CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Olfactory
NC
CN
Seq1 = 5 Seq2 = 26 Seq3 = 36 Seq4 = 3 Seq5 = 3 Seq6 = 12 Seq7 = 6 Seq8 = 1 Seq9 = 5 Seq10 = 5 Seq11 = 4 Seq12 = 4 Seq14 = 2 Seq15 = 4 Seq17 = 1 Seq18 = 9 Seq19 = 4 Seq20 = 4 Seq21 = 8 Seq22 = 2 Seq23 = 2 Seq24 = 7 Seq25 = 4 Seq26 = 3 Seq27 = 3 Seq28 = 2 Seq29 = 1 Seq30 = 3 Seq31 = 3 Seq32 = 1 Seq34 = 6 Seq35 = 9 Seq36 = 1 Seq37 = 7 Seq38 = 1 Seq39 = 7 Seq41 = 3 Seq42 = 1 Seq43 = 2 Seq44 = 2 Seq45 = 4 Seq46 = 2 Seq47 = 6 Seq48 = 3 Seq49 = 3 Seq50 = 4 Seq51 = 2 Seq52 = 2 Seq53 = 6 Seq54 = 1 Seq55 = 9 Seq56 = 6 Seq57 = 9 Seq58 = 3 Seq59 = 1 Seq60 = 1 Seq61 = 3 Seq62 = 2 Seq63 = 1 Seq64 = 3 Seq65 = 6 Seq66 = 2 Seq67 = 14 Seq68 = 8 Seq70 = 13 Seq71 = 1 Seq74 = 7 Seq75 = 1 Seq76 = 1 Seq77 = 5 Seq78 = 1 Seq80 = 3 Seq81 = 2 Seq82 = 6 Seq83 = 1 Seq84 = 3 Seq85 = 4 Seq86 = 3 Seq87 = 1 Seq88 = 1 Seq89 = 8 Seq90 = 7 Seq91 = 5 Seq92 = 1 Seq93 = 3 Seq94 = 2 Seq95 = 4 Seq97 = 6 Seq98 = 3 Seq99 = 11 Seq100 = 3 Seq101 = 6 Seq102 = 13 Seq103 = 4 Seq104 = 4 Seq105 = 2 Seq106 = 2 Seq107 = 90 Seq108 = 4 Seq109 = 1 Seq110 = 3 Seq111 = 8 Seq112 = 5 Seq113 = 6 Seq114 = 5 Seq116 = 2 Seq117 = 2 Seq118 = 1 Seq119 = 2 Seq120 = 1 Seq121 = 1 Seq122 = 2 Seq123 = 4 Seq124 = 1 Seq125 = 10 Seq126 = 6 Seq127 = 6 Seq128 = 3 Seq129 = 3 Seq131 = 2 Seq132 = 9 Seq133 = 7 Seq136 = 1 Seq137 = 4 Seq138 = 1 Seq139 = 2 Seq140 = 6 Seq141 = 8 Seq142 = 1 Seq143 = 3 Seq144 = 1 Seq145 = 2 Seq146 = 5 Seq148 = 1 Seq149 = 1 Seq150 = 1 Seq151 = 9 Seq152 = 3 Seq153 = 3 Seq154 = 2 Seq155 = 2 Seq156 = 4 Seq157 = 2 Seq158 = 5 Seq159 = 1 Seq160 = 1 Seq161 = 3 Seq162 = 15 Seq163 = 2 Seq166 = 1 Seq167 = 2 Seq168 = 1 Seq169 = 10 Seq170 = 9 Seq171 = 9 Seq172 = 5 Seq174 = 2 Seq175 = 3 Seq176 = 3 Seq177 = 1 Seq178 = 1 Seq179 = 8 Seq180 = 9 Seq181 = 3 Seq182 = 3 Seq183 = 1 Seq184 = 8 Seq185 = 6 Seq186 = 4 Seq187 = 5 Seq188 = 11 Seq189 = 1 Seq190 = 2 Seq191 = 1 Seq192 = 15 Seq193 = 3 Seq194 = 3 Seq195 = 4 Seq196 = 3 Seq197 = 7 Seq198 = 3 Seq199 = 8 Seq200 = 2 Seq201 = 5 Seq202 = 3 Seq203 = 5 Seq204 = 2 Seq205 = 1 Seq206 = 4 Seq207 = 11 Seq208 = 8 Seq209 = 10 Seq210 = 4 Seq211 = 28 Seq212 = 57 SeqR1 = 2 SeqR2 = 24 SeqR3 = 4 SeqR4 = 5 SeqR5 = 26 SeqR6 = 4 SeqR7 = 3 SeqR10 = 5 SeqR11 = 7 SeqR12 = 3 SeqR13 = 2 SeqR15 = 5 SeqR16 = 1 SeqR17 = 3 SeqR18 = 7 SeqR19 = 2 SeqR20 = 3 SeqR21 = 4 SeqR22 = 3 SeqR24 = 8 SeqR25 = 8 SeqR26 = 3 SeqR27 = 3 SeqR29 = 4 SeqR30 = 5 SeqR31 = 2 SeqR32 = 4 SeqR34 = 8 SeqR35 = 1 SeqR36 = 4 SeqR37 = 4 SeqR38 = 1 SeqR39 = 6 SeqR40 = 4 SeqR41 = 4 SeqR42 = 4 SeqR43 = 1 SeqR44 = 1 SeqR45 = 2 SeqR46 = 4 SeqR47 = 2 SeqR48 = 6 SeqR49 = 28 SeqR50 = 9 SeqR51 = 1 SeqR52 = 12 SeqR53 = 7 SeqR54 = 1 SeqR55 = 2 SeqR56 = 2 SeqR57 = 6 SeqR58 = 1 SeqR59 = 17 SeqR60 = 12 SeqR61 = 1 SeqR62 = 1 SeqR63 = 3 SeqR64 = 3 SeqR65 = 2 SeqR66 = 1 SeqR67 = 5 SeqR68 = 2 SeqR69 = 2 SeqR70 = 14 SeqR71 = 4 SeqR72 = 3 SeqR73 = 1 SeqR74 = 3 SeqR75 = 2 SeqR76 = 1 SeqR77 = 24 SeqR78 = 12 SeqR79 = 4 SeqR80 = 2 SeqR81 = 13 SeqR82 = 7 SeqR84 = 2 SeqR85 = 4 SeqR86 = 1 SeqR87 = 3 SeqR88 = 3 SeqR89 = 3 SeqR90 = 6 SeqR91 = 5 SeqR92 = 2 SeqR93 = 1 SeqR94 = 90 SeqR95 = 4 SeqR96 = 1 SeqR97 = 3 SeqR98 = 109 SeqR99 = 6 SeqR100 = 1 SeqR101 = 2 SeqR102 = 2 SeqR103 = 3 SeqR105 = 7 SeqR106 = 7 SeqR107 = 4 SeqR108 = 2 SeqR109 = 1 SeqR110 = 5 SeqR111 = 7 SeqR112 = 6 SeqR113 = 3 SeqR115 = 4 SeqR116 = 11 SeqR117 = 6 SeqR120 = 1 SeqR121 = 3 SeqR122 = 3 SeqR123 = 1 SeqR124 = 2 SeqR125 = 6 SeqR126 = 1 SeqR127 = 3 SeqR128 = 4 SeqR129 = 7 SeqR130 = 4 SeqR131 = 7 SeqR132 = 4 SeqR133 = 3 SeqR134 = 2 SeqR135 = 1 SeqR136 = 1 SeqR137 = 9 SeqR138 = 4 SeqR139 = 8 SeqR140 = 6 SeqR141 = 8 SeqR142 = 1 SeqR143 = 5 SeqR144 = 3 SeqR145 = 2 SeqR146 = 5 SeqR147 = 3 SeqR148 = 1 SeqR149 = 6 SeqR150 = 3 SeqR151 = 5 SeqR152 = 2 SeqR155 = 3 SeqR157 = 138 SeqR158 = 9 SeqR160 = 1 SeqR161 = 10 SeqR162 = 3 SeqR163 = 9 SeqR164 = 1 SeqR165 = 6 SeqR166 = 4 SeqR167 = 3 SeqR169 = 3 SeqR170 = 1 SeqR171 = 2 SeqR172 = 4 SeqR173 = 5 SeqR174 = 5 SeqR175 = 6 SeqR176 = 2 SeqR178 = 6 SeqR179 = 8 SeqR180 = 11 SeqR181 = 4 SeqR182 = 1 SeqR184 = 17 SeqR185 = 16 SeqR186 = 1 SeqR187 = 2 SeqR188 = 2 SeqR189 = 5 SeqR190 = 1 SeqR191 = 4 SeqR192 = 1 SeqR193 = 4 SeqR194 = 1 SeqR195 = 1 SeqR196 = 3 SeqR197 = 2 SeqR198 = 2 SeqR199 = 8 SeqR200 = 2 SeqR201 = 8 SeqR202 = 3 SeqR203 = 7 SeqR204 = 3 SeqR206 = 6 SeqR207 = 11 SeqR208 = 8 SeqR209 = 8 SeqR210 = 4 SeqR211 = 11 SeqR212 = 2
1 MKILILGIFL 5
2 LGIFLFLCST 26
3 FLCSTPAWAK 36
4 PAWAKEKHYY 3
5 EKHYYIGIIE 3
6 IGIIETTWDY 12
7 TTWDYASDHG 6
8 ASDHGEKKLI 1
9 EKKLISVDTE 5
10 SVDTEHSNIY 5
11 HSNIYLQNGP 4
12 LQNGPDRIGR 4
13 DRIGRLYKKA 0
14 LYKKALYLQY 2
15 LYLQYTDETF 4
16 TDETFRTTIE 0
17 RTTIEKPVWL 1
18 KPVWLGFLGP 9
19 GFLGPIIKAE 4
20 IIKAETGDKV 4
21 TGDKVYVHLK 8
22 YVHLKNLASR 2
23 NLASRPYTFH 2
24 PYTFHSHGIT 7
25 SHGITYYKEH 4
26 YYKEHEGAIY 3
27 EGAIYPDNTT 3
28 PDNTTDFQRA 2
29 DFQRADDKVY 1
30 DDKVYPGEQY 3
31 PGEQYTYMLL 3
32 TYMLLATEEQ 1
33 ATEEQSPGEG 0
34 SPGEGDGNCV 6
35 DGNCVTRIYH 9
36 TRIYHSHIDA 1
37 SHIDAPKDIA 7
38 PKDIASGLIG 1
39 SGLIGPLIIC 7
40 PLIICKKDSL 0
41 KKDSLDKEKE 3
42 DKEKEKHIDR 1
43 KHIDREFVVM 2
44 EFVVMFSVVD 2
45 FSVVDENFSW 4
46 ENFSWYLEDN 2
47 YLEDNIKTYC 6
48 IKTYCSEPEK 3
49 SEPEKVDKDN 3
50 VDKDNEDFQE 4
51 EDFQESNRMY 2
52 SNRMYSVNGY 2
53 SVNGYTFGSL 6
54 TFGSLPGLSM 1
55 PGLSMCAEDR 9
56 CAEDRVKWYL 6
57 VKWYLFGMGN 9
58 FGMGNEVDVH 3
59 EVDVHAAFFH 1
60 AAFFHGQALT 1
61 GQALTNKNYR 3
62 NKNYRIDTIN 2
63 IDTINLFPAT 1
64 LFPATLFDAY 3
65 LFDAYMVAQN 6
66 MVAQNPGEWM 2
67 PGEWMLSCQN 14
68 LSCQNLNHLK 8
69 LNHLKAGLQA 0
70 AGLQAFFQVQ 13
71 FFQVQECNKS 1
72 ECNKSSSKDN 0
73 SSKDNIRGKH 0
74 IRGKHVRHYY 7
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 1
77 IIWNYAPSGI 5
78 APSGIDIFTK 1
79 DIFTKENLTA 0
80 ENLTAPGSDS 3
81 PGSDSAVFFE 2
82 AVFFEQGTTR 6
83 QGTTRIGGSY 1
84 IGGSYKKLVY 3
85 KKLVYREYTD 4
86 REYTDASFTN 3
87 ASFTNRKERG 1
88 RKERGPEEEH 1
89 PEEEHLGILG 8
90 LGILGPVIWA 7
91 PVIWAEVGDT 5
92 EVGDTIRVTF 1
93 IRVTFHNKGA 3
94 HNKGAYPLSI 2
95 YPLSIEPIGV 4
96 EPIGVRFNKN 0
97 RFNKNNEGTY 6
98 NEGTYYSPNY 3
99 YSPNYNPQSR 11
100 NPQSRSVPPS 3
101 SVPPSASHVA 6
102 ASHVAPTETF 13
103 PTETFTYEWT 4
104 TYEWTVPKEV 4
105 VPKEVGPTNA 2
106 GPTNADPVCL 2
107 DPVCLAKMYY 90
108 AKMYYSAVDP 4
109 SAVDPTKDIF 1
110 TKDIFTGLIG 3
111 TGLIGPMKIC 8
112 PMKICKKGSL 5
113 KKGSLHANGR 6
114 HANGRQKDVD 5
115 QKDVDKEFYL 0
116 KEFYLFPTVF 2
117 FPTVFDENES 2
118 DENESLLLED 1
119 LLLEDNIRMF 2
120 NIRMFTTAPD 1
121 TTAPDQVDKE 1
122 QVDKEDEDFQ 2
123 DEDFQESNKM 4
124 ESNKMHSMNG 1
125 HSMNGFMYGN 10
126 FMYGNQPGLT 6
127 QPGLTMCKGD 6
128 MCKGDSVVWY 3
129 SVVWYLFSAG 3
130 LFSAGNEADV 0
131 NEADVHGIYF 2
132 HGIYFSGNTY 9
133 SGNTYLWRGE 7
134 LWRGERRDTA 0
135 RRDTANLFPQ 0
136 NLFPQTSLTL 1
137 TSLTLHMWPD 4
138 HMWPDTEGTF 1
139 TEGTFNVECL 2
140 NVECLTTDHY 6
141 TTDHYTGGMK 8
142 TGGMKQKYTV 1
143 QKYTVNQCRR 3
144 NQCRRQSEDS 1
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 5
147 ERTYYIAAVE 0
148 IAAVEVEWDY 1
149 VEWDYSPQRE 1
150 SPQREWEKEL 1
151 WEKELHHLQE 9
152 HHLQEQNVSN 3
153 QNVSNAFLDK 3
154 AFLDKGEFYI 2
155 GEFYIGSKYK 2
156 GSKYKKVVYR 4
157 KVVYRQYTDS 2
158 QYTDSTFRVP 5
159 TFRVPVERKA 1
160 VERKAEEEHL 1
161 EEEHLGILGP 3
162 GILGPQLHAD 15
163 QLHADVGDKV 2
164 VGDKVKIIFK 0
165 KIIFKNMATR 0
166 NMATRPYSIH 1
167 PYSIHAHGVQ 2
168 AHGVQTESST 1
169 TESSTVTPTL 10
170 VTPTLPGETL 9
171 PGETLTYVWK 9
172 TYVWKIPERS 5
173 IPERSGAGTE 0
174 GAGTEDSACI 2
175 DSACIPWAYY 3
176 PWAYYSTVDQ 3
177 STVDQVKDLY 1
178 VKDLYSGLIG 1
179 SGLIGPLIVC 8
180 PLIVCRRPYL 9
181 RRPYLKVFNP 3
182 KVFNPRRKLE 3
183 RRKLEFALLF 1
184 FALLFLVFDE 8
185 LVFDENESWY 6
186 NESWYLDDNI 4
187 LDDNIKTYSD 5
188 KTYSDHPEKV 11
189 HPEKVNKDDE 1
190 NKDDEEFIES 2
191 EFIESNKMHA 1
192 NKMHAINGRM 15
193 INGRMFGNLQ 3
194 FGNLQGLTMH 3
195 GLTMHVGDEV 4
196 VGDEVNWYLM 3
197 NWYLMGMGNE 7
198 GMGNEIDLHT 3
199 IDLHTVHFHG 8
200 VHFHGHSFQY 2
201 HSFQYKHRGV 5
202 KHRGVYSSDV 3
203 YSSDVFDIFP 5
204 FDIFPGTYQT 2
205 GTYQTLEMFP 1
206 LEMFPRTPGI 4
207 RTPGIWLLHC 11
208 WLLHCHVTDH 8
209 HVTDHIHAGM 10
210 IHAGMETTYT 4
211 ETTYTVLQNEDTKSG 28
212 VLQNEDTKSG 57


1 LFIGLILIKM 2
2 TSCLFLFIGL 24
3 KAWAPTSCLF 4
4 YYHKEKAWAP 5
5 EIIGIYYHKE 26
6 YDWTTEIIGI 4
7 GHDSAYDWTT 3
8 ILKKEGHDSA 0
9 ETDVSILKKE 0
10 YINSHETDVS 5
11 PGNQLYINSH 7
12 RGIRDPGNQL 3
13 AKKYLRGIRD 2
14 YQLYLAKKYL 0
15 FTEDTYQLYL 5
16 EITTRFTEDT 1
17 LWVPKEITTR 3
18 PGLFGLWVPK 7
19 EAKIIPGLFG 2
20 VKDGTEAKII 3
21 KLHVYVKDGT 4
22 RSALNKLHVY 3
23 HFTYPRSALN 0
24 TIGHSHFTYP 8
25 HEKYYTIGHS 8
26 YIAGEHEKYY 3
27 TTNDPYIAGE 3
28 ARQFDTTNDP 0
29 YVKDDARQFD 4
30 YQEGPYVKDD 5
31 LLMYTYQEGP 2
32 QEETALLMYT 4
33 GEGPSQEETA 0
34 VCNGDGEGPS 8
35 HYIRTVCNGD 1
36 ADIHSHYIRT 4
37 AIDKPADIHS 4
38 GILGSAIDKP 1
39 CIILPGILGS 6
40 LSDKKCIILP 4
41 EKEKDLSDKK 4
42 RDIHKEKEKD 4
43 MVVFERDIHK 1
44 DVVSFMVVFE 1
45 WSFNEDVVSF 2
46 NDELYWSFNE 4
47 CYTKINDELY 2
48 KEPESCYTKI 6
49 NDKDVKEPES 28
50 EQFDENDKDV 9
51 YMRNSEQFDE 1
52 YGNVSYMRNS 12
53 LSGFTYGNVS 7
54 MSLGPLSGFT 1
55 RDEACMSLGP 2
56 LYWKVRDEAC 2
57 NGMGFLYWKV 6
58 HVDVENGMGF 1
59 HFFAAHVDVE 17
60 TLAQGHFFAA 12
61 RYNKNTLAQG 1
62 NITDIRYNKN 1
63 TAPFLNITDI 3
64 YADFLTAPFL 3
65 NQAVMYADFL 2
66 MWEGPNQAVM 1
67 NQCSLMWEGP 5
68 KLHNLNQCSL 2
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 14
71 SKNCEQVQFF 4
72 NDKSSSKNCE 3
73 HKGRINDKSS 1
74 YYHRVHKGRI 3
75 EEAAIYYHRV 2
76 YNWIIEEAAI 1
77 IGSPAYNWII 24
78 KTFIDIGSPA 12
79 ATLNEKTFID 4
80 SDSGPATLNE 2
81 EFFVASDSGP 13
82 RTTGQEFFVA 7
83 YSGGIRTTGQ 0
84 YVLKKYSGGI 2
85 DTYERYVLKK 4
86 NTFSADTYER 1
87 GREKRNTFSA 3
88 HEEEPGREKR 3
89 GLIGLHEEEP 3
90 AWIVPGLIGL 6
91 TDGVEAWIVP 5
92 FTVRITDGVE 2
93 AGKNHFTVRI 1
94 ISLPYAGKNH 90
95 VGIPEISLPY 4
96 NKNFRVGIPE 1
97 YTGENNKNFR 3
98 YNPSYYTGEN 109
99 RSQPNYNPSY 6
100 SPPVSRSQPN 1
101 AVHSASPPVS 2
102 FTETPAVHSA 2
103 TWEYTFTETP 3
104 VEKPVTWEYT 0
105 ANTPGVEKPV 7
106 LCVPDANTPG 7
107 YYMKALCVPD 4
108 PDVASYYMKA 2
109 FIDKTPDVAS 1
110 GILGTFIDKT 5
111 CIKMPGILGT 7
112 LSGKKCIKMP 6
113 RGNAHLSGKK 3
114 DVDKQRGNAH 0
115 LYFEKDVDKQ 4
116 FVTPFLYFEK 11
117 SENEDFVTPF 6
118 DELLLSENED 0
119 FMRINDELLL 0
120 DPATTFMRIN 1
121 EKDVQDPATT 3
122 QFDEDEKDVQ 3
123 MKNSEQFDED 1
124 GNMSHMKNSE 2
125 NGYMFGNMSH 6
126 TLGPQNGYMF 1
127 DGKCMTLGPQ 3
128 YWVVSDGKCM 4
129 GASFLYWVVS 7
130 VDAENGASFL 4
131 FYIGHVDAEN 7
132 YTNGSFYIGH 4
133 EGRWLYTNGS 3
134 ATDRREGRWL 2
135 QPFLNATDRR 1
136 LTLSTQPFLN 1
137 DPWMHLTLST 9
138 FTGETDPWMH 4
139 LCEVNFTGET 8
140 YHDTTLCEVN 6
141 KMGGTYHDTT 8
142 VTYKQKMGGT 1
143 RRCQNVTYKQ 5
144 SDESQRRCQN 3
145 GLYFTSDESQ 2
146 YYTREGLYFT 5
147 EVAAIYYTRE 3
148 YDWEVEVAAI 1
149 ERQPSYDWEV 6
150 LEKEWERQPS 3
151 EQLHHLEKEW 5
152 NSVNQEQLHH 2
153 KDLFANSVNQ 0
154 IYFEGKDLFA 0
155 KYKSGIYFEG 3
156 RYVVKKYKSG 0
157 SDTYQRYVVK 138
158 PVRFTSDTYQ 9
159 AKREVPVRFT 0
160 LHEEEAKREV 1
161 PGLIGLHEEE 10
162 DAHLQPGLIG 3
163 VKDGVDAHLQ 9
164 KFIIKVKDGV 1
165 RTAMNKFIIK 6
166 HISYPRTAMN 4
167 QVGHAHISYP 3
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 3
170 LTEGPLTPTV 1
171 KWVYTLTEGP 2
172 SREPIKWVYT 4
173 ETGAGSREPI 5
174 ICASDETGAG 5
175 YYAWPICASD 6
176 QDVTSYYAWP 2
177 YLDKVQDVTS 0
178 GILGSYLDKV 6
179 CVILPGILGS 8
180 LYPRRCVILP 11
181 PNFVKLYPRR 4
182 ELKRRPNFVK 1
183 FLLAFELKRR 0
184 EDFVLFLLAF 17
185 YWSENEDFVL 16
186 INDDLYWSEN 1
187 DSYTKINDDL 2
188 VKEPHDSYTK 2
189 EDDKNVKEPH 5
190 SEIFEEDDKN 1
191 AHMKNSEIFE 4
192 MRGNIAHMKN 1
193 QLNGFMRGNI 4
194 HMTLGQLNGF 1
195 VEDGVHMTLG 1
196 MLYWNVEDGV 3
197 ENGMGMLYWN 2
198 THLDIENGMG 2
199 GHFHVTHLDI 8
200 YQFSHGHFHV 2
201 VGRHKYQFSH 8
202 VDSSYVGRHK 3
203 PFIDFVDSSY 7
204 TQYTGPFIDF 3
205 PFMELTQYTG 0
206 IGPTRPFMEL 6
207 CHLLWIGPTR 11
208 HDTVHCHLLW 8
209 MGAHIHDTVH 8
210 TYTTEMGAHI 4
211 GSKTDENQLVTYTTE 11
212 GSKTDENQLV 2