CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Fungi
NC
CN
Seq2 = 4 Seq3 = 9 Seq4 = 14 Seq5 = 2 Seq6 = 13 Seq7 = 20 Seq8 = 1 Seq9 = 6 Seq10 = 1 Seq11 = 5 Seq12 = 3 Seq13 = 1 Seq14 = 3 Seq15 = 8 Seq16 = 1 Seq17 = 6 Seq18 = 9 Seq19 = 4 Seq22 = 2 Seq23 = 4 Seq24 = 13 Seq25 = 15 Seq26 = 4 Seq27 = 3 Seq29 = 1 Seq30 = 11 Seq31 = 4 Seq32 = 2 Seq33 = 3 Seq34 = 9 Seq35 = 5 Seq36 = 18 Seq37 = 4 Seq38 = 6 Seq39 = 7 Seq40 = 4 Seq41 = 1 Seq42 = 2 Seq43 = 2 Seq45 = 8 Seq46 = 15 Seq47 = 8 Seq48 = 7 Seq49 = 3 Seq50 = 7 Seq51 = 2 Seq52 = 5 Seq53 = 4 Seq54 = 6 Seq55 = 5 Seq56 = 14 Seq57 = 13 Seq58 = 4 Seq59 = 2 Seq60 = 1 Seq61 = 2 Seq62 = 1 Seq63 = 1 Seq64 = 1 Seq65 = 1 Seq66 = 33 Seq67 = 45 Seq68 = 2 Seq69 = 1 Seq70 = 1 Seq71 = 2 Seq72 = 2 Seq73 = 4 Seq74 = 7 Seq75 = 2 Seq76 = 6 Seq77 = 8 Seq78 = 3 Seq79 = 3 Seq80 = 3 Seq81 = 4 Seq82 = 2 Seq84 = 4 Seq85 = 4 Seq86 = 7 Seq87 = 2 Seq88 = 3 Seq89 = 6 Seq90 = 17 Seq91 = 8 Seq93 = 4 Seq94 = 8 Seq95 = 1 Seq96 = 2 Seq97 = 7 Seq98 = 6 Seq99 = 11 Seq100 = 4 Seq101 = 3 Seq102 = 2 Seq103 = 12 Seq104 = 11 Seq105 = 1 Seq106 = 8 Seq107 = 9 Seq108 = 2 Seq109 = 2 Seq110 = 4 Seq112 = 3 Seq113 = 2 Seq114 = 3 Seq115 = 5 Seq116 = 7 Seq117 = 5 Seq120 = 1 Seq121 = 3 Seq122 = 4 Seq123 = 1 Seq124 = 1 Seq125 = 5 Seq126 = 9 Seq127 = 14 Seq128 = 20 Seq129 = 5 Seq130 = 4 Seq131 = 7 Seq132 = 13 Seq133 = 13 Seq134 = 5 Seq135 = 6 Seq136 = 2 Seq137 = 7 Seq138 = 11 Seq139 = 2 Seq140 = 12 Seq141 = 8 Seq143 = 2 Seq144 = 1 Seq145 = 2 Seq146 = 3 Seq147 = 1 Seq148 = 1 Seq149 = 11 Seq150 = 20 Seq151 = 12 Seq152 = 3 Seq153 = 1 Seq154 = 9 Seq155 = 5 Seq156 = 1 Seq157 = 3 Seq158 = 3 Seq160 = 9 Seq161 = 5 Seq162 = 1 Seq163 = 3 Seq166 = 2 Seq167 = 3 Seq170 = 4 Seq171 = 13 Seq172 = 9 Seq173 = 2 Seq174 = 3 Seq175 = 10 Seq176 = 12 Seq177 = 4 Seq178 = 3 Seq179 = 3 Seq180 = 3 Seq181 = 23 Seq182 = 4 Seq185 = 14 Seq186 = 29 Seq187 = 1 Seq188 = 4 Seq189 = 15 Seq190 = 5 Seq192 = 2 Seq193 = 2 Seq194 = 1 Seq195 = 5 Seq196 = 10 Seq197 = 7 Seq198 = 2 Seq199 = 17 Seq200 = 54 Seq201 = 3 Seq202 = 3 Seq203 = 6 Seq204 = 8 Seq205 = 4 Seq206 = 7 Seq207 = 93 Seq208 = 78 Seq209 = 14 Seq210 = 3 Seq211 = 11 Seq212 = 3 SeqR2 = 3 SeqR3 = 4 SeqR4 = 14 SeqR5 = 9 SeqR6 = 5 SeqR7 = 19 SeqR8 = 5 SeqR9 = 1 SeqR10 = 3 SeqR11 = 7 SeqR12 = 8 SeqR13 = 7 SeqR14 = 4 SeqR15 = 6 SeqR17 = 4 SeqR18 = 10 SeqR19 = 2 SeqR20 = 1 SeqR21 = 2 SeqR22 = 2 SeqR23 = 2 SeqR24 = 8 SeqR25 = 19 SeqR26 = 3 SeqR27 = 18 SeqR28 = 1 SeqR29 = 2 SeqR30 = 2 SeqR31 = 3 SeqR33 = 1 SeqR34 = 6 SeqR35 = 6 SeqR36 = 3 SeqR37 = 21 SeqR38 = 2 SeqR39 = 5 SeqR40 = 6 SeqR41 = 1 SeqR43 = 1 SeqR44 = 1 SeqR45 = 4 SeqR46 = 6 SeqR47 = 6 SeqR48 = 1 SeqR49 = 5 SeqR50 = 1 SeqR51 = 2 SeqR52 = 2 SeqR53 = 4 SeqR54 = 2 SeqR55 = 3 SeqR56 = 12 SeqR57 = 21 SeqR58 = 5 SeqR59 = 5 SeqR60 = 1 SeqR61 = 2 SeqR62 = 2 SeqR63 = 3 SeqR64 = 2 SeqR65 = 2 SeqR66 = 8 SeqR67 = 11 SeqR68 = 3 SeqR69 = 4 SeqR72 = 1 SeqR73 = 4 SeqR74 = 11 SeqR75 = 16 SeqR76 = 1 SeqR77 = 17 SeqR78 = 1 SeqR80 = 2 SeqR81 = 10 SeqR83 = 1 SeqR84 = 9 SeqR85 = 5 SeqR86 = 1 SeqR88 = 2 SeqR89 = 3 SeqR90 = 7 SeqR91 = 3 SeqR92 = 3 SeqR93 = 5 SeqR94 = 7 SeqR95 = 19 SeqR96 = 5 SeqR97 = 7 SeqR98 = 6 SeqR99 = 8 SeqR101 = 2 SeqR102 = 3 SeqR103 = 4 SeqR104 = 10 SeqR105 = 6 SeqR106 = 14 SeqR107 = 5 SeqR108 = 6 SeqR109 = 1 SeqR110 = 5 SeqR111 = 2 SeqR112 = 3 SeqR113 = 6 SeqR114 = 1 SeqR115 = 2 SeqR116 = 6 SeqR117 = 5 SeqR119 = 1 SeqR121 = 2 SeqR122 = 3 SeqR123 = 2 SeqR124 = 2 SeqR125 = 3 SeqR126 = 5 SeqR127 = 5 SeqR128 = 26 SeqR129 = 13 SeqR130 = 3 SeqR131 = 6 SeqR132 = 15 SeqR133 = 23 SeqR134 = 4 SeqR135 = 4 SeqR136 = 2 SeqR137 = 7 SeqR138 = 16 SeqR139 = 5 SeqR140 = 2 SeqR141 = 8 SeqR143 = 4 SeqR145 = 2 SeqR147 = 1 SeqR148 = 2 SeqR149 = 17 SeqR150 = 4 SeqR151 = 21 SeqR152 = 3 SeqR153 = 2 SeqR154 = 7 SeqR155 = 4 SeqR156 = 4 SeqR159 = 4 SeqR160 = 3 SeqR161 = 6 SeqR162 = 12 SeqR163 = 5 SeqR164 = 1 SeqR166 = 2 SeqR167 = 18 SeqR170 = 5 SeqR171 = 8 SeqR172 = 16 SeqR173 = 2 SeqR174 = 2 SeqR175 = 6 SeqR176 = 3 SeqR178 = 3 SeqR179 = 4 SeqR180 = 4 SeqR181 = 9 SeqR182 = 6 SeqR184 = 1 SeqR185 = 14 SeqR186 = 24 SeqR187 = 2 SeqR188 = 3 SeqR189 = 2 SeqR190 = 3 SeqR191 = 2 SeqR192 = 7 SeqR193 = 3 SeqR194 = 1 SeqR196 = 10 SeqR197 = 6
1 MKILILGIFL 0
2 LGIFLFLCST 4
3 FLCSTPAWAK 9
4 PAWAKEKHYY 14
5 EKHYYIGIIE 2
6 IGIIETTWDY 13
7 TTWDYASDHG 20
8 ASDHGEKKLI 1
9 EKKLISVDTE 6
10 SVDTEHSNIY 1
11 HSNIYLQNGP 5
12 LQNGPDRIGR 3
13 DRIGRLYKKA 1
14 LYKKALYLQY 3
15 LYLQYTDETF 8
16 TDETFRTTIE 1
17 RTTIEKPVWL 6
18 KPVWLGFLGP 9
19 GFLGPIIKAE 4
20 IIKAETGDKV 0
21 TGDKVYVHLK 0
22 YVHLKNLASR 2
23 NLASRPYTFH 4
24 PYTFHSHGIT 13
25 SHGITYYKEH 15
26 YYKEHEGAIY 4
27 EGAIYPDNTT 3
28 PDNTTDFQRA 0
29 DFQRADDKVY 1
30 DDKVYPGEQY 11
31 PGEQYTYMLL 4
32 TYMLLATEEQ 2
33 ATEEQSPGEG 3
34 SPGEGDGNCV 9
35 DGNCVTRIYH 5
36 TRIYHSHIDA 18
37 SHIDAPKDIA 4
38 PKDIASGLIG 6
39 SGLIGPLIIC 7
40 PLIICKKDSL 4
41 KKDSLDKEKE 1
42 DKEKEKHIDR 2
43 KHIDREFVVM 2
44 EFVVMFSVVD 0
45 FSVVDENFSW 8
46 ENFSWYLEDN 15
47 YLEDNIKTYC 8
48 IKTYCSEPEK 7
49 SEPEKVDKDN 3
50 VDKDNEDFQE 7
51 EDFQESNRMY 2
52 SNRMYSVNGY 5
53 SVNGYTFGSL 4
54 TFGSLPGLSM 6
55 PGLSMCAEDR 5
56 CAEDRVKWYL 14
57 VKWYLFGMGN 13
58 FGMGNEVDVH 4
59 EVDVHAAFFH 2
60 AAFFHGQALT 1
61 GQALTNKNYR 2
62 NKNYRIDTIN 1
63 IDTINLFPAT 1
64 LFPATLFDAY 1
65 LFDAYMVAQN 1
66 MVAQNPGEWM 33
67 PGEWMLSCQN 45
68 LSCQNLNHLK 2
69 LNHLKAGLQA 1
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 2
72 ECNKSSSKDN 2
73 SSKDNIRGKH 4
74 IRGKHVRHYY 7
75 VRHYYIAAEE 2
76 IAAEEIIWNY 6
77 IIWNYAPSGI 8
78 APSGIDIFTK 3
79 DIFTKENLTA 3
80 ENLTAPGSDS 3
81 PGSDSAVFFE 4
82 AVFFEQGTTR 2
83 QGTTRIGGSY 0
84 IGGSYKKLVY 4
85 KKLVYREYTD 4
86 REYTDASFTN 7
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 3
89 PEEEHLGILG 6
90 LGILGPVIWA 17
91 PVIWAEVGDT 8
92 EVGDTIRVTF 0
93 IRVTFHNKGA 4
94 HNKGAYPLSI 8
95 YPLSIEPIGV 1
96 EPIGVRFNKN 2
97 RFNKNNEGTY 7
98 NEGTYYSPNY 6
99 YSPNYNPQSR 11
100 NPQSRSVPPS 4
101 SVPPSASHVA 3
102 ASHVAPTETF 2
103 PTETFTYEWT 12
104 TYEWTVPKEV 11
105 VPKEVGPTNA 1
106 GPTNADPVCL 8
107 DPVCLAKMYY 9
108 AKMYYSAVDP 2
109 SAVDPTKDIF 2
110 TKDIFTGLIG 4
111 TGLIGPMKIC 0
112 PMKICKKGSL 3
113 KKGSLHANGR 2
114 HANGRQKDVD 3
115 QKDVDKEFYL 5
116 KEFYLFPTVF 7
117 FPTVFDENES 5
118 DENESLLLED 0
119 LLLEDNIRMF 0
120 NIRMFTTAPD 1
121 TTAPDQVDKE 3
122 QVDKEDEDFQ 4
123 DEDFQESNKM 1
124 ESNKMHSMNG 1
125 HSMNGFMYGN 5
126 FMYGNQPGLT 9
127 QPGLTMCKGD 14
128 MCKGDSVVWY 20
129 SVVWYLFSAG 5
130 LFSAGNEADV 4
131 NEADVHGIYF 7
132 HGIYFSGNTY 13
133 SGNTYLWRGE 13
134 LWRGERRDTA 5
135 RRDTANLFPQ 6
136 NLFPQTSLTL 2
137 TSLTLHMWPD 7
138 HMWPDTEGTF 11
139 TEGTFNVECL 2
140 NVECLTTDHY 12
141 TTDHYTGGMK 8
142 TGGMKQKYTV 0
143 QKYTVNQCRR 2
144 NQCRRQSEDS 1
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 3
147 ERTYYIAAVE 1
148 IAAVEVEWDY 1
149 VEWDYSPQRE 11
150 SPQREWEKEL 20
151 WEKELHHLQE 12
152 HHLQEQNVSN 3
153 QNVSNAFLDK 1
154 AFLDKGEFYI 9
155 GEFYIGSKYK 5
156 GSKYKKVVYR 1
157 KVVYRQYTDS 3
158 QYTDSTFRVP 3
159 TFRVPVERKA 0
160 VERKAEEEHL 9
161 EEEHLGILGP 5
162 GILGPQLHAD 1
163 QLHADVGDKV 3
164 VGDKVKIIFK 0
165 KIIFKNMATR 0
166 NMATRPYSIH 2
167 PYSIHAHGVQ 3
168 AHGVQTESST 0
169 TESSTVTPTL 0
170 VTPTLPGETL 4
171 PGETLTYVWK 13
172 TYVWKIPERS 9
173 IPERSGAGTE 2
174 GAGTEDSACI 3
175 DSACIPWAYY 10
176 PWAYYSTVDQ 12
177 STVDQVKDLY 4
178 VKDLYSGLIG 3
179 SGLIGPLIVC 3
180 PLIVCRRPYL 3
181 RRPYLKVFNP 23
182 KVFNPRRKLE 4
183 RRKLEFALLF 0
184 FALLFLVFDE 0
185 LVFDENESWY 14
186 NESWYLDDNI 29
187 LDDNIKTYSD 1
188 KTYSDHPEKV 4
189 HPEKVNKDDE 15
190 NKDDEEFIES 5
191 EFIESNKMHA 0
192 NKMHAINGRM 2
193 INGRMFGNLQ 2
194 FGNLQGLTMH 1
195 GLTMHVGDEV 5
196 VGDEVNWYLM 10
197 NWYLMGMGNE 7
198 GMGNEIDLHT 2
199 IDLHTVHFHG 17
200 VHFHGHSFQY 54
201 HSFQYKHRGV 3
202 KHRGVYSSDV 3
203 YSSDVFDIFP 6
204 FDIFPGTYQT 8
205 GTYQTLEMFP 4
206 LEMFPRTPGI 7
207 RTPGIWLLHC 93
208 WLLHCHVTDH 78
209 HVTDHIHAGM 14
210 IHAGMETTYT 3
211 ETTYTVLQNEDTKSG 11
212 VLQNEDTKSG 3


1 LFIGLILIKM 0
2 TSCLFLFIGL 3
3 KAWAPTSCLF 4
4 YYHKEKAWAP 14
5 EIIGIYYHKE 9
6 YDWTTEIIGI 5
7 GHDSAYDWTT 19
8 ILKKEGHDSA 5
9 ETDVSILKKE 1
10 YINSHETDVS 3
11 PGNQLYINSH 7
12 RGIRDPGNQL 8
13 AKKYLRGIRD 7
14 YQLYLAKKYL 4
15 FTEDTYQLYL 6
16 EITTRFTEDT 0
17 LWVPKEITTR 4
18 PGLFGLWVPK 10
19 EAKIIPGLFG 2
20 VKDGTEAKII 1
21 KLHVYVKDGT 2
22 RSALNKLHVY 2
23 HFTYPRSALN 2
24 TIGHSHFTYP 8
25 HEKYYTIGHS 19
26 YIAGEHEKYY 3
27 TTNDPYIAGE 18
28 ARQFDTTNDP 1
29 YVKDDARQFD 2
30 YQEGPYVKDD 2
31 LLMYTYQEGP 3
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 1
34 VCNGDGEGPS 6
35 HYIRTVCNGD 6
36 ADIHSHYIRT 3
37 AIDKPADIHS 21
38 GILGSAIDKP 2
39 CIILPGILGS 5
40 LSDKKCIILP 6
41 EKEKDLSDKK 1
42 RDIHKEKEKD 0
43 MVVFERDIHK 1
44 DVVSFMVVFE 1
45 WSFNEDVVSF 4
46 NDELYWSFNE 6
47 CYTKINDELY 6
48 KEPESCYTKI 1
49 NDKDVKEPES 5
50 EQFDENDKDV 1
51 YMRNSEQFDE 2
52 YGNVSYMRNS 2
53 LSGFTYGNVS 4
54 MSLGPLSGFT 2
55 RDEACMSLGP 3
56 LYWKVRDEAC 12
57 NGMGFLYWKV 21
58 HVDVENGMGF 5
59 HFFAAHVDVE 5
60 TLAQGHFFAA 1
61 RYNKNTLAQG 2
62 NITDIRYNKN 2
63 TAPFLNITDI 3
64 YADFLTAPFL 2
65 NQAVMYADFL 2
66 MWEGPNQAVM 8
67 NQCSLMWEGP 11
68 KLHNLNQCSL 3
69 AQLGAKLHNL 4
70 QVQFFAQLGA 0
71 SKNCEQVQFF 0
72 NDKSSSKNCE 1
73 HKGRINDKSS 4
74 YYHRVHKGRI 11
75 EEAAIYYHRV 16
76 YNWIIEEAAI 1
77 IGSPAYNWII 17
78 KTFIDIGSPA 1
79 ATLNEKTFID 0
80 SDSGPATLNE 2
81 EFFVASDSGP 10
82 RTTGQEFFVA 0
83 YSGGIRTTGQ 1
84 YVLKKYSGGI 9
85 DTYERYVLKK 5
86 NTFSADTYER 1
87 GREKRNTFSA 0
88 HEEEPGREKR 2
89 GLIGLHEEEP 3
90 AWIVPGLIGL 7
91 TDGVEAWIVP 3
92 FTVRITDGVE 3
93 AGKNHFTVRI 5
94 ISLPYAGKNH 7
95 VGIPEISLPY 19
96 NKNFRVGIPE 5
97 YTGENNKNFR 7
98 YNPSYYTGEN 6
99 RSQPNYNPSY 8
100 SPPVSRSQPN 0
101 AVHSASPPVS 2
102 FTETPAVHSA 3
103 TWEYTFTETP 4
104 VEKPVTWEYT 10
105 ANTPGVEKPV 6
106 LCVPDANTPG 14
107 YYMKALCVPD 5
108 PDVASYYMKA 6
109 FIDKTPDVAS 1
110 GILGTFIDKT 5
111 CIKMPGILGT 2
112 LSGKKCIKMP 3
113 RGNAHLSGKK 6
114 DVDKQRGNAH 1
115 LYFEKDVDKQ 2
116 FVTPFLYFEK 6
117 SENEDFVTPF 5
118 DELLLSENED 0
119 FMRINDELLL 1
120 DPATTFMRIN 0
121 EKDVQDPATT 2
122 QFDEDEKDVQ 3
123 MKNSEQFDED 2
124 GNMSHMKNSE 2
125 NGYMFGNMSH 3
126 TLGPQNGYMF 5
127 DGKCMTLGPQ 5
128 YWVVSDGKCM 26
129 GASFLYWVVS 13
130 VDAENGASFL 3
131 FYIGHVDAEN 6
132 YTNGSFYIGH 15
133 EGRWLYTNGS 23
134 ATDRREGRWL 4
135 QPFLNATDRR 4
136 LTLSTQPFLN 2
137 DPWMHLTLST 7
138 FTGETDPWMH 16
139 LCEVNFTGET 5
140 YHDTTLCEVN 2
141 KMGGTYHDTT 8
142 VTYKQKMGGT 0
143 RRCQNVTYKQ 4
144 SDESQRRCQN 0
145 GLYFTSDESQ 2
146 YYTREGLYFT 0
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 2
149 ERQPSYDWEV 17
150 LEKEWERQPS 4
151 EQLHHLEKEW 21
152 NSVNQEQLHH 3
153 KDLFANSVNQ 2
154 IYFEGKDLFA 7
155 KYKSGIYFEG 4
156 RYVVKKYKSG 4
157 SDTYQRYVVK 0
158 PVRFTSDTYQ 0
159 AKREVPVRFT 4
160 LHEEEAKREV 3
161 PGLIGLHEEE 6
162 DAHLQPGLIG 12
163 VKDGVDAHLQ 5
164 KFIIKVKDGV 1
165 RTAMNKFIIK 0
166 HISYPRTAMN 2
167 QVGHAHISYP 18
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 0
170 LTEGPLTPTV 5
171 KWVYTLTEGP 8
172 SREPIKWVYT 16
173 ETGAGSREPI 2
174 ICASDETGAG 2
175 YYAWPICASD 6
176 QDVTSYYAWP 3
177 YLDKVQDVTS 0
178 GILGSYLDKV 3
179 CVILPGILGS 4
180 LYPRRCVILP 4
181 PNFVKLYPRR 9
182 ELKRRPNFVK 6
183 FLLAFELKRR 0
184 EDFVLFLLAF 1
185 YWSENEDFVL 14
186 INDDLYWSEN 24
187 DSYTKINDDL 2
188 VKEPHDSYTK 3
189 EDDKNVKEPH 2
190 SEIFEEDDKN 3
191 AHMKNSEIFE 2
192 MRGNIAHMKN 7
193 QLNGFMRGNI 3
194 HMTLGQLNGF 1
195 VEDGVHMTLG 0
196 MLYWNVEDGV 10
197 ENGMGMLYWN 6
198 THLDIENGMG 0