DHC24_HUMAN - 516 amino acids
Bacteria
NC
CN
1 MEPAVSLAVC 0
2 SLAVCALLFL 0
3 ALLFLLWVRL 0
4 LWVRLKGLEF 0
5 KGLEFVLIHQ 0
6 VLIHQRWVFV 0
7 RWVFVCLFLL 0
8 CLFLLPLSLI 0
9 PLSLIFDIYY 0
10 FDIYYYVRAW 0
11 YVRAWVVFKL 0
12 VVFKLSSAPR 0
13 SSAPRLHEQR 0
14 LHEQRVRDIQ 0
15 VRDIQKQVRE 0
16 KQVREWKEQG 0
17 WKEQGSKTFM 0
18 SKTFMCTGRP 0
19 CTGRPGWLTV 0
20 GWLTVSLRVG 0
21 SLRVGKYKKT 0
22 KYKKTHKNIM 0
23 HKNIMINLMD 0
24 INLMDILEVD 0
25 ILEVDTKKQI 0
26 TKKQIVRVEP 0
27 VRVEPLVTMG 0
28 LVTMGQVTAL 0
29 QVTALLTSIG 0
30 LTSIGWTLPV 0
31 WTLPVLPELD 0
32 LPELDDLTVG 0
33 DLTVGGLIMG 0
34 GLIMGTGIES 0
35 TGIESSSHKY 0
36 SSHKYGLFQH 0
37 GLFQHICTAY 0
38 ICTAYELVLA 0
39 ELVLADGSFV 0
40 DGSFVRCTPS 0
41 RCTPSENSDL 0
42 ENSDLFYAVP 0
43 FYAVPWSCGT 0
44 WSCGTLGFLV 0
45 LGFLVAAEIR 0
46 AAEIRIIPAK 0
47 IIPAKKYVKL 0
48 KYVKLRFEPV 0
49 RFEPVRGLEA 0
50 RGLEAICAKF 0
51 ICAKFTHESQ 0
52 THESQRQENH 0
53 RQENHFVEGL 0
54 FVEGLLYSLD 0
55 LYSLDEAVIM 0
56 EAVIMTGVMT 0
57 TGVMTDEAEP 0
58 DEAEPSKLNS 0
59 SKLNSIGNYY 0
60 IGNYYKPWFF 0
61 KPWFFKHVEN 0
62 KHVENYLKTN 0
63 YLKTNREGLE 0
64 REGLEYIPLR 0
65 YIPLRHYYHR 0
66 HYYHRHTRSI 0
67 HTRSIFWELQ 0
68 FWELQDIIPF 0
69 DIIPFGNNPI 0
70 GNNPIFRYLF 0
71 FRYLFGWMVP 0
72 GWMVPPKISL 0
73 PKISLLKLTQ 0
74 LKLTQGETLR 0
75 GETLRKLYEQ 0
76 KLYEQHHVVQ 0
77 HHVVQDMLVP 0
78 DMLVPMKCLQ 0
79 MKCLQQALHT 0
80 QALHTFQNDI 0
81 FQNDIHVYPI 0
82 HVYPIWLCPF 0
83 WLCPFILPSQ 0
84 ILPSQPGLVH 0
85 PGLVHPKGNE 0
86 PKGNEAELYI 0
87 AELYIDIGAY 0
88 DIGAYGEPRV 0
89 GEPRVKHFEA 0
90 KHFEARSCMR 0
91 RSCMRQLEKF 0
92 QLEKFVRSVH 0
93 VRSVHGFQML 0
94 GFQMLYADCY 0
95 YADCYMNREE 0
96 MNREEFWEMF 0
97 FWEMFDGSLY 0
98 DGSLYHKLRE 0
99 HKLREKLGCQ 0
100 KLGCQDAFPE 0
101 DAFPEVYDKI 0
102 VYDKICKAARH 0


1 CVALSVAPEM 0
2 LFLLACVALS 0
3 LRVWLLFLLA 0
4 FELGKLRVWL 0
5 QHILVFELGK 0
6 VFVWRQHILV 0
7 LLFLCVFVWR 0
8 ILSLPLLFLC 0
9 YYIDFILSLP 0
10 WARVYYYIDF 0
11 LKFVVWARVY 0
12 RPASSLKFVV 0
13 RQEHLRPASS 0
14 QIDRVRQEHL 0
15 ERVQKQIDRV 0
16 GQEKWERVQK 0
17 MFTKSGQEKW 0
18 PRGTCMFTKS 0
19 VTLWGPRGTC 0
20 GVRLSVTLWG 0
21 TKKYKGVRLS 0
22 MINKHTKKYK 0
23 DMLNIMINKH 0
24 DVELIDMLNI 0
25 IQKKTDVELI 0
26 PEVRVIQKKT 0
27 GMTVLPEVRV 0
28 LATVQGMTVL 0
29 GISTLLATVQ 0
30 VPLTWGISTL 0
31 DLEPLVPLTW 0
32 GVTLDDLEPL 0
33 GMILGGVTLD 0
34 SEIGTGMILG 0
35 YKHSSSEIGT 0
36 HQFLGYKHSS 0
37 YATCIHQFLG 0
38 ALVLEYATCI 0
39 VFSGDALVLE 0
40 SPTCRVFSGD 0
41 LDSNESPTCR 0
42 PVAYFLDSNE 0
43 TGCSWPVAYF 0
44 VLFGLTGCSW 0
45 RIEAAVLFGL 0
46 KAPIIRIEAA 0
47 LKVYKKAPII 0
48 VPEFRLKVYK 0
49 AELGRVPEFR 0
50 FKACIAELGR 0
51 QSEHTFKACI 0
52 HNEQRQSEHT 0
53 LGEVFHNEQR 0
54 DLSYLLGEVF 0
55 MIVAEDLSYL 0
56 TMVGTMIVAE 0
57 PEAEDTMVGT 0
58 SNLKSPEAED 0
59 YYNGISNLKS 0
60 FFWPKYYNGI 0
61 NEVHKFFWPK 0
62 NTKLYNEVHK 0
63 ELGERNTKLY 0
64 RLPIYELGER 0
65 RHYYHRLPIY 0
66 ISRTHRHYYH 0
67 QLEWFISRTH 0
68 FPIIDQLEWF 0
69 IPNNGFPIID 0
70 FLYRFIPNNG 0
71 PVMWGFLYRF 0
72 LSIKPPVMWG 0
73 QTLKLLSIKP 0
74 RLTEGQTLKL 0
75 QEYLKRLTEG 0
76 QVVHHQEYLK 0
77 PVLMDQVVHH 0
78 QLCKMPVLMD 0
79 THLAQQLCKM 0
80 IDNQFTHLAQ 0
81 IPYVHIDNQF 0
82 FPCLWIPYVH 0
83 QSPLIFPCLW 0
84 HVLGPQSPLI 0
85 ENGKPHVLGP 0
86 IYLEAENGKP 0
87 YAGIDIYLEA 0
88 VRPEGYAGID 0
89 AEFHKVRPEG 0
90 RMCSRAEFHK 0
91 FKELQRMCSR 0
92 HVSRVFKELQ 0
93 LMQFGHVSRV 0
94 YCDAYLMQFG 0
95 EERNMYCDAY 0
96 FMEWFEERNM 0
97 YLSGDFMEWF 0
98 ERLKHYLSGD 0
99 QCGLKERLKH 0
100 EPFADQCGLK 0
101 IKDYVEPFAD 0
102 HRAAKCIKDYV 0