CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Serotonin
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 5 Seq3 = 11 Seq4 = 5 Seq5 = 2 Seq6 = 5 Seq7 = 7 Seq8 = 2 Seq9 = 4 Seq10 = 3 Seq11 = 9 Seq12 = 3 Seq13 = 2 Seq14 = 2 Seq15 = 4 Seq17 = 5 Seq18 = 12 Seq19 = 3 Seq20 = 1 Seq21 = 1 Seq23 = 1 Seq24 = 4 Seq25 = 2 Seq26 = 5 Seq27 = 1 Seq28 = 2 Seq29 = 4 Seq30 = 4 Seq31 = 3 Seq33 = 5 Seq34 = 4 Seq35 = 2 Seq36 = 4 Seq37 = 2 Seq38 = 5 Seq39 = 11 Seq40 = 4 Seq41 = 2 Seq42 = 2 Seq43 = 1 Seq44 = 2 Seq45 = 5 Seq46 = 5 Seq47 = 4 Seq48 = 3 Seq49 = 4 Seq50 = 5 Seq51 = 2 Seq52 = 1 Seq54 = 2 Seq55 = 3 Seq56 = 8 Seq57 = 4 Seq58 = 3 Seq59 = 1 Seq60 = 2 Seq61 = 2 Seq62 = 2 Seq63 = 3 Seq64 = 2 Seq66 = 11 Seq67 = 1 Seq68 = 1 Seq69 = 1 Seq70 = 1 Seq71 = 2 Seq72 = 1 Seq74 = 1 Seq75 = 1 Seq76 = 1 Seq77 = 4 Seq78 = 5 Seq81 = 1 Seq82 = 3 Seq83 = 5 Seq84 = 3 Seq85 = 2 Seq86 = 1 Seq87 = 1 Seq88 = 5 Seq89 = 3 Seq90 = 6 Seq91 = 6 Seq94 = 2 Seq95 = 3 Seq96 = 3 Seq97 = 3 Seq98 = 3 Seq99 = 3 Seq100 = 2 Seq101 = 3 Seq102 = 2 Seq103 = 2 Seq104 = 5 Seq105 = 3 Seq106 = 4 Seq107 = 7 Seq108 = 4 Seq109 = 2 Seq110 = 4 Seq111 = 3 Seq112 = 3 Seq113 = 1 Seq114 = 2 Seq115 = 2 Seq118 = 4 Seq119 = 1 Seq120 = 3 Seq121 = 3 Seq122 = 1 Seq123 = 2 Seq124 = 3 Seq126 = 5 Seq127 = 2 Seq128 = 6 Seq129 = 2 Seq130 = 2 Seq131 = 1 Seq132 = 4 Seq133 = 4 Seq134 = 1 Seq135 = 4 Seq136 = 1 Seq137 = 7 Seq138 = 5 Seq139 = 4 Seq140 = 4 Seq141 = 1 Seq142 = 2 Seq143 = 4 Seq145 = 1 Seq146 = 3 Seq147 = 3 Seq148 = 4 Seq149 = 3 Seq150 = 3 Seq151 = 7 Seq152 = 5 Seq153 = 5 Seq154 = 2 Seq155 = 3 Seq156 = 3 Seq157 = 4 Seq158 = 1 Seq159 = 3 Seq160 = 2 Seq161 = 2 Seq162 = 7 Seq163 = 2 Seq165 = 2 Seq166 = 1 Seq167 = 1 Seq168 = 1 Seq169 = 4 Seq170 = 3 Seq171 = 8 Seq172 = 7 Seq173 = 4 Seq174 = 7 Seq175 = 2 Seq176 = 4 Seq177 = 1 Seq178 = 4 Seq179 = 13 Seq180 = 4 Seq181 = 9 Seq182 = 2 Seq184 = 3 Seq185 = 3 Seq186 = 5 Seq187 = 3 Seq188 = 2 Seq189 = 3 Seq190 = 2 Seq191 = 1 Seq194 = 2 Seq196 = 1 Seq197 = 3 Seq198 = 2 Seq199 = 2 Seq200 = 4 Seq201 = 1 Seq202 = 1 Seq204 = 3 Seq205 = 2 Seq206 = 7 Seq207 = 10 Seq208 = 8 Seq209 = 2 Seq210 = 2 Seq211 = 4 SeqR1 = 1 SeqR2 = 2 SeqR3 = 1 SeqR4 = 6 SeqR5 = 5 SeqR6 = 1 SeqR7 = 4 SeqR8 = 4 SeqR9 = 1 SeqR10 = 4 SeqR12 = 5 SeqR15 = 1 SeqR17 = 5 SeqR18 = 4 SeqR19 = 2 SeqR20 = 2 SeqR21 = 4 SeqR22 = 1 SeqR23 = 2 SeqR24 = 2 SeqR25 = 2 SeqR27 = 3 SeqR29 = 1 SeqR31 = 3 SeqR33 = 3 SeqR34 = 7 SeqR35 = 2 SeqR36 = 1 SeqR37 = 3 SeqR38 = 5 SeqR39 = 4 SeqR40 = 5 SeqR41 = 2 SeqR42 = 1 SeqR43 = 2 SeqR44 = 2 SeqR45 = 1 SeqR46 = 3 SeqR47 = 4 SeqR48 = 8 SeqR49 = 5 SeqR52 = 3 SeqR53 = 1 SeqR54 = 6 SeqR56 = 3 SeqR57 = 5 SeqR58 = 5 SeqR59 = 4 SeqR60 = 3 SeqR62 = 1 SeqR63 = 3 SeqR64 = 2 SeqR65 = 1 SeqR66 = 3 SeqR67 = 8 SeqR68 = 2 SeqR69 = 2 SeqR70 = 2 SeqR71 = 1 SeqR72 = 1 SeqR73 = 1 SeqR74 = 2 SeqR77 = 4 SeqR78 = 5 SeqR79 = 3 SeqR80 = 2 SeqR83 = 1 SeqR85 = 4 SeqR86 = 3 SeqR88 = 2 SeqR89 = 2 SeqR90 = 6 SeqR91 = 7 SeqR92 = 1 SeqR94 = 5 SeqR95 = 4 SeqR96 = 4 SeqR98 = 10 SeqR99 = 5 SeqR100 = 5 SeqR101 = 5 SeqR102 = 1 SeqR103 = 10 SeqR104 = 11 SeqR105 = 6 SeqR106 = 7 SeqR107 = 7 SeqR108 = 4 SeqR109 = 2 SeqR110 = 4 SeqR111 = 3 SeqR112 = 2 SeqR113 = 1 SeqR114 = 2 SeqR115 = 1 SeqR116 = 3 SeqR117 = 3 SeqR118 = 1 SeqR120 = 3 SeqR121 = 1 SeqR122 = 2 SeqR123 = 4 SeqR124 = 5 SeqR125 = 3 SeqR126 = 3 SeqR127 = 7 SeqR128 = 6 SeqR129 = 3 SeqR130 = 1 SeqR131 = 1 SeqR133 = 2 SeqR134 = 3 SeqR135 = 3 SeqR136 = 4 SeqR137 = 4 SeqR138 = 2 SeqR139 = 4 SeqR140 = 3 SeqR141 = 2 SeqR142 = 4 SeqR144 = 1 SeqR145 = 2 SeqR146 = 3 SeqR147 = 1 SeqR148 = 1 SeqR149 = 7 SeqR150 = 4 SeqR151 = 5 SeqR153 = 1 SeqR154 = 2 SeqR155 = 3 SeqR156 = 2 SeqR157 = 1 SeqR158 = 1 SeqR159 = 1 SeqR160 = 2 SeqR161 = 3 SeqR162 = 7 SeqR163 = 4 SeqR164 = 1 SeqR166 = 1 SeqR167 = 2 SeqR168 = 2 SeqR170 = 2 SeqR171 = 3 SeqR172 = 5 SeqR173 = 4 SeqR174 = 6 SeqR175 = 5 SeqR176 = 2 SeqR177 = 2 SeqR178 = 5 SeqR179 = 5 SeqR180 = 4 SeqR181 = 2 SeqR182 = 5 SeqR184 = 1 SeqR185 = 3 SeqR186 = 7 SeqR187 = 5 SeqR188 = 4 SeqR189 = 2 SeqR191 = 1 SeqR192 = 4 SeqR194 = 1 SeqR196 = 4 SeqR197 = 3 SeqR198 = 3 SeqR199 = 1 SeqR200 = 2 SeqR202 = 2 SeqR203 = 2 SeqR204 = 2 SeqR205 = 1 SeqR206 = 1 SeqR207 = 5 SeqR208 = 7 SeqR209 = 3 SeqR210 = 2 SeqR211 = 3 SeqR212 = 3
1 MKILILGIFL 4
2 LGIFLFLCST 5
3 FLCSTPAWAK 11
4 PAWAKEKHYY 5
5 EKHYYIGIIE 2
6 IGIIETTWDY 5
7 TTWDYASDHG 7
8 ASDHGEKKLI 2
9 EKKLISVDTE 4
10 SVDTEHSNIY 3
11 HSNIYLQNGP 9
12 LQNGPDRIGR 3
13 DRIGRLYKKA 2
14 LYKKALYLQY 2
15 LYLQYTDETF 4
16 TDETFRTTIE 0
17 RTTIEKPVWL 5
18 KPVWLGFLGP 12
19 GFLGPIIKAE 3
20 IIKAETGDKV 1
21 TGDKVYVHLK 1
22 YVHLKNLASR 0
23 NLASRPYTFH 1
24 PYTFHSHGIT 4
25 SHGITYYKEH 2
26 YYKEHEGAIY 5
27 EGAIYPDNTT 1
28 PDNTTDFQRA 2
29 DFQRADDKVY 4
30 DDKVYPGEQY 4
31 PGEQYTYMLL 3
32 TYMLLATEEQ 0
33 ATEEQSPGEG 5
34 SPGEGDGNCV 4
35 DGNCVTRIYH 2
36 TRIYHSHIDA 4
37 SHIDAPKDIA 2
38 PKDIASGLIG 5
39 SGLIGPLIIC 11
40 PLIICKKDSL 4
41 KKDSLDKEKE 2
42 DKEKEKHIDR 2
43 KHIDREFVVM 1
44 EFVVMFSVVD 2
45 FSVVDENFSW 5
46 ENFSWYLEDN 5
47 YLEDNIKTYC 4
48 IKTYCSEPEK 3
49 SEPEKVDKDN 4
50 VDKDNEDFQE 5
51 EDFQESNRMY 2
52 SNRMYSVNGY 1
53 SVNGYTFGSL 0
54 TFGSLPGLSM 2
55 PGLSMCAEDR 3
56 CAEDRVKWYL 8
57 VKWYLFGMGN 4
58 FGMGNEVDVH 3
59 EVDVHAAFFH 1
60 AAFFHGQALT 2
61 GQALTNKNYR 2
62 NKNYRIDTIN 2
63 IDTINLFPAT 3
64 LFPATLFDAY 2
65 LFDAYMVAQN 0
66 MVAQNPGEWM 11
67 PGEWMLSCQN 1
68 LSCQNLNHLK 1
69 LNHLKAGLQA 1
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 2
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 0
74 IRGKHVRHYY 1
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 1
77 IIWNYAPSGI 4
78 APSGIDIFTK 5
79 DIFTKENLTA 0
80 ENLTAPGSDS 0
81 PGSDSAVFFE 1
82 AVFFEQGTTR 3
83 QGTTRIGGSY 5
84 IGGSYKKLVY 3
85 KKLVYREYTD 2
86 REYTDASFTN 1
87 ASFTNRKERG 1
88 RKERGPEEEH 5
89 PEEEHLGILG 3
90 LGILGPVIWA 6
91 PVIWAEVGDT 6
92 EVGDTIRVTF 0
93 IRVTFHNKGA 0
94 HNKGAYPLSI 2
95 YPLSIEPIGV 3
96 EPIGVRFNKN 3
97 RFNKNNEGTY 3
98 NEGTYYSPNY 3
99 YSPNYNPQSR 3
100 NPQSRSVPPS 2
101 SVPPSASHVA 3
102 ASHVAPTETF 2
103 PTETFTYEWT 2
104 TYEWTVPKEV 5
105 VPKEVGPTNA 3
106 GPTNADPVCL 4
107 DPVCLAKMYY 7
108 AKMYYSAVDP 4
109 SAVDPTKDIF 2
110 TKDIFTGLIG 4
111 TGLIGPMKIC 3
112 PMKICKKGSL 3
113 KKGSLHANGR 1
114 HANGRQKDVD 2
115 QKDVDKEFYL 2
116 KEFYLFPTVF 0
117 FPTVFDENES 0
118 DENESLLLED 4
119 LLLEDNIRMF 1
120 NIRMFTTAPD 3
121 TTAPDQVDKE 3
122 QVDKEDEDFQ 1
123 DEDFQESNKM 2
124 ESNKMHSMNG 3
125 HSMNGFMYGN 0
126 FMYGNQPGLT 5
127 QPGLTMCKGD 2
128 MCKGDSVVWY 6
129 SVVWYLFSAG 2
130 LFSAGNEADV 2
131 NEADVHGIYF 1
132 HGIYFSGNTY 4
133 SGNTYLWRGE 4
134 LWRGERRDTA 1
135 RRDTANLFPQ 4
136 NLFPQTSLTL 1
137 TSLTLHMWPD 7
138 HMWPDTEGTF 5
139 TEGTFNVECL 4
140 NVECLTTDHY 4
141 TTDHYTGGMK 1
142 TGGMKQKYTV 2
143 QKYTVNQCRR 4
144 NQCRRQSEDS 0
145 QSEDSTFYLG 1
146 TFYLGERTYY 3
147 ERTYYIAAVE 3
148 IAAVEVEWDY 4
149 VEWDYSPQRE 3
150 SPQREWEKEL 3
151 WEKELHHLQE 7
152 HHLQEQNVSN 5
153 QNVSNAFLDK 5
154 AFLDKGEFYI 2
155 GEFYIGSKYK 3
156 GSKYKKVVYR 3
157 KVVYRQYTDS 4
158 QYTDSTFRVP 1
159 TFRVPVERKA 3
160 VERKAEEEHL 2
161 EEEHLGILGP 2
162 GILGPQLHAD 7
163 QLHADVGDKV 2
164 VGDKVKIIFK 0
165 KIIFKNMATR 2
166 NMATRPYSIH 1
167 PYSIHAHGVQ 1
168 AHGVQTESST 1
169 TESSTVTPTL 4
170 VTPTLPGETL 3
171 PGETLTYVWK 8
172 TYVWKIPERS 7
173 IPERSGAGTE 4
174 GAGTEDSACI 7
175 DSACIPWAYY 2
176 PWAYYSTVDQ 4
177 STVDQVKDLY 1
178 VKDLYSGLIG 4
179 SGLIGPLIVC 13
180 PLIVCRRPYL 4
181 RRPYLKVFNP 9
182 KVFNPRRKLE 2
183 RRKLEFALLF 0
184 FALLFLVFDE 3
185 LVFDENESWY 3
186 NESWYLDDNI 5
187 LDDNIKTYSD 3
188 KTYSDHPEKV 2
189 HPEKVNKDDE 3
190 NKDDEEFIES 2
191 EFIESNKMHA 1
192 NKMHAINGRM 0
193 INGRMFGNLQ 0
194 FGNLQGLTMH 2
195 GLTMHVGDEV 0
196 VGDEVNWYLM 1
197 NWYLMGMGNE 3
198 GMGNEIDLHT 2
199 IDLHTVHFHG 2
200 VHFHGHSFQY 4
201 HSFQYKHRGV 1
202 KHRGVYSSDV 1
203 YSSDVFDIFP 0
204 FDIFPGTYQT 3
205 GTYQTLEMFP 2
206 LEMFPRTPGI 7
207 RTPGIWLLHC 10
208 WLLHCHVTDH 8
209 HVTDHIHAGM 2
210 IHAGMETTYT 2
211 ETTYTVLQNEDTKSG 4
212 VLQNEDTKSG 0


1 LFIGLILIKM 1
2 TSCLFLFIGL 2
3 KAWAPTSCLF 1
4 YYHKEKAWAP 6
5 EIIGIYYHKE 5
6 YDWTTEIIGI 1
7 GHDSAYDWTT 4
8 ILKKEGHDSA 4
9 ETDVSILKKE 1
10 YINSHETDVS 4
11 PGNQLYINSH 0
12 RGIRDPGNQL 5
13 AKKYLRGIRD 0
14 YQLYLAKKYL 0
15 FTEDTYQLYL 1
16 EITTRFTEDT 0
17 LWVPKEITTR 5
18 PGLFGLWVPK 4
19 EAKIIPGLFG 2
20 VKDGTEAKII 2
21 KLHVYVKDGT 4
22 RSALNKLHVY 1
23 HFTYPRSALN 2
24 TIGHSHFTYP 2
25 HEKYYTIGHS 2
26 YIAGEHEKYY 0
27 TTNDPYIAGE 3
28 ARQFDTTNDP 0
29 YVKDDARQFD 1
30 YQEGPYVKDD 0
31 LLMYTYQEGP 3
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 3
34 VCNGDGEGPS 7
35 HYIRTVCNGD 2
36 ADIHSHYIRT 1
37 AIDKPADIHS 3
38 GILGSAIDKP 5
39 CIILPGILGS 4
40 LSDKKCIILP 5
41 EKEKDLSDKK 2
42 RDIHKEKEKD 1
43 MVVFERDIHK 2
44 DVVSFMVVFE 2
45 WSFNEDVVSF 1
46 NDELYWSFNE 3
47 CYTKINDELY 4
48 KEPESCYTKI 8
49 NDKDVKEPES 5
50 EQFDENDKDV 0
51 YMRNSEQFDE 0
52 YGNVSYMRNS 3
53 LSGFTYGNVS 1
54 MSLGPLSGFT 6
55 RDEACMSLGP 0
56 LYWKVRDEAC 3
57 NGMGFLYWKV 5
58 HVDVENGMGF 5
59 HFFAAHVDVE 4
60 TLAQGHFFAA 3
61 RYNKNTLAQG 0
62 NITDIRYNKN 1
63 TAPFLNITDI 3
64 YADFLTAPFL 2
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 3
67 NQCSLMWEGP 8
68 KLHNLNQCSL 2
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 2
71 SKNCEQVQFF 1
72 NDKSSSKNCE 1
73 HKGRINDKSS 1
74 YYHRVHKGRI 2
75 EEAAIYYHRV 0
76 YNWIIEEAAI 0
77 IGSPAYNWII 4
78 KTFIDIGSPA 5
79 ATLNEKTFID 3
80 SDSGPATLNE 2
81 EFFVASDSGP 0
82 RTTGQEFFVA 0
83 YSGGIRTTGQ 1
84 YVLKKYSGGI 0
85 DTYERYVLKK 4
86 NTFSADTYER 3
87 GREKRNTFSA 0
88 HEEEPGREKR 2
89 GLIGLHEEEP 2
90 AWIVPGLIGL 6
91 TDGVEAWIVP 7
92 FTVRITDGVE 1
93 AGKNHFTVRI 0
94 ISLPYAGKNH 5
95 VGIPEISLPY 4
96 NKNFRVGIPE 4
97 YTGENNKNFR 0
98 YNPSYYTGEN 10
99 RSQPNYNPSY 5
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 5
102 FTETPAVHSA 1
103 TWEYTFTETP 10
104 VEKPVTWEYT 11
105 ANTPGVEKPV 6
106 LCVPDANTPG 7
107 YYMKALCVPD 7
108 PDVASYYMKA 4
109 FIDKTPDVAS 2
110 GILGTFIDKT 4
111 CIKMPGILGT 3
112 LSGKKCIKMP 2
113 RGNAHLSGKK 1
114 DVDKQRGNAH 2
115 LYFEKDVDKQ 1
116 FVTPFLYFEK 3
117 SENEDFVTPF 3
118 DELLLSENED 1
119 FMRINDELLL 0
120 DPATTFMRIN 3
121 EKDVQDPATT 1
122 QFDEDEKDVQ 2
123 MKNSEQFDED 4
124 GNMSHMKNSE 5
125 NGYMFGNMSH 3
126 TLGPQNGYMF 3
127 DGKCMTLGPQ 7
128 YWVVSDGKCM 6
129 GASFLYWVVS 3
130 VDAENGASFL 1
131 FYIGHVDAEN 1
132 YTNGSFYIGH 0
133 EGRWLYTNGS 2
134 ATDRREGRWL 3
135 QPFLNATDRR 3
136 LTLSTQPFLN 4
137 DPWMHLTLST 4
138 FTGETDPWMH 2
139 LCEVNFTGET 4
140 YHDTTLCEVN 3
141 KMGGTYHDTT 2
142 VTYKQKMGGT 4
143 RRCQNVTYKQ 0
144 SDESQRRCQN 1
145 GLYFTSDESQ 2
146 YYTREGLYFT 3
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 1
149 ERQPSYDWEV 7
150 LEKEWERQPS 4
151 EQLHHLEKEW 5
152 NSVNQEQLHH 0
153 KDLFANSVNQ 1
154 IYFEGKDLFA 2
155 KYKSGIYFEG 3
156 RYVVKKYKSG 2
157 SDTYQRYVVK 1
158 PVRFTSDTYQ 1
159 AKREVPVRFT 1
160 LHEEEAKREV 2
161 PGLIGLHEEE 3
162 DAHLQPGLIG 7
163 VKDGVDAHLQ 4
164 KFIIKVKDGV 1
165 RTAMNKFIIK 0
166 HISYPRTAMN 1
167 QVGHAHISYP 2
168 TSSETQVGHA 2
169 LTPTVTSSET 0
170 LTEGPLTPTV 2
171 KWVYTLTEGP 3
172 SREPIKWVYT 5
173 ETGAGSREPI 4
174 ICASDETGAG 6
175 YYAWPICASD 5
176 QDVTSYYAWP 2
177 YLDKVQDVTS 2
178 GILGSYLDKV 5
179 CVILPGILGS 5
180 LYPRRCVILP 4
181 PNFVKLYPRR 2
182 ELKRRPNFVK 5
183 FLLAFELKRR 0
184 EDFVLFLLAF 1
185 YWSENEDFVL 3
186 INDDLYWSEN 7
187 DSYTKINDDL 5
188 VKEPHDSYTK 4
189 EDDKNVKEPH 2
190 SEIFEEDDKN 0
191 AHMKNSEIFE 1
192 MRGNIAHMKN 4
193 QLNGFMRGNI 0
194 HMTLGQLNGF 1
195 VEDGVHMTLG 0
196 MLYWNVEDGV 4
197 ENGMGMLYWN 3
198 THLDIENGMG 3
199 GHFHVTHLDI 1
200 YQFSHGHFHV 2
201 VGRHKYQFSH 0
202 VDSSYVGRHK 2
203 PFIDFVDSSY 2
204 TQYTGPFIDF 2
205 PFMELTQYTG 1
206 IGPTRPFMEL 1
207 CHLLWIGPTR 5
208 HDTVHCHLLW 7
209 MGAHIHDTVH 3
210 TYTTEMGAHI 2
211 GSKTDENQLVTYTTE 3
212 GSKTDENQLV 3