CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Sarcoma
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 5 Seq3 = 6 Seq4 = 3 Seq5 = 4 Seq6 = 1 Seq7 = 3 Seq8 = 7 Seq9 = 6 Seq10 = 6 Seq11 = 3 Seq12 = 4 Seq13 = 1 Seq14 = 1 Seq15 = 3 Seq17 = 3 Seq18 = 7 Seq19 = 2 Seq20 = 2 Seq21 = 2 Seq22 = 1 Seq23 = 3 Seq24 = 7 Seq25 = 1 Seq26 = 8 Seq27 = 7 Seq28 = 8 Seq29 = 5 Seq30 = 5 Seq31 = 3 Seq32 = 2 Seq33 = 9 Seq34 = 12 Seq35 = 3 Seq36 = 6 Seq37 = 3 Seq38 = 1 Seq39 = 4 Seq40 = 4 Seq41 = 4 Seq42 = 5 Seq43 = 2 Seq44 = 3 Seq45 = 5 Seq46 = 4 Seq47 = 5 Seq48 = 3 Seq49 = 3 Seq50 = 8 Seq51 = 4 Seq52 = 4 Seq53 = 1 Seq54 = 10 Seq55 = 2 Seq56 = 9 Seq57 = 3 Seq58 = 7 Seq59 = 4 Seq60 = 3 Seq61 = 5 Seq62 = 4 Seq63 = 2 Seq64 = 4 Seq65 = 1 Seq67 = 3 Seq68 = 4 Seq69 = 1 Seq70 = 1 Seq72 = 1 Seq73 = 3 Seq74 = 9 Seq75 = 2 Seq76 = 3 Seq77 = 5 Seq78 = 4 Seq79 = 3 Seq80 = 3 Seq84 = 2 Seq85 = 1 Seq86 = 4 Seq87 = 2 Seq88 = 8 Seq89 = 6 Seq90 = 2 Seq91 = 5 Seq92 = 3 Seq93 = 3 Seq94 = 1 Seq95 = 4 Seq96 = 1 Seq97 = 3 Seq98 = 9 Seq99 = 6 Seq100 = 4 Seq101 = 6 Seq102 = 2 Seq103 = 9 Seq104 = 7 Seq105 = 4 Seq106 = 12 Seq107 = 3 Seq109 = 1 Seq110 = 3 Seq111 = 1 Seq112 = 4 Seq113 = 3 Seq114 = 6 Seq115 = 3 Seq116 = 2 Seq117 = 6 Seq118 = 8 Seq119 = 1 Seq120 = 1 Seq121 = 6 Seq122 = 8 Seq123 = 3 Seq124 = 2 Seq125 = 1 Seq126 = 7 Seq127 = 7 Seq128 = 9 Seq129 = 4 Seq130 = 1 Seq131 = 4 Seq132 = 2 Seq133 = 3 Seq134 = 5 Seq135 = 5 Seq136 = 1 Seq137 = 4 Seq138 = 7 Seq139 = 5 Seq140 = 5 Seq141 = 4 Seq142 = 9 Seq143 = 5 Seq144 = 4 Seq145 = 2 Seq146 = 5 Seq147 = 2 Seq149 = 5 Seq150 = 12 Seq151 = 14 Seq152 = 6 Seq153 = 2 Seq154 = 3 Seq155 = 6 Seq156 = 3 Seq157 = 3 Seq158 = 2 Seq159 = 3 Seq160 = 3 Seq161 = 2 Seq162 = 5 Seq163 = 3 Seq164 = 1 Seq165 = 1 Seq166 = 4 Seq167 = 3 Seq169 = 2 Seq170 = 6 Seq171 = 2 Seq172 = 5 Seq173 = 4 Seq174 = 5 Seq175 = 4 Seq177 = 1 Seq178 = 2 Seq179 = 3 Seq180 = 3 Seq181 = 5 Seq182 = 5 Seq183 = 1 Seq184 = 4 Seq185 = 12 Seq186 = 4 Seq188 = 8 Seq189 = 4 Seq190 = 5 Seq192 = 3 Seq193 = 1 Seq194 = 3 Seq195 = 5 Seq196 = 4 Seq197 = 6 Seq198 = 9 Seq199 = 7 Seq200 = 5 Seq201 = 7 Seq202 = 3 Seq203 = 3 Seq204 = 3 Seq205 = 2 Seq206 = 13 Seq207 = 6 Seq208 = 3 Seq209 = 2 Seq210 = 2 Seq211 = 6 Seq212 = 2 SeqR1 = 1 SeqR2 = 1 SeqR3 = 3 SeqR4 = 7 SeqR5 = 2 SeqR6 = 6 SeqR7 = 8 SeqR8 = 5 SeqR9 = 2 SeqR10 = 2 SeqR11 = 3 SeqR12 = 5 SeqR13 = 3 SeqR14 = 2 SeqR15 = 3 SeqR17 = 5 SeqR18 = 3 SeqR19 = 3 SeqR20 = 1 SeqR21 = 7 SeqR24 = 3 SeqR25 = 6 SeqR26 = 6 SeqR27 = 8 SeqR28 = 8 SeqR29 = 6 SeqR30 = 4 SeqR31 = 2 SeqR32 = 3 SeqR33 = 6 SeqR34 = 12 SeqR35 = 5 SeqR36 = 4 SeqR37 = 5 SeqR38 = 2 SeqR39 = 5 SeqR40 = 3 SeqR41 = 3 SeqR42 = 8 SeqR43 = 4 SeqR45 = 4 SeqR46 = 3 SeqR47 = 5 SeqR48 = 7 SeqR49 = 4 SeqR50 = 5 SeqR51 = 1 SeqR52 = 4 SeqR53 = 4 SeqR54 = 5 SeqR55 = 5 SeqR56 = 7 SeqR57 = 5 SeqR58 = 5 SeqR59 = 4 SeqR60 = 1 SeqR61 = 4 SeqR62 = 1 SeqR63 = 1 SeqR64 = 1 SeqR65 = 1 SeqR66 = 8 SeqR67 = 6 SeqR68 = 4 SeqR70 = 1 SeqR71 = 4 SeqR73 = 6 SeqR74 = 7 SeqR75 = 3 SeqR76 = 2 SeqR77 = 6 SeqR78 = 5 SeqR79 = 4 SeqR80 = 2 SeqR81 = 1 SeqR82 = 1 SeqR83 = 2 SeqR84 = 7 SeqR85 = 2 SeqR86 = 2 SeqR87 = 1 SeqR88 = 12 SeqR89 = 4 SeqR90 = 7 SeqR91 = 7 SeqR93 = 4 SeqR94 = 5 SeqR95 = 7 SeqR96 = 4 SeqR97 = 6 SeqR98 = 9 SeqR99 = 11 SeqR100 = 5 SeqR101 = 8 SeqR102 = 4 SeqR103 = 8 SeqR104 = 9 SeqR105 = 9 SeqR106 = 10 SeqR107 = 4 SeqR108 = 3 SeqR109 = 4 SeqR110 = 4 SeqR111 = 4 SeqR112 = 4 SeqR113 = 4 SeqR114 = 2 SeqR115 = 7 SeqR116 = 6 SeqR117 = 9 SeqR118 = 5 SeqR119 = 1 SeqR120 = 2 SeqR121 = 3 SeqR122 = 3 SeqR123 = 2 SeqR124 = 2 SeqR125 = 5 SeqR126 = 5 SeqR127 = 7 SeqR128 = 8 SeqR129 = 5 SeqR130 = 2 SeqR131 = 6 SeqR132 = 4 SeqR133 = 5 SeqR134 = 2 SeqR135 = 5 SeqR137 = 2 SeqR138 = 6 SeqR139 = 7 SeqR140 = 7 SeqR141 = 1 SeqR142 = 2 SeqR143 = 4 SeqR144 = 4 SeqR145 = 1 SeqR146 = 4 SeqR147 = 2 SeqR148 = 3 SeqR149 = 5 SeqR150 = 19 SeqR151 = 5 SeqR152 = 9 SeqR153 = 3 SeqR154 = 4 SeqR155 = 2 SeqR156 = 4 SeqR157 = 1 SeqR158 = 6 SeqR159 = 4 SeqR160 = 6 SeqR161 = 4 SeqR162 = 8 SeqR163 = 2 SeqR164 = 4 SeqR165 = 3 SeqR166 = 2 SeqR169 = 2 SeqR170 = 6 SeqR171 = 5 SeqR172 = 4 SeqR173 = 9 SeqR174 = 4 SeqR175 = 3 SeqR176 = 3 SeqR177 = 3 SeqR178 = 6 SeqR179 = 4 SeqR180 = 3 SeqR181 = 5 SeqR182 = 2 SeqR183 = 2 SeqR185 = 5 SeqR186 = 3 SeqR187 = 2 SeqR188 = 4 SeqR189 = 3 SeqR190 = 2 SeqR191 = 2 SeqR192 = 1 SeqR194 = 3 SeqR195 = 7 SeqR196 = 5 SeqR197 = 5 SeqR198 = 6 SeqR199 = 8 SeqR200 = 3 SeqR201 = 9 SeqR202 = 4 SeqR203 = 2 SeqR204 = 5 SeqR205 = 3 SeqR206 = 8 SeqR207 = 2 SeqR208 = 6 SeqR209 = 6 SeqR210 = 5 SeqR211 = 6 SeqR212 = 4
1 MKILILGIFL 1
2 LGIFLFLCST 5
3 FLCSTPAWAK 6
4 PAWAKEKHYY 3
5 EKHYYIGIIE 4
6 IGIIETTWDY 1
7 TTWDYASDHG 3
8 ASDHGEKKLI 7
9 EKKLISVDTE 6
10 SVDTEHSNIY 6
11 HSNIYLQNGP 3
12 LQNGPDRIGR 4
13 DRIGRLYKKA 1
14 LYKKALYLQY 1
15 LYLQYTDETF 3
16 TDETFRTTIE 0
17 RTTIEKPVWL 3
18 KPVWLGFLGP 7
19 GFLGPIIKAE 2
20 IIKAETGDKV 2
21 TGDKVYVHLK 2
22 YVHLKNLASR 1
23 NLASRPYTFH 3
24 PYTFHSHGIT 7
25 SHGITYYKEH 1
26 YYKEHEGAIY 8
27 EGAIYPDNTT 7
28 PDNTTDFQRA 8
29 DFQRADDKVY 5
30 DDKVYPGEQY 5
31 PGEQYTYMLL 3
32 TYMLLATEEQ 2
33 ATEEQSPGEG 9
34 SPGEGDGNCV 12
35 DGNCVTRIYH 3
36 TRIYHSHIDA 6
37 SHIDAPKDIA 3
38 PKDIASGLIG 1
39 SGLIGPLIIC 4
40 PLIICKKDSL 4
41 KKDSLDKEKE 4
42 DKEKEKHIDR 5
43 KHIDREFVVM 2
44 EFVVMFSVVD 3
45 FSVVDENFSW 5
46 ENFSWYLEDN 4
47 YLEDNIKTYC 5
48 IKTYCSEPEK 3
49 SEPEKVDKDN 3
50 VDKDNEDFQE 8
51 EDFQESNRMY 4
52 SNRMYSVNGY 4
53 SVNGYTFGSL 1
54 TFGSLPGLSM 10
55 PGLSMCAEDR 2
56 CAEDRVKWYL 9
57 VKWYLFGMGN 3
58 FGMGNEVDVH 7
59 EVDVHAAFFH 4
60 AAFFHGQALT 3
61 GQALTNKNYR 5
62 NKNYRIDTIN 4
63 IDTINLFPAT 2
64 LFPATLFDAY 4
65 LFDAYMVAQN 1
66 MVAQNPGEWM 0
67 PGEWMLSCQN 3
68 LSCQNLNHLK 4
69 LNHLKAGLQA 1
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 0
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 3
74 IRGKHVRHYY 9
75 VRHYYIAAEE 2
76 IAAEEIIWNY 3
77 IIWNYAPSGI 5
78 APSGIDIFTK 4
79 DIFTKENLTA 3
80 ENLTAPGSDS 3
81 PGSDSAVFFE 0
82 AVFFEQGTTR 0
83 QGTTRIGGSY 0
84 IGGSYKKLVY 2
85 KKLVYREYTD 1
86 REYTDASFTN 4
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 8
89 PEEEHLGILG 6
90 LGILGPVIWA 2
91 PVIWAEVGDT 5
92 EVGDTIRVTF 3
93 IRVTFHNKGA 3
94 HNKGAYPLSI 1
95 YPLSIEPIGV 4
96 EPIGVRFNKN 1
97 RFNKNNEGTY 3
98 NEGTYYSPNY 9
99 YSPNYNPQSR 6
100 NPQSRSVPPS 4
101 SVPPSASHVA 6
102 ASHVAPTETF 2
103 PTETFTYEWT 9
104 TYEWTVPKEV 7
105 VPKEVGPTNA 4
106 GPTNADPVCL 12
107 DPVCLAKMYY 3
108 AKMYYSAVDP 0
109 SAVDPTKDIF 1
110 TKDIFTGLIG 3
111 TGLIGPMKIC 1
112 PMKICKKGSL 4
113 KKGSLHANGR 3
114 HANGRQKDVD 6
115 QKDVDKEFYL 3
116 KEFYLFPTVF 2
117 FPTVFDENES 6
118 DENESLLLED 8
119 LLLEDNIRMF 1
120 NIRMFTTAPD 1
121 TTAPDQVDKE 6
122 QVDKEDEDFQ 8
123 DEDFQESNKM 3
124 ESNKMHSMNG 2
125 HSMNGFMYGN 1
126 FMYGNQPGLT 7
127 QPGLTMCKGD 7
128 MCKGDSVVWY 9
129 SVVWYLFSAG 4
130 LFSAGNEADV 1
131 NEADVHGIYF 4
132 HGIYFSGNTY 2
133 SGNTYLWRGE 3
134 LWRGERRDTA 5
135 RRDTANLFPQ 5
136 NLFPQTSLTL 1
137 TSLTLHMWPD 4
138 HMWPDTEGTF 7
139 TEGTFNVECL 5
140 NVECLTTDHY 5
141 TTDHYTGGMK 4
142 TGGMKQKYTV 9
143 QKYTVNQCRR 5
144 NQCRRQSEDS 4
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 5
147 ERTYYIAAVE 2
148 IAAVEVEWDY 0
149 VEWDYSPQRE 5
150 SPQREWEKEL 12
151 WEKELHHLQE 14
152 HHLQEQNVSN 6
153 QNVSNAFLDK 2
154 AFLDKGEFYI 3
155 GEFYIGSKYK 6
156 GSKYKKVVYR 3
157 KVVYRQYTDS 3
158 QYTDSTFRVP 2
159 TFRVPVERKA 3
160 VERKAEEEHL 3
161 EEEHLGILGP 2
162 GILGPQLHAD 5
163 QLHADVGDKV 3
164 VGDKVKIIFK 1
165 KIIFKNMATR 1
166 NMATRPYSIH 4
167 PYSIHAHGVQ 3
168 AHGVQTESST 0
169 TESSTVTPTL 2
170 VTPTLPGETL 6
171 PGETLTYVWK 2
172 TYVWKIPERS 5
173 IPERSGAGTE 4
174 GAGTEDSACI 5
175 DSACIPWAYY 4
176 PWAYYSTVDQ 0
177 STVDQVKDLY 1
178 VKDLYSGLIG 2
179 SGLIGPLIVC 3
180 PLIVCRRPYL 3
181 RRPYLKVFNP 5
182 KVFNPRRKLE 5
183 RRKLEFALLF 1
184 FALLFLVFDE 4
185 LVFDENESWY 12
186 NESWYLDDNI 4
187 LDDNIKTYSD 0
188 KTYSDHPEKV 8
189 HPEKVNKDDE 4
190 NKDDEEFIES 5
191 EFIESNKMHA 0
192 NKMHAINGRM 3
193 INGRMFGNLQ 1
194 FGNLQGLTMH 3
195 GLTMHVGDEV 5
196 VGDEVNWYLM 4
197 NWYLMGMGNE 6
198 GMGNEIDLHT 9
199 IDLHTVHFHG 7
200 VHFHGHSFQY 5
201 HSFQYKHRGV 7
202 KHRGVYSSDV 3
203 YSSDVFDIFP 3
204 FDIFPGTYQT 3
205 GTYQTLEMFP 2
206 LEMFPRTPGI 13
207 RTPGIWLLHC 6
208 WLLHCHVTDH 3
209 HVTDHIHAGM 2
210 IHAGMETTYT 2
211 ETTYTVLQNEDTKSG 6
212 VLQNEDTKSG 2


1 LFIGLILIKM 1
2 TSCLFLFIGL 1
3 KAWAPTSCLF 3
4 YYHKEKAWAP 7
5 EIIGIYYHKE 2
6 YDWTTEIIGI 6
7 GHDSAYDWTT 8
8 ILKKEGHDSA 5
9 ETDVSILKKE 2
10 YINSHETDVS 2
11 PGNQLYINSH 3
12 RGIRDPGNQL 5
13 AKKYLRGIRD 3
14 YQLYLAKKYL 2
15 FTEDTYQLYL 3
16 EITTRFTEDT 0
17 LWVPKEITTR 5
18 PGLFGLWVPK 3
19 EAKIIPGLFG 3
20 VKDGTEAKII 1
21 KLHVYVKDGT 7
22 RSALNKLHVY 0
23 HFTYPRSALN 0
24 TIGHSHFTYP 3
25 HEKYYTIGHS 6
26 YIAGEHEKYY 6
27 TTNDPYIAGE 8
28 ARQFDTTNDP 8
29 YVKDDARQFD 6
30 YQEGPYVKDD 4
31 LLMYTYQEGP 2
32 QEETALLMYT 3
33 GEGPSQEETA 6
34 VCNGDGEGPS 12
35 HYIRTVCNGD 5
36 ADIHSHYIRT 4
37 AIDKPADIHS 5
38 GILGSAIDKP 2
39 CIILPGILGS 5
40 LSDKKCIILP 3
41 EKEKDLSDKK 3
42 RDIHKEKEKD 8
43 MVVFERDIHK 4
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 4
46 NDELYWSFNE 3
47 CYTKINDELY 5
48 KEPESCYTKI 7
49 NDKDVKEPES 4
50 EQFDENDKDV 5
51 YMRNSEQFDE 1
52 YGNVSYMRNS 4
53 LSGFTYGNVS 4
54 MSLGPLSGFT 5
55 RDEACMSLGP 5
56 LYWKVRDEAC 7
57 NGMGFLYWKV 5
58 HVDVENGMGF 5
59 HFFAAHVDVE 4
60 TLAQGHFFAA 1
61 RYNKNTLAQG 4
62 NITDIRYNKN 1
63 TAPFLNITDI 1
64 YADFLTAPFL 1
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 8
67 NQCSLMWEGP 6
68 KLHNLNQCSL 4
69 AQLGAKLHNL 0
70 QVQFFAQLGA 1
71 SKNCEQVQFF 4
72 NDKSSSKNCE 0
73 HKGRINDKSS 6
74 YYHRVHKGRI 7
75 EEAAIYYHRV 3
76 YNWIIEEAAI 2
77 IGSPAYNWII 6
78 KTFIDIGSPA 5
79 ATLNEKTFID 4
80 SDSGPATLNE 2
81 EFFVASDSGP 1
82 RTTGQEFFVA 1
83 YSGGIRTTGQ 2
84 YVLKKYSGGI 7
85 DTYERYVLKK 2
86 NTFSADTYER 2
87 GREKRNTFSA 1
88 HEEEPGREKR 12
89 GLIGLHEEEP 4
90 AWIVPGLIGL 7
91 TDGVEAWIVP 7
92 FTVRITDGVE 0
93 AGKNHFTVRI 4
94 ISLPYAGKNH 5
95 VGIPEISLPY 7
96 NKNFRVGIPE 4
97 YTGENNKNFR 6
98 YNPSYYTGEN 9
99 RSQPNYNPSY 11
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 8
102 FTETPAVHSA 4
103 TWEYTFTETP 8
104 VEKPVTWEYT 9
105 ANTPGVEKPV 9
106 LCVPDANTPG 10
107 YYMKALCVPD 4
108 PDVASYYMKA 3
109 FIDKTPDVAS 4
110 GILGTFIDKT 4
111 CIKMPGILGT 4
112 LSGKKCIKMP 4
113 RGNAHLSGKK 4
114 DVDKQRGNAH 2
115 LYFEKDVDKQ 7
116 FVTPFLYFEK 6
117 SENEDFVTPF 9
118 DELLLSENED 5
119 FMRINDELLL 1
120 DPATTFMRIN 2
121 EKDVQDPATT 3
122 QFDEDEKDVQ 3
123 MKNSEQFDED 2
124 GNMSHMKNSE 2
125 NGYMFGNMSH 5
126 TLGPQNGYMF 5
127 DGKCMTLGPQ 7
128 YWVVSDGKCM 8
129 GASFLYWVVS 5
130 VDAENGASFL 2
131 FYIGHVDAEN 6
132 YTNGSFYIGH 4
133 EGRWLYTNGS 5
134 ATDRREGRWL 2
135 QPFLNATDRR 5
136 LTLSTQPFLN 0
137 DPWMHLTLST 2
138 FTGETDPWMH 6
139 LCEVNFTGET 7
140 YHDTTLCEVN 7
141 KMGGTYHDTT 1
142 VTYKQKMGGT 2
143 RRCQNVTYKQ 4
144 SDESQRRCQN 4
145 GLYFTSDESQ 1
146 YYTREGLYFT 4
147 EVAAIYYTRE 2
148 YDWEVEVAAI 3
149 ERQPSYDWEV 5
150 LEKEWERQPS 19
151 EQLHHLEKEW 5
152 NSVNQEQLHH 9
153 KDLFANSVNQ 3
154 IYFEGKDLFA 4
155 KYKSGIYFEG 2
156 RYVVKKYKSG 4
157 SDTYQRYVVK 1
158 PVRFTSDTYQ 6
159 AKREVPVRFT 4
160 LHEEEAKREV 6
161 PGLIGLHEEE 4
162 DAHLQPGLIG 8
163 VKDGVDAHLQ 2
164 KFIIKVKDGV 4
165 RTAMNKFIIK 3
166 HISYPRTAMN 2
167 QVGHAHISYP 0
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 2
170 LTEGPLTPTV 6
171 KWVYTLTEGP 5
172 SREPIKWVYT 4
173 ETGAGSREPI 9
174 ICASDETGAG 4
175 YYAWPICASD 3
176 QDVTSYYAWP 3
177 YLDKVQDVTS 3
178 GILGSYLDKV 6
179 CVILPGILGS 4
180 LYPRRCVILP 3
181 PNFVKLYPRR 5
182 ELKRRPNFVK 2
183 FLLAFELKRR 2
184 EDFVLFLLAF 0
185 YWSENEDFVL 5
186 INDDLYWSEN 3
187 DSYTKINDDL 2
188 VKEPHDSYTK 4
189 EDDKNVKEPH 3
190 SEIFEEDDKN 2
191 AHMKNSEIFE 2
192 MRGNIAHMKN 1
193 QLNGFMRGNI 0
194 HMTLGQLNGF 3
195 VEDGVHMTLG 7
196 MLYWNVEDGV 5
197 ENGMGMLYWN 5
198 THLDIENGMG 6
199 GHFHVTHLDI 8
200 YQFSHGHFHV 3
201 VGRHKYQFSH 9
202 VDSSYVGRHK 4
203 PFIDFVDSSY 2
204 TQYTGPFIDF 5
205 PFMELTQYTG 3
206 IGPTRPFMEL 8
207 CHLLWIGPTR 2
208 HDTVHCHLLW 6
209 MGAHIHDTVH 6
210 TYTTEMGAHI 5
211 GSKTDENQLVTYTTE 6
212 GSKTDENQLV 4