CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Schizophrenia
NC
CN
Seq1 = 2 Seq2 = 5 Seq3 = 6 Seq4 = 4 Seq5 = 2 Seq6 = 5 Seq7 = 6 Seq8 = 1 Seq9 = 2 Seq10 = 4 Seq11 = 5 Seq12 = 4 Seq13 = 3 Seq14 = 1 Seq15 = 1 Seq17 = 1 Seq18 = 4 Seq19 = 1 Seq20 = 2 Seq21 = 4 Seq22 = 1 Seq24 = 2 Seq25 = 3 Seq26 = 4 Seq27 = 2 Seq28 = 3 Seq29 = 3 Seq30 = 5 Seq31 = 3 Seq32 = 1 Seq33 = 4 Seq34 = 8 Seq35 = 6 Seq36 = 5 Seq37 = 3 Seq38 = 4 Seq39 = 3 Seq40 = 1 Seq42 = 5 Seq43 = 3 Seq44 = 2 Seq45 = 2 Seq46 = 5 Seq47 = 7 Seq48 = 6 Seq49 = 8 Seq50 = 6 Seq51 = 2 Seq52 = 4 Seq53 = 2 Seq54 = 2 Seq55 = 3 Seq56 = 1 Seq57 = 3 Seq58 = 1 Seq61 = 2 Seq62 = 1 Seq64 = 3 Seq65 = 1 Seq67 = 4 Seq68 = 2 Seq69 = 3 Seq70 = 1 Seq71 = 4 Seq72 = 1 Seq73 = 3 Seq74 = 3 Seq75 = 1 Seq76 = 1 Seq77 = 6 Seq80 = 6 Seq81 = 5 Seq82 = 2 Seq83 = 4 Seq84 = 1 Seq85 = 3 Seq86 = 2 Seq87 = 2 Seq89 = 10 Seq90 = 7 Seq91 = 3 Seq92 = 1 Seq93 = 3 Seq94 = 8 Seq95 = 5 Seq96 = 1 Seq97 = 2 Seq98 = 5 Seq99 = 7 Seq100 = 7 Seq101 = 7 Seq102 = 4 Seq103 = 4 Seq104 = 4 Seq105 = 3 Seq106 = 7 Seq107 = 2 Seq108 = 1 Seq109 = 1 Seq110 = 5 Seq111 = 3 Seq112 = 2 Seq113 = 5 Seq114 = 1 Seq115 = 2 Seq116 = 5 Seq117 = 2 Seq118 = 3 Seq119 = 1 Seq120 = 3 Seq121 = 3 Seq122 = 5 Seq123 = 2 Seq124 = 1 Seq125 = 6 Seq126 = 1 Seq127 = 3 Seq128 = 6 Seq129 = 6 Seq130 = 1 Seq131 = 2 Seq132 = 5 Seq133 = 3 Seq134 = 3 Seq136 = 3 Seq137 = 5 Seq138 = 3 Seq139 = 2 Seq140 = 2 Seq141 = 3 Seq142 = 2 Seq143 = 3 Seq144 = 4 Seq145 = 2 Seq146 = 6 Seq147 = 5 Seq149 = 4 Seq150 = 8 Seq151 = 6 Seq152 = 2 Seq153 = 1 Seq155 = 3 Seq156 = 1 Seq157 = 2 Seq158 = 3 Seq159 = 2 Seq160 = 3 Seq161 = 5 Seq162 = 7 Seq163 = 3 Seq165 = 1 Seq167 = 4 Seq168 = 2 Seq169 = 1 Seq170 = 4 Seq171 = 2 Seq172 = 7 Seq173 = 4 Seq174 = 5 Seq175 = 4 Seq176 = 3 Seq177 = 2 Seq178 = 1 Seq179 = 4 Seq180 = 6 Seq181 = 3 Seq183 = 1 Seq184 = 5 Seq185 = 7 Seq186 = 2 Seq187 = 1 Seq188 = 6 Seq189 = 5 Seq191 = 2 Seq192 = 2 Seq193 = 4 Seq194 = 2 Seq195 = 6 Seq196 = 2 Seq197 = 3 Seq198 = 3 Seq199 = 2 Seq200 = 5 Seq201 = 5 Seq202 = 3 Seq203 = 2 Seq204 = 5 Seq205 = 3 Seq206 = 4 Seq207 = 5 Seq208 = 5 Seq209 = 8 Seq210 = 2 Seq211 = 7 Seq212 = 5 SeqR3 = 1 SeqR4 = 7 SeqR5 = 6 SeqR6 = 5 SeqR7 = 4 SeqR8 = 3 SeqR10 = 3 SeqR11 = 2 SeqR12 = 3 SeqR13 = 3 SeqR14 = 5 SeqR15 = 6 SeqR16 = 2 SeqR17 = 6 SeqR18 = 1 SeqR19 = 4 SeqR21 = 3 SeqR22 = 5 SeqR23 = 2 SeqR24 = 6 SeqR25 = 5 SeqR26 = 3 SeqR27 = 3 SeqR28 = 5 SeqR29 = 3 SeqR30 = 2 SeqR31 = 3 SeqR32 = 3 SeqR33 = 3 SeqR34 = 7 SeqR35 = 3 SeqR36 = 3 SeqR37 = 6 SeqR38 = 4 SeqR39 = 5 SeqR40 = 1 SeqR41 = 1 SeqR42 = 3 SeqR43 = 1 SeqR45 = 2 SeqR46 = 1 SeqR47 = 1 SeqR48 = 8 SeqR49 = 5 SeqR52 = 1 SeqR53 = 1 SeqR54 = 3 SeqR55 = 5 SeqR56 = 10 SeqR57 = 7 SeqR58 = 2 SeqR59 = 3 SeqR60 = 1 SeqR61 = 2 SeqR62 = 2 SeqR63 = 1 SeqR64 = 4 SeqR66 = 4 SeqR67 = 1 SeqR68 = 2 SeqR69 = 2 SeqR70 = 2 SeqR71 = 1 SeqR72 = 1 SeqR73 = 1 SeqR74 = 6 SeqR75 = 3 SeqR76 = 2 SeqR77 = 1 SeqR78 = 5 SeqR80 = 7 SeqR81 = 3 SeqR82 = 1 SeqR83 = 4 SeqR84 = 5 SeqR85 = 1 SeqR86 = 3 SeqR87 = 3 SeqR88 = 4 SeqR89 = 3 SeqR90 = 11 SeqR91 = 4 SeqR92 = 2 SeqR93 = 3 SeqR94 = 5 SeqR95 = 4 SeqR96 = 4 SeqR97 = 5 SeqR98 = 6 SeqR99 = 7 SeqR100 = 7 SeqR101 = 3 SeqR102 = 3 SeqR103 = 1 SeqR104 = 6 SeqR105 = 6 SeqR106 = 10 SeqR107 = 3 SeqR109 = 1 SeqR110 = 4 SeqR111 = 2 SeqR112 = 2 SeqR113 = 5 SeqR114 = 1 SeqR115 = 3 SeqR116 = 2 SeqR117 = 9 SeqR118 = 1 SeqR119 = 2 SeqR120 = 2 SeqR121 = 3 SeqR122 = 5 SeqR123 = 4 SeqR124 = 2 SeqR125 = 4 SeqR126 = 5 SeqR127 = 9 SeqR128 = 9 SeqR129 = 6 SeqR130 = 5 SeqR131 = 4 SeqR132 = 6 SeqR133 = 8 SeqR134 = 3 SeqR135 = 1 SeqR136 = 4 SeqR137 = 1 SeqR138 = 4 SeqR139 = 3 SeqR140 = 5 SeqR141 = 4 SeqR142 = 4 SeqR143 = 4 SeqR144 = 3 SeqR145 = 4 SeqR146 = 1 SeqR147 = 2 SeqR148 = 1 SeqR149 = 6 SeqR150 = 8 SeqR151 = 4 SeqR152 = 1 SeqR154 = 4 SeqR155 = 2 SeqR156 = 2 SeqR157 = 5 SeqR158 = 4 SeqR159 = 2 SeqR160 = 4 SeqR161 = 4 SeqR162 = 5 SeqR163 = 2 SeqR164 = 2 SeqR165 = 2 SeqR167 = 2 SeqR169 = 2 SeqR170 = 7 SeqR171 = 7 SeqR172 = 8 SeqR173 = 6 SeqR174 = 6 SeqR175 = 5 SeqR176 = 6 SeqR177 = 2 SeqR178 = 1 SeqR179 = 5 SeqR180 = 5 SeqR181 = 1 SeqR182 = 1 SeqR183 = 2 SeqR184 = 3 SeqR185 = 3 SeqR186 = 7 SeqR187 = 4 SeqR188 = 1 SeqR189 = 5 SeqR190 = 4 SeqR191 = 3 SeqR192 = 4 SeqR193 = 1 SeqR194 = 2 SeqR195 = 4 SeqR196 = 5 SeqR197 = 4 SeqR198 = 5 SeqR199 = 8 SeqR200 = 3 SeqR201 = 5 SeqR202 = 4 SeqR203 = 2 SeqR204 = 1 SeqR205 = 2 SeqR206 = 5 SeqR207 = 7 SeqR208 = 5 SeqR209 = 4 SeqR210 = 4 SeqR211 = 5 SeqR212 = 2
1 MKILILGIFL 2
2 LGIFLFLCST 5
3 FLCSTPAWAK 6
4 PAWAKEKHYY 4
5 EKHYYIGIIE 2
6 IGIIETTWDY 5
7 TTWDYASDHG 6
8 ASDHGEKKLI 1
9 EKKLISVDTE 2
10 SVDTEHSNIY 4
11 HSNIYLQNGP 5
12 LQNGPDRIGR 4
13 DRIGRLYKKA 3
14 LYKKALYLQY 1
15 LYLQYTDETF 1
16 TDETFRTTIE 0
17 RTTIEKPVWL 1
18 KPVWLGFLGP 4
19 GFLGPIIKAE 1
20 IIKAETGDKV 2
21 TGDKVYVHLK 4
22 YVHLKNLASR 1
23 NLASRPYTFH 0
24 PYTFHSHGIT 2
25 SHGITYYKEH 3
26 YYKEHEGAIY 4
27 EGAIYPDNTT 2
28 PDNTTDFQRA 3
29 DFQRADDKVY 3
30 DDKVYPGEQY 5
31 PGEQYTYMLL 3
32 TYMLLATEEQ 1
33 ATEEQSPGEG 4
34 SPGEGDGNCV 8
35 DGNCVTRIYH 6
36 TRIYHSHIDA 5
37 SHIDAPKDIA 3
38 PKDIASGLIG 4
39 SGLIGPLIIC 3
40 PLIICKKDSL 1
41 KKDSLDKEKE 0
42 DKEKEKHIDR 5
43 KHIDREFVVM 3
44 EFVVMFSVVD 2
45 FSVVDENFSW 2
46 ENFSWYLEDN 5
47 YLEDNIKTYC 7
48 IKTYCSEPEK 6
49 SEPEKVDKDN 8
50 VDKDNEDFQE 6
51 EDFQESNRMY 2
52 SNRMYSVNGY 4
53 SVNGYTFGSL 2
54 TFGSLPGLSM 2
55 PGLSMCAEDR 3
56 CAEDRVKWYL 1
57 VKWYLFGMGN 3
58 FGMGNEVDVH 1
59 EVDVHAAFFH 0
60 AAFFHGQALT 0
61 GQALTNKNYR 2
62 NKNYRIDTIN 1
63 IDTINLFPAT 0
64 LFPATLFDAY 3
65 LFDAYMVAQN 1
66 MVAQNPGEWM 0
67 PGEWMLSCQN 4
68 LSCQNLNHLK 2
69 LNHLKAGLQA 3
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 4
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 3
74 IRGKHVRHYY 3
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 1
77 IIWNYAPSGI 6
78 APSGIDIFTK 0
79 DIFTKENLTA 0
80 ENLTAPGSDS 6
81 PGSDSAVFFE 5
82 AVFFEQGTTR 2
83 QGTTRIGGSY 4
84 IGGSYKKLVY 1
85 KKLVYREYTD 3
86 REYTDASFTN 2
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 0
89 PEEEHLGILG 10
90 LGILGPVIWA 7
91 PVIWAEVGDT 3
92 EVGDTIRVTF 1
93 IRVTFHNKGA 3
94 HNKGAYPLSI 8
95 YPLSIEPIGV 5
96 EPIGVRFNKN 1
97 RFNKNNEGTY 2
98 NEGTYYSPNY 5
99 YSPNYNPQSR 7
100 NPQSRSVPPS 7
101 SVPPSASHVA 7
102 ASHVAPTETF 4
103 PTETFTYEWT 4
104 TYEWTVPKEV 4
105 VPKEVGPTNA 3
106 GPTNADPVCL 7
107 DPVCLAKMYY 2
108 AKMYYSAVDP 1
109 SAVDPTKDIF 1
110 TKDIFTGLIG 5
111 TGLIGPMKIC 3
112 PMKICKKGSL 2
113 KKGSLHANGR 5
114 HANGRQKDVD 1
115 QKDVDKEFYL 2
116 KEFYLFPTVF 5
117 FPTVFDENES 2
118 DENESLLLED 3
119 LLLEDNIRMF 1
120 NIRMFTTAPD 3
121 TTAPDQVDKE 3
122 QVDKEDEDFQ 5
123 DEDFQESNKM 2
124 ESNKMHSMNG 1
125 HSMNGFMYGN 6
126 FMYGNQPGLT 1
127 QPGLTMCKGD 3
128 MCKGDSVVWY 6
129 SVVWYLFSAG 6
130 LFSAGNEADV 1
131 NEADVHGIYF 2
132 HGIYFSGNTY 5
133 SGNTYLWRGE 3
134 LWRGERRDTA 3
135 RRDTANLFPQ 0
136 NLFPQTSLTL 3
137 TSLTLHMWPD 5
138 HMWPDTEGTF 3
139 TEGTFNVECL 2
140 NVECLTTDHY 2
141 TTDHYTGGMK 3
142 TGGMKQKYTV 2
143 QKYTVNQCRR 3
144 NQCRRQSEDS 4
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 6
147 ERTYYIAAVE 5
148 IAAVEVEWDY 0
149 VEWDYSPQRE 4
150 SPQREWEKEL 8
151 WEKELHHLQE 6
152 HHLQEQNVSN 2
153 QNVSNAFLDK 1
154 AFLDKGEFYI 0
155 GEFYIGSKYK 3
156 GSKYKKVVYR 1
157 KVVYRQYTDS 2
158 QYTDSTFRVP 3
159 TFRVPVERKA 2
160 VERKAEEEHL 3
161 EEEHLGILGP 5
162 GILGPQLHAD 7
163 QLHADVGDKV 3
164 VGDKVKIIFK 0
165 KIIFKNMATR 1
166 NMATRPYSIH 0
167 PYSIHAHGVQ 4
168 AHGVQTESST 2
169 TESSTVTPTL 1
170 VTPTLPGETL 4
171 PGETLTYVWK 2
172 TYVWKIPERS 7
173 IPERSGAGTE 4
174 GAGTEDSACI 5
175 DSACIPWAYY 4
176 PWAYYSTVDQ 3
177 STVDQVKDLY 2
178 VKDLYSGLIG 1
179 SGLIGPLIVC 4
180 PLIVCRRPYL 6
181 RRPYLKVFNP 3
182 KVFNPRRKLE 0
183 RRKLEFALLF 1
184 FALLFLVFDE 5
185 LVFDENESWY 7
186 NESWYLDDNI 2
187 LDDNIKTYSD 1
188 KTYSDHPEKV 6
189 HPEKVNKDDE 5
190 NKDDEEFIES 0
191 EFIESNKMHA 2
192 NKMHAINGRM 2
193 INGRMFGNLQ 4
194 FGNLQGLTMH 2
195 GLTMHVGDEV 6
196 VGDEVNWYLM 2
197 NWYLMGMGNE 3
198 GMGNEIDLHT 3
199 IDLHTVHFHG 2
200 VHFHGHSFQY 5
201 HSFQYKHRGV 5
202 KHRGVYSSDV 3
203 YSSDVFDIFP 2
204 FDIFPGTYQT 5
205 GTYQTLEMFP 3
206 LEMFPRTPGI 4
207 RTPGIWLLHC 5
208 WLLHCHVTDH 5
209 HVTDHIHAGM 8
210 IHAGMETTYT 2
211 ETTYTVLQNEDTKSG 7
212 VLQNEDTKSG 5


1 LFIGLILIKM 0
2 TSCLFLFIGL 0
3 KAWAPTSCLF 1
4 YYHKEKAWAP 7
5 EIIGIYYHKE 6
6 YDWTTEIIGI 5
7 GHDSAYDWTT 4
8 ILKKEGHDSA 3
9 ETDVSILKKE 0
10 YINSHETDVS 3
11 PGNQLYINSH 2
12 RGIRDPGNQL 3
13 AKKYLRGIRD 3
14 YQLYLAKKYL 5
15 FTEDTYQLYL 6
16 EITTRFTEDT 2
17 LWVPKEITTR 6
18 PGLFGLWVPK 1
19 EAKIIPGLFG 4
20 VKDGTEAKII 0
21 KLHVYVKDGT 3
22 RSALNKLHVY 5
23 HFTYPRSALN 2
24 TIGHSHFTYP 6
25 HEKYYTIGHS 5
26 YIAGEHEKYY 3
27 TTNDPYIAGE 3
28 ARQFDTTNDP 5
29 YVKDDARQFD 3
30 YQEGPYVKDD 2
31 LLMYTYQEGP 3
32 QEETALLMYT 3
33 GEGPSQEETA 3
34 VCNGDGEGPS 7
35 HYIRTVCNGD 3
36 ADIHSHYIRT 3
37 AIDKPADIHS 6
38 GILGSAIDKP 4
39 CIILPGILGS 5
40 LSDKKCIILP 1
41 EKEKDLSDKK 1
42 RDIHKEKEKD 3
43 MVVFERDIHK 1
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 2
46 NDELYWSFNE 1
47 CYTKINDELY 1
48 KEPESCYTKI 8
49 NDKDVKEPES 5
50 EQFDENDKDV 0
51 YMRNSEQFDE 0
52 YGNVSYMRNS 1
53 LSGFTYGNVS 1
54 MSLGPLSGFT 3
55 RDEACMSLGP 5
56 LYWKVRDEAC 10
57 NGMGFLYWKV 7
58 HVDVENGMGF 2
59 HFFAAHVDVE 3
60 TLAQGHFFAA 1
61 RYNKNTLAQG 2
62 NITDIRYNKN 2
63 TAPFLNITDI 1
64 YADFLTAPFL 4
65 NQAVMYADFL 0
66 MWEGPNQAVM 4
67 NQCSLMWEGP 1
68 KLHNLNQCSL 2
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 2
71 SKNCEQVQFF 1
72 NDKSSSKNCE 1
73 HKGRINDKSS 1
74 YYHRVHKGRI 6
75 EEAAIYYHRV 3
76 YNWIIEEAAI 2
77 IGSPAYNWII 1
78 KTFIDIGSPA 5
79 ATLNEKTFID 0
80 SDSGPATLNE 7
81 EFFVASDSGP 3
82 RTTGQEFFVA 1
83 YSGGIRTTGQ 4
84 YVLKKYSGGI 5
85 DTYERYVLKK 1
86 NTFSADTYER 3
87 GREKRNTFSA 3
88 HEEEPGREKR 4
89 GLIGLHEEEP 3
90 AWIVPGLIGL 11
91 TDGVEAWIVP 4
92 FTVRITDGVE 2
93 AGKNHFTVRI 3
94 ISLPYAGKNH 5
95 VGIPEISLPY 4
96 NKNFRVGIPE 4
97 YTGENNKNFR 5
98 YNPSYYTGEN 6
99 RSQPNYNPSY 7
100 SPPVSRSQPN 7
101 AVHSASPPVS 3
102 FTETPAVHSA 3
103 TWEYTFTETP 1
104 VEKPVTWEYT 6
105 ANTPGVEKPV 6
106 LCVPDANTPG 10
107 YYMKALCVPD 3
108 PDVASYYMKA 0
109 FIDKTPDVAS 1
110 GILGTFIDKT 4
111 CIKMPGILGT 2
112 LSGKKCIKMP 2
113 RGNAHLSGKK 5
114 DVDKQRGNAH 1
115 LYFEKDVDKQ 3
116 FVTPFLYFEK 2
117 SENEDFVTPF 9
118 DELLLSENED 1
119 FMRINDELLL 2
120 DPATTFMRIN 2
121 EKDVQDPATT 3
122 QFDEDEKDVQ 5
123 MKNSEQFDED 4
124 GNMSHMKNSE 2
125 NGYMFGNMSH 4
126 TLGPQNGYMF 5
127 DGKCMTLGPQ 9
128 YWVVSDGKCM 9
129 GASFLYWVVS 6
130 VDAENGASFL 5
131 FYIGHVDAEN 4
132 YTNGSFYIGH 6
133 EGRWLYTNGS 8
134 ATDRREGRWL 3
135 QPFLNATDRR 1
136 LTLSTQPFLN 4
137 DPWMHLTLST 1
138 FTGETDPWMH 4
139 LCEVNFTGET 3
140 YHDTTLCEVN 5
141 KMGGTYHDTT 4
142 VTYKQKMGGT 4
143 RRCQNVTYKQ 4
144 SDESQRRCQN 3
145 GLYFTSDESQ 4
146 YYTREGLYFT 1
147 EVAAIYYTRE 2
148 YDWEVEVAAI 1
149 ERQPSYDWEV 6
150 LEKEWERQPS 8
151 EQLHHLEKEW 4
152 NSVNQEQLHH 1
153 KDLFANSVNQ 0
154 IYFEGKDLFA 4
155 KYKSGIYFEG 2
156 RYVVKKYKSG 2
157 SDTYQRYVVK 5
158 PVRFTSDTYQ 4
159 AKREVPVRFT 2
160 LHEEEAKREV 4
161 PGLIGLHEEE 4
162 DAHLQPGLIG 5
163 VKDGVDAHLQ 2
164 KFIIKVKDGV 2
165 RTAMNKFIIK 2
166 HISYPRTAMN 0
167 QVGHAHISYP 2
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 2
170 LTEGPLTPTV 7
171 KWVYTLTEGP 7
172 SREPIKWVYT 8
173 ETGAGSREPI 6
174 ICASDETGAG 6
175 YYAWPICASD 5
176 QDVTSYYAWP 6
177 YLDKVQDVTS 2
178 GILGSYLDKV 1
179 CVILPGILGS 5
180 LYPRRCVILP 5
181 PNFVKLYPRR 1
182 ELKRRPNFVK 1
183 FLLAFELKRR 2
184 EDFVLFLLAF 3
185 YWSENEDFVL 3
186 INDDLYWSEN 7
187 DSYTKINDDL 4
188 VKEPHDSYTK 1
189 EDDKNVKEPH 5
190 SEIFEEDDKN 4
191 AHMKNSEIFE 3
192 MRGNIAHMKN 4
193 QLNGFMRGNI 1
194 HMTLGQLNGF 2
195 VEDGVHMTLG 4
196 MLYWNVEDGV 5
197 ENGMGMLYWN 4
198 THLDIENGMG 5
199 GHFHVTHLDI 8
200 YQFSHGHFHV 3
201 VGRHKYQFSH 5
202 VDSSYVGRHK 4
203 PFIDFVDSSY 2
204 TQYTGPFIDF 1
205 PFMELTQYTG 2
206 IGPTRPFMEL 5
207 CHLLWIGPTR 7
208 HDTVHCHLLW 5
209 MGAHIHDTVH 4
210 TYTTEMGAHI 4
211 GSKTDENQLVTYTTE 5
212 GSKTDENQLV 2