DHC24_HUMAN - 516 amino acids
Human
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 1 Seq3 = 1 Seq4 = 1 Seq5 = 1 Seq6 = 1 Seq7 = 2 Seq8 = 1 Seq9 = 1 Seq10 = 1 Seq11 = 1 Seq12 = 1 Seq13 = 1 Seq14 = 1 Seq15 = 1 Seq16 = 2 Seq17 = 3 Seq18 = 2 Seq19 = 4 Seq20 = 3 Seq21 = 1 Seq22 = 1 Seq23 = 1 Seq24 = 1 Seq25 = 1 Seq26 = 1 Seq27 = 1 Seq28 = 1 Seq29 = 1 Seq30 = 1 Seq31 = 2 Seq32 = 1 Seq33 = 1 Seq34 = 1 Seq35 = 1 Seq36 = 3 Seq37 = 1 Seq38 = 1 Seq39 = 1 Seq40 = 1 Seq41 = 1 Seq42 = 1 Seq43 = 5 Seq44 = 2 Seq45 = 1 Seq46 = 1 Seq47 = 1 Seq48 = 1 Seq49 = 1 Seq50 = 1 Seq51 = 1 Seq52 = 1 Seq53 = 3 Seq54 = 1 Seq55 = 1 Seq56 = 1 Seq57 = 1 Seq58 = 1 Seq59 = 1 Seq60 = 1 Seq61 = 2 Seq62 = 1 Seq63 = 1 Seq64 = 1 Seq65 = 1 Seq66 = 1 Seq67 = 1 Seq68 = 3 Seq69 = 2 Seq70 = 3 Seq71 = 3 Seq72 = 1 Seq73 = 1 Seq74 = 1 Seq75 = 1 Seq76 = 1 Seq77 = 1 Seq78 = 1 Seq79 = 1 Seq80 = 1 Seq81 = 1 Seq82 = 2 Seq83 = 1 Seq84 = 2 Seq85 = 1 Seq86 = 1 Seq87 = 1 Seq88 = 2 Seq89 = 1 Seq90 = 1 Seq91 = 1 Seq92 = 1 Seq93 = 1 Seq94 = 1 Seq95 = 1 Seq96 = 2 Seq97 = 3 Seq98 = 1 Seq99 = 1 Seq100 = 2 Seq101 = 1 Seq102 = 1 SeqR6 = 2 SeqR7 = 2 SeqR22 = 1 SeqR37 = 1 SeqR40 = 1 SeqR43 = 1 SeqR44 = 1 SeqR65 = 1 SeqR66 = 2 SeqR68 = 1 SeqR72 = 1 SeqR77 = 1 SeqR80 = 2 SeqR81 = 1 SeqR82 = 3 SeqR83 = 1 SeqR84 = 1 SeqR86 = 1 SeqR95 = 2 SeqR97 = 2 SeqR102 = 1
1 MEPAVSLAVC 1
2 SLAVCALLFL 1
3 ALLFLLWVRL 1
4 LWVRLKGLEF 1
5 KGLEFVLIHQ 1
6 VLIHQRWVFV 1
7 RWVFVCLFLL 2
8 CLFLLPLSLI 1
9 PLSLIFDIYY 1
10 FDIYYYVRAW 1
11 YVRAWVVFKL 1
12 VVFKLSSAPR 1
13 SSAPRLHEQR 1
14 LHEQRVRDIQ 1
15 VRDIQKQVRE 1
16 KQVREWKEQG 2
17 WKEQGSKTFM 3
18 SKTFMCTGRP 2
19 CTGRPGWLTV 4
20 GWLTVSLRVG 3
21 SLRVGKYKKT 1
22 KYKKTHKNIM 1
23 HKNIMINLMD 1
24 INLMDILEVD 1
25 ILEVDTKKQI 1
26 TKKQIVRVEP 1
27 VRVEPLVTMG 1
28 LVTMGQVTAL 1
29 QVTALLTSIG 1
30 LTSIGWTLPV 1
31 WTLPVLPELD 2
32 LPELDDLTVG 1
33 DLTVGGLIMG 1
34 GLIMGTGIES 1
35 TGIESSSHKY 1
36 SSHKYGLFQH 3
37 GLFQHICTAY 1
38 ICTAYELVLA 1
39 ELVLADGSFV 1
40 DGSFVRCTPS 1
41 RCTPSENSDL 1
42 ENSDLFYAVP 1
43 FYAVPWSCGT 5
44 WSCGTLGFLV 2
45 LGFLVAAEIR 1
46 AAEIRIIPAK 1
47 IIPAKKYVKL 1
48 KYVKLRFEPV 1
49 RFEPVRGLEA 1
50 RGLEAICAKF 1
51 ICAKFTHESQ 1
52 THESQRQENH 1
53 RQENHFVEGL 3
54 FVEGLLYSLD 1
55 LYSLDEAVIM 1
56 EAVIMTGVMT 1
57 TGVMTDEAEP 1
58 DEAEPSKLNS 1
59 SKLNSIGNYY 1
60 IGNYYKPWFF 1
61 KPWFFKHVEN 2
62 KHVENYLKTN 1
63 YLKTNREGLE 1
64 REGLEYIPLR 1
65 YIPLRHYYHR 1
66 HYYHRHTRSI 1
67 HTRSIFWELQ 1
68 FWELQDIIPF 3
69 DIIPFGNNPI 2
70 GNNPIFRYLF 3
71 FRYLFGWMVP 3
72 GWMVPPKISL 1
73 PKISLLKLTQ 1
74 LKLTQGETLR 1
75 GETLRKLYEQ 1
76 KLYEQHHVVQ 1
77 HHVVQDMLVP 1
78 DMLVPMKCLQ 1
79 MKCLQQALHT 1
80 QALHTFQNDI 1
81 FQNDIHVYPI 1
82 HVYPIWLCPF 2
83 WLCPFILPSQ 1
84 ILPSQPGLVH 2
85 PGLVHPKGNE 1
86 PKGNEAELYI 1
87 AELYIDIGAY 1
88 DIGAYGEPRV 2
89 GEPRVKHFEA 1
90 KHFEARSCMR 1
91 RSCMRQLEKF 1
92 QLEKFVRSVH 1
93 VRSVHGFQML 1
94 GFQMLYADCY 1
95 YADCYMNREE 1
96 MNREEFWEMF 2
97 FWEMFDGSLY 3
98 DGSLYHKLRE 1
99 HKLREKLGCQ 1
100 KLGCQDAFPE 2
101 DAFPEVYDKI 1
102 VYDKICKAARH 1


1 CVALSVAPEM 0
2 LFLLACVALS 0
3 LRVWLLFLLA 0
4 FELGKLRVWL 0
5 QHILVFELGK 0
6 VFVWRQHILV 2
7 LLFLCVFVWR 2
8 ILSLPLLFLC 0
9 YYIDFILSLP 0
10 WARVYYYIDF 0
11 LKFVVWARVY 0
12 RPASSLKFVV 0
13 RQEHLRPASS 0
14 QIDRVRQEHL 0
15 ERVQKQIDRV 0
16 GQEKWERVQK 0
17 MFTKSGQEKW 0
18 PRGTCMFTKS 0
19 VTLWGPRGTC 0
20 GVRLSVTLWG 0
21 TKKYKGVRLS 0
22 MINKHTKKYK 1
23 DMLNIMINKH 0
24 DVELIDMLNI 0
25 IQKKTDVELI 0
26 PEVRVIQKKT 0
27 GMTVLPEVRV 0
28 LATVQGMTVL 0
29 GISTLLATVQ 0
30 VPLTWGISTL 0
31 DLEPLVPLTW 0
32 GVTLDDLEPL 0
33 GMILGGVTLD 0
34 SEIGTGMILG 0
35 YKHSSSEIGT 0
36 HQFLGYKHSS 0
37 YATCIHQFLG 1
38 ALVLEYATCI 0
39 VFSGDALVLE 0
40 SPTCRVFSGD 1
41 LDSNESPTCR 0
42 PVAYFLDSNE 0
43 TGCSWPVAYF 1
44 VLFGLTGCSW 1
45 RIEAAVLFGL 0
46 KAPIIRIEAA 0
47 LKVYKKAPII 0
48 VPEFRLKVYK 0
49 AELGRVPEFR 0
50 FKACIAELGR 0
51 QSEHTFKACI 0
52 HNEQRQSEHT 0
53 LGEVFHNEQR 0
54 DLSYLLGEVF 0
55 MIVAEDLSYL 0
56 TMVGTMIVAE 0
57 PEAEDTMVGT 0
58 SNLKSPEAED 0
59 YYNGISNLKS 0
60 FFWPKYYNGI 0
61 NEVHKFFWPK 0
62 NTKLYNEVHK 0
63 ELGERNTKLY 0
64 RLPIYELGER 0
65 RHYYHRLPIY 1
66 ISRTHRHYYH 2
67 QLEWFISRTH 0
68 FPIIDQLEWF 1
69 IPNNGFPIID 0
70 FLYRFIPNNG 0
71 PVMWGFLYRF 0
72 LSIKPPVMWG 1
73 QTLKLLSIKP 0
74 RLTEGQTLKL 0
75 QEYLKRLTEG 0
76 QVVHHQEYLK 0
77 PVLMDQVVHH 1
78 QLCKMPVLMD 0
79 THLAQQLCKM 0
80 IDNQFTHLAQ 2
81 IPYVHIDNQF 1
82 FPCLWIPYVH 3
83 QSPLIFPCLW 1
84 HVLGPQSPLI 1
85 ENGKPHVLGP 0
86 IYLEAENGKP 1
87 YAGIDIYLEA 0
88 VRPEGYAGID 0
89 AEFHKVRPEG 0
90 RMCSRAEFHK 0
91 FKELQRMCSR 0
92 HVSRVFKELQ 0
93 LMQFGHVSRV 0
94 YCDAYLMQFG 0
95 EERNMYCDAY 2
96 FMEWFEERNM 0
97 YLSGDFMEWF 2
98 ERLKHYLSGD 0
99 QCGLKERLKH 0
100 EPFADQCGLK 0
101 IKDYVEPFAD 0
102 HRAAKCIKDYV 1