 3 SeqR78 = 4 SeqR80 = 1 SeqR82 = 5 SeqR83 = 5 SeqR84 = 7 SeqR85 = 3 SeqR86 = 5 SeqR87 = 1 SeqR90 = 3 SeqR91 = 3 SeqR92 = 3 SeqR93 = 6 SeqR94 = 8