CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Plants
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 2 Seq3 = 12 Seq4 = 19 Seq5 = 15 Seq6 = 6 Seq7 = 9 Seq8 = 4 Seq9 = 2 Seq10 = 1 Seq11 = 4 Seq12 = 2 Seq13 = 1 Seq15 = 6 Seq16 = 1 Seq17 = 12 Seq18 = 37 Seq19 = 4 Seq20 = 1 Seq21 = 6 Seq22 = 4 Seq23 = 76 Seq24 = 9 Seq25 = 7 Seq26 = 5 Seq27 = 7 Seq29 = 2 Seq30 = 9 Seq31 = 2 Seq33 = 6 Seq34 = 19 Seq35 = 6 Seq36 = 9 Seq37 = 1 Seq38 = 3 Seq39 = 11 Seq40 = 2 Seq41 = 2 Seq42 = 2 Seq43 = 7 Seq45 = 1 Seq46 = 10 Seq47 = 12 Seq48 = 9 Seq49 = 3 Seq50 = 7 Seq51 = 2 Seq53 = 4 Seq54 = 1 Seq55 = 6 Seq56 = 8 Seq57 = 10 Seq58 = 3 Seq59 = 1 Seq60 = 4 Seq63 = 3 Seq64 = 1 Seq66 = 32 Seq67 = 28 Seq68 = 6 Seq71 = 6 Seq72 = 1 Seq73 = 1 Seq74 = 8 Seq75 = 1 Seq76 = 3 Seq77 = 5 Seq78 = 3 Seq79 = 1 Seq80 = 7 Seq81 = 6 Seq82 = 1 Seq83 = 1 Seq84 = 4 Seq85 = 3 Seq86 = 1 Seq88 = 2 Seq89 = 5 Seq90 = 6 Seq91 = 20 Seq92 = 1 Seq93 = 4 Seq94 = 3 Seq96 = 1 Seq97 = 12 Seq98 = 250 Seq99 = 10 Seq100 = 4 Seq101 = 4 Seq103 = 3 Seq104 = 9 Seq105 = 2 Seq106 = 12 Seq107 = 4 Seq108 = 1 Seq109 = 4 Seq110 = 1 Seq111 = 3 Seq112 = 9 Seq113 = 2 Seq114 = 6 Seq115 = 3 Seq116 = 8 Seq117 = 5 Seq120 = 2 Seq121 = 4 Seq122 = 3 Seq123 = 1 Seq124 = 2 Seq125 = 6 Seq126 = 9 Seq127 = 5 Seq128 = 14 Seq129 = 4 Seq130 = 1 Seq131 = 2 Seq132 = 20 Seq133 = 5 Seq134 = 5 Seq135 = 3 Seq136 = 5 Seq137 = 16 Seq138 = 12 Seq139 = 6 Seq140 = 16 Seq141 = 5 Seq142 = 1 Seq143 = 4 Seq144 = 1 Seq146 = 5 Seq147 = 1 Seq148 = 1 Seq149 = 7 Seq150 = 9 Seq151 = 11 Seq152 = 2 Seq153 = 7 Seq154 = 5 Seq155 = 2 Seq156 = 2 Seq157 = 3 Seq158 = 1 Seq159 = 1 Seq160 = 1 Seq161 = 3 Seq162 = 3 Seq163 = 6 Seq164 = 5 Seq165 = 1 Seq167 = 4 Seq170 = 2 Seq171 = 34 Seq172 = 18 Seq173 = 4 Seq174 = 3 Seq175 = 14 Seq176 = 4 Seq177 = 2 Seq178 = 2 Seq179 = 4 Seq180 = 4 Seq181 = 4 Seq182 = 4 Seq184 = 72 Seq185 = 16 Seq186 = 11 Seq187 = 6 Seq188 = 1 Seq189 = 15 Seq190 = 2 Seq191 = 2 Seq193 = 2 Seq194 = 2 Seq195 = 3 Seq196 = 16 Seq197 = 15 Seq198 = 1 Seq199 = 9 Seq200 = 17 Seq201 = 5 Seq202 = 3 Seq203 = 2 Seq204 = 7 Seq205 = 6 Seq206 = 5 Seq207 = 64 Seq208 = 76 Seq209 = 250 Seq211 = 4 Seq212 = 2 SeqR2 = 8 SeqR3 = 5 SeqR4 = 12 SeqR5 = 5 SeqR6 = 10 SeqR7 = 30 SeqR8 = 10 SeqR10 = 1 SeqR11 = 3 SeqR12 = 4 SeqR15 = 1 SeqR17 = 6 SeqR18 = 5 SeqR19 = 6 SeqR20 = 3 SeqR21 = 5 SeqR22 = 3 SeqR23 = 3 SeqR24 = 8 SeqR25 = 9 SeqR26 = 5 SeqR27 = 4 SeqR29 = 5 SeqR30 = 4 SeqR31 = 2 SeqR33 = 1 SeqR34 = 12 SeqR35 = 6 SeqR36 = 8 SeqR37 = 5 SeqR38 = 4 SeqR39 = 2 SeqR40 = 2 SeqR41 = 2 SeqR42 = 2 SeqR43 = 8 SeqR45 = 7 SeqR46 = 7 SeqR47 = 10 SeqR48 = 5 SeqR49 = 7 SeqR50 = 6 SeqR52 = 5 SeqR53 = 29 SeqR54 = 5 SeqR55 = 2 SeqR56 = 13 SeqR57 = 27 SeqR58 = 4 SeqR59 = 2 SeqR60 = 1 SeqR62 = 1 SeqR63 = 4 SeqR64 = 1 SeqR65 = 1 SeqR66 = 7 SeqR67 = 10 SeqR68 = 2 SeqR69 = 2 SeqR71 = 2 SeqR72 = 5 SeqR73 = 3 SeqR74 = 27 SeqR75 = 3 SeqR76 = 5 SeqR77 = 7 SeqR78 = 7 SeqR79 = 1 SeqR80 = 3 SeqR82 = 2 SeqR83 = 4 SeqR84 = 22 SeqR85 = 2 SeqR87 = 1 SeqR89 = 7 SeqR90 = 12 SeqR91 = 11 SeqR93 = 8 SeqR94 = 2 SeqR95 = 7 SeqR96 = 1 SeqR97 = 6 SeqR98 = 4 SeqR99 = 10 SeqR100 = 4 SeqR101 = 3 SeqR102 = 1 SeqR103 = 8 SeqR104 = 5 SeqR105 = 8 SeqR106 = 13 SeqR107 = 4 SeqR108 = 5 SeqR109 = 3 SeqR110 = 3 SeqR111 = 4 SeqR112 = 1 SeqR113 = 5 SeqR114 = 3 SeqR115 = 2 SeqR116 = 6 SeqR119 = 2 SeqR120 = 2 SeqR122 = 6 SeqR123 = 1 SeqR124 = 1 SeqR125 = 5 SeqR127 = 4 SeqR128 = 16 SeqR129 = 4 SeqR130 = 2 SeqR131 = 2 SeqR132 = 10 SeqR133 = 29 SeqR134 = 4 SeqR135 = 1 SeqR136 = 3 SeqR137 = 1 SeqR138 = 14 SeqR139 = 8 SeqR140 = 9 SeqR141 = 1 SeqR142 = 2 SeqR143 = 1 SeqR144 = 1 SeqR145 = 5 SeqR146 = 5 SeqR147 = 1 SeqR148 = 6 SeqR149 = 8 SeqR150 = 3 SeqR151 = 7 SeqR152 = 1 SeqR153 = 1 SeqR154 = 2 SeqR155 = 12 SeqR156 = 1 SeqR157 = 3 SeqR158 = 1 SeqR160 = 4 SeqR161 = 8 SeqR162 = 4 SeqR163 = 3 SeqR164 = 13 SeqR166 = 3 SeqR167 = 14 SeqR168 = 1 SeqR170 = 11 SeqR171 = 5 SeqR172 = 5 SeqR173 = 3 SeqR174 = 4 SeqR175 = 10 SeqR176 = 8 SeqR178 = 3 SeqR179 = 2 SeqR180 = 4 SeqR181 = 9 SeqR182 = 5 SeqR184 = 4 SeqR185 = 13 SeqR186 = 20 SeqR187 = 3 SeqR188 = 7 SeqR189 = 7 SeqR190 = 1 SeqR191 = 1 SeqR192 = 1 SeqR193 = 5 SeqR194 = 1 SeqR195 = 10 SeqR196 = 16 SeqR197 = 8 SeqR198 = 5 SeqR199 = 5 SeqR200 = 10 SeqR201 = 2 SeqR202 = 1 SeqR203 = 4 SeqR204 = 3 SeqR205 = 1 SeqR206 = 3 SeqR207 = 118 SeqR208 = 16 SeqR209 = 2 SeqR211 = 3 SeqR212 = 1
1 MKILILGIFL 1
2 LGIFLFLCST 2
3 FLCSTPAWAK 12
4 PAWAKEKHYY 19
5 EKHYYIGIIE 15
6 IGIIETTWDY 6
7 TTWDYASDHG 9
8 ASDHGEKKLI 4
9 EKKLISVDTE 2
10 SVDTEHSNIY 1
11 HSNIYLQNGP 4
12 LQNGPDRIGR 2
13 DRIGRLYKKA 1
14 LYKKALYLQY 0
15 LYLQYTDETF 6
16 TDETFRTTIE 1
17 RTTIEKPVWL 12
18 KPVWLGFLGP 37
19 GFLGPIIKAE 4
20 IIKAETGDKV 1
21 TGDKVYVHLK 6
22 YVHLKNLASR 4
23 NLASRPYTFH 76
24 PYTFHSHGIT 9
25 SHGITYYKEH 7
26 YYKEHEGAIY 5
27 EGAIYPDNTT 7
28 PDNTTDFQRA 0
29 DFQRADDKVY 2
30 DDKVYPGEQY 9
31 PGEQYTYMLL 2
32 TYMLLATEEQ 0
33 ATEEQSPGEG 6
34 SPGEGDGNCV 19
35 DGNCVTRIYH 6
36 TRIYHSHIDA 9
37 SHIDAPKDIA 1
38 PKDIASGLIG 3
39 SGLIGPLIIC 11
40 PLIICKKDSL 2
41 KKDSLDKEKE 2
42 DKEKEKHIDR 2
43 KHIDREFVVM 7
44 EFVVMFSVVD 0
45 FSVVDENFSW 1
46 ENFSWYLEDN 10
47 YLEDNIKTYC 12
48 IKTYCSEPEK 9
49 SEPEKVDKDN 3
50 VDKDNEDFQE 7
51 EDFQESNRMY 2
52 SNRMYSVNGY 0
53 SVNGYTFGSL 4
54 TFGSLPGLSM 1
55 PGLSMCAEDR 6
56 CAEDRVKWYL 8
57 VKWYLFGMGN 10
58 FGMGNEVDVH 3
59 EVDVHAAFFH 1
60 AAFFHGQALT 4
61 GQALTNKNYR 0
62 NKNYRIDTIN 0
63 IDTINLFPAT 3
64 LFPATLFDAY 1
65 LFDAYMVAQN 0
66 MVAQNPGEWM 32
67 PGEWMLSCQN 28
68 LSCQNLNHLK 6
69 LNHLKAGLQA 0
70 AGLQAFFQVQ 0
71 FFQVQECNKS 6
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 1
74 IRGKHVRHYY 8
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 3
77 IIWNYAPSGI 5
78 APSGIDIFTK 3
79 DIFTKENLTA 1
80 ENLTAPGSDS 7
81 PGSDSAVFFE 6
82 AVFFEQGTTR 1
83 QGTTRIGGSY 1
84 IGGSYKKLVY 4
85 KKLVYREYTD 3
86 REYTDASFTN 1
87 ASFTNRKERG 0
88 RKERGPEEEH 2
89 PEEEHLGILG 5
90 LGILGPVIWA 6
91 PVIWAEVGDT 20
92 EVGDTIRVTF 1
93 IRVTFHNKGA 4
94 HNKGAYPLSI 3
95 YPLSIEPIGV 0
96 EPIGVRFNKN 1
97 RFNKNNEGTY 12
98 NEGTYYSPNY 250
99 YSPNYNPQSR 10
100 NPQSRSVPPS 4
101 SVPPSASHVA 4
102 ASHVAPTETF 0
103 PTETFTYEWT 3
104 TYEWTVPKEV 9
105 VPKEVGPTNA 2
106 GPTNADPVCL 12
107 DPVCLAKMYY 4
108 AKMYYSAVDP 1
109 SAVDPTKDIF 4
110 TKDIFTGLIG 1
111 TGLIGPMKIC 3
112 PMKICKKGSL 9
113 KKGSLHANGR 2
114 HANGRQKDVD 6
115 QKDVDKEFYL 3
116 KEFYLFPTVF 8
117 FPTVFDENES 5
118 DENESLLLED 0
119 LLLEDNIRMF 0
120 NIRMFTTAPD 2
121 TTAPDQVDKE 4
122 QVDKEDEDFQ 3
123 DEDFQESNKM 1
124 ESNKMHSMNG 2
125 HSMNGFMYGN 6
126 FMYGNQPGLT 9
127 QPGLTMCKGD 5
128 MCKGDSVVWY 14
129 SVVWYLFSAG 4
130 LFSAGNEADV 1
131 NEADVHGIYF 2
132 HGIYFSGNTY 20
133 SGNTYLWRGE 5
134 LWRGERRDTA 5
135 RRDTANLFPQ 3
136 NLFPQTSLTL 5
137 TSLTLHMWPD 16
138 HMWPDTEGTF 12
139 TEGTFNVECL 6
140 NVECLTTDHY 16
141 TTDHYTGGMK 5
142 TGGMKQKYTV 1
143 QKYTVNQCRR 4
144 NQCRRQSEDS 1
145 QSEDSTFYLG 0
146 TFYLGERTYY 5
147 ERTYYIAAVE 1
148 IAAVEVEWDY 1
149 VEWDYSPQRE 7
150 SPQREWEKEL 9
151 WEKELHHLQE 11
152 HHLQEQNVSN 2
153 QNVSNAFLDK 7
154 AFLDKGEFYI 5
155 GEFYIGSKYK 2
156 GSKYKKVVYR 2
157 KVVYRQYTDS 3
158 QYTDSTFRVP 1
159 TFRVPVERKA 1
160 VERKAEEEHL 1
161 EEEHLGILGP 3
162 GILGPQLHAD 3
163 QLHADVGDKV 6
164 VGDKVKIIFK 5
165 KIIFKNMATR 1
166 NMATRPYSIH 0
167 PYSIHAHGVQ 4
168 AHGVQTESST 0
169 TESSTVTPTL 0
170 VTPTLPGETL 2
171 PGETLTYVWK 34
172 TYVWKIPERS 18
173 IPERSGAGTE 4
174 GAGTEDSACI 3
175 DSACIPWAYY 14
176 PWAYYSTVDQ 4
177 STVDQVKDLY 2
178 VKDLYSGLIG 2
179 SGLIGPLIVC 4
180 PLIVCRRPYL 4
181 RRPYLKVFNP 4
182 KVFNPRRKLE 4
183 RRKLEFALLF 0
184 FALLFLVFDE 72
185 LVFDENESWY 16
186 NESWYLDDNI 11
187 LDDNIKTYSD 6
188 KTYSDHPEKV 1
189 HPEKVNKDDE 15
190 NKDDEEFIES 2
191 EFIESNKMHA 2
192 NKMHAINGRM 0
193 INGRMFGNLQ 2
194 FGNLQGLTMH 2
195 GLTMHVGDEV 3
196 VGDEVNWYLM 16
197 NWYLMGMGNE 15
198 GMGNEIDLHT 1
199 IDLHTVHFHG 9
200 VHFHGHSFQY 17
201 HSFQYKHRGV 5
202 KHRGVYSSDV 3
203 YSSDVFDIFP 2
204 FDIFPGTYQT 7
205 GTYQTLEMFP 6
206 LEMFPRTPGI 5
207 RTPGIWLLHC 64
208 WLLHCHVTDH 76
209 HVTDHIHAGM 250
210 IHAGMETTYT 0
211 ETTYTVLQNEDTKSG 4
212 VLQNEDTKSG 2


1 LFIGLILIKM 0
2 TSCLFLFIGL 8
3 KAWAPTSCLF 5
4 YYHKEKAWAP 12
5 EIIGIYYHKE 5
6 YDWTTEIIGI 10
7 GHDSAYDWTT 30
8 ILKKEGHDSA 10
9 ETDVSILKKE 0
10 YINSHETDVS 1
11 PGNQLYINSH 3
12 RGIRDPGNQL 4
13 AKKYLRGIRD 0
14 YQLYLAKKYL 0
15 FTEDTYQLYL 1
16 EITTRFTEDT 0
17 LWVPKEITTR 6
18 PGLFGLWVPK 5
19 EAKIIPGLFG 6
20 VKDGTEAKII 3
21 KLHVYVKDGT 5
22 RSALNKLHVY 3
23 HFTYPRSALN 3
24 TIGHSHFTYP 8
25 HEKYYTIGHS 9
26 YIAGEHEKYY 5
27 TTNDPYIAGE 4
28 ARQFDTTNDP 0
29 YVKDDARQFD 5
30 YQEGPYVKDD 4
31 LLMYTYQEGP 2
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 1
34 VCNGDGEGPS 12
35 HYIRTVCNGD 6
36 ADIHSHYIRT 8
37 AIDKPADIHS 5
38 GILGSAIDKP 4
39 CIILPGILGS 2
40 LSDKKCIILP 2
41 EKEKDLSDKK 2
42 RDIHKEKEKD 2
43 MVVFERDIHK 8
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 7
46 NDELYWSFNE 7
47 CYTKINDELY 10
48 KEPESCYTKI 5
49 NDKDVKEPES 7
50 EQFDENDKDV 6
51 YMRNSEQFDE 0
52 YGNVSYMRNS 5
53 LSGFTYGNVS 29
54 MSLGPLSGFT 5
55 RDEACMSLGP 2
56 LYWKVRDEAC 13
57 NGMGFLYWKV 27
58 HVDVENGMGF 4
59 HFFAAHVDVE 2
60 TLAQGHFFAA 1
61 RYNKNTLAQG 0
62 NITDIRYNKN 1
63 TAPFLNITDI 4
64 YADFLTAPFL 1
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 7
67 NQCSLMWEGP 10
68 KLHNLNQCSL 2
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 0
71 SKNCEQVQFF 2
72 NDKSSSKNCE 5
73 HKGRINDKSS 3
74 YYHRVHKGRI 27
75 EEAAIYYHRV 3
76 YNWIIEEAAI 5
77 IGSPAYNWII 7
78 KTFIDIGSPA 7
79 ATLNEKTFID 1
80 SDSGPATLNE 3
81 EFFVASDSGP 0
82 RTTGQEFFVA 2
83 YSGGIRTTGQ 4
84 YVLKKYSGGI 22
85 DTYERYVLKK 2
86 NTFSADTYER 0
87 GREKRNTFSA 1
88 HEEEPGREKR 0
89 GLIGLHEEEP 7
90 AWIVPGLIGL 12
91 TDGVEAWIVP 11
92 FTVRITDGVE 0
93 AGKNHFTVRI 8
94 ISLPYAGKNH 2
95 VGIPEISLPY 7
96 NKNFRVGIPE 1
97 YTGENNKNFR 6
98 YNPSYYTGEN 4
99 RSQPNYNPSY 10
100 SPPVSRSQPN 4
101 AVHSASPPVS 3
102 FTETPAVHSA 1
103 TWEYTFTETP 8
104 VEKPVTWEYT 5
105 ANTPGVEKPV 8
106 LCVPDANTPG 13
107 YYMKALCVPD 4
108 PDVASYYMKA 5
109 FIDKTPDVAS 3
110 GILGTFIDKT 3
111 CIKMPGILGT 4
112 LSGKKCIKMP 1
113 RGNAHLSGKK 5
114 DVDKQRGNAH 3
115 LYFEKDVDKQ 2
116 FVTPFLYFEK 6
117 SENEDFVTPF 0
118 DELLLSENED 0
119 FMRINDELLL 2
120 DPATTFMRIN 2
121 EKDVQDPATT 0
122 QFDEDEKDVQ 6
123 MKNSEQFDED 1
124 GNMSHMKNSE 1
125 NGYMFGNMSH 5
126 TLGPQNGYMF 0
127 DGKCMTLGPQ 4
128 YWVVSDGKCM 16
129 GASFLYWVVS 4
130 VDAENGASFL 2
131 FYIGHVDAEN 2
132 YTNGSFYIGH 10
133 EGRWLYTNGS 29
134 ATDRREGRWL 4
135 QPFLNATDRR 1
136 LTLSTQPFLN 3
137 DPWMHLTLST 1
138 FTGETDPWMH 14
139 LCEVNFTGET 8
140 YHDTTLCEVN 9
141 KMGGTYHDTT 1
142 VTYKQKMGGT 2
143 RRCQNVTYKQ 1
144 SDESQRRCQN 1
145 GLYFTSDESQ 5
146 YYTREGLYFT 5
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 6
149 ERQPSYDWEV 8
150 LEKEWERQPS 3
151 EQLHHLEKEW 7
152 NSVNQEQLHH 1
153 KDLFANSVNQ 1
154 IYFEGKDLFA 2
155 KYKSGIYFEG 12
156 RYVVKKYKSG 1
157 SDTYQRYVVK 3
158 PVRFTSDTYQ 1
159 AKREVPVRFT 0
160 LHEEEAKREV 4
161 PGLIGLHEEE 8
162 DAHLQPGLIG 4
163 VKDGVDAHLQ 3
164 KFIIKVKDGV 13
165 RTAMNKFIIK 0
166 HISYPRTAMN 3
167 QVGHAHISYP 14
168 TSSETQVGHA 1
169 LTPTVTSSET 0
170 LTEGPLTPTV 11
171 KWVYTLTEGP 5
172 SREPIKWVYT 5
173 ETGAGSREPI 3
174 ICASDETGAG 4
175 YYAWPICASD 10
176 QDVTSYYAWP 8
177 YLDKVQDVTS 0
178 GILGSYLDKV 3
179 CVILPGILGS 2
180 LYPRRCVILP 4
181 PNFVKLYPRR 9
182 ELKRRPNFVK 5
183 FLLAFELKRR 0
184 EDFVLFLLAF 4
185 YWSENEDFVL 13
186 INDDLYWSEN 20
187 DSYTKINDDL 3
188 VKEPHDSYTK 7
189 EDDKNVKEPH 7
190 SEIFEEDDKN 1
191 AHMKNSEIFE 1
192 MRGNIAHMKN 1
193 QLNGFMRGNI 5
194 HMTLGQLNGF 1
195 VEDGVHMTLG 10
196 MLYWNVEDGV 16
197 ENGMGMLYWN 8
198 THLDIENGMG 5
199 GHFHVTHLDI 5
200 YQFSHGHFHV 10
201 VGRHKYQFSH 2
202 VDSSYVGRHK 1
203 PFIDFVDSSY 4
204 TQYTGPFIDF 3
205 PFMELTQYTG 1
206 IGPTRPFMEL 3
207 CHLLWIGPTR 118
208 HDTVHCHLLW 16
209 MGAHIHDTVH 2
210 TYTTEMGAHI 0
211 GSKTDENQLVTYTTE 3
212 GSKTDENQLV 1