CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Dopamine
NC
CN
Seq1 = 6 Seq2 = 7 Seq3 = 7 Seq4 = 2 Seq5 = 1 Seq6 = 1 Seq7 = 4 Seq8 = 3 Seq9 = 2 Seq10 = 3 Seq11 = 3 Seq12 = 4 Seq13 = 2 Seq14 = 1 Seq15 = 6 Seq16 = 2 Seq17 = 4 Seq18 = 7 Seq19 = 3 Seq20 = 1 Seq21 = 1 Seq22 = 2 Seq23 = 3 Seq24 = 10 Seq25 = 3 Seq26 = 5 Seq27 = 2 Seq28 = 1 Seq29 = 3 Seq30 = 2 Seq31 = 3 Seq33 = 5 Seq34 = 9 Seq35 = 6 Seq36 = 1 Seq37 = 4 Seq38 = 1 Seq39 = 7 Seq41 = 1 Seq42 = 4 Seq43 = 1 Seq44 = 3 Seq45 = 3 Seq46 = 3 Seq47 = 7 Seq48 = 9 Seq49 = 4 Seq50 = 10 Seq51 = 2 Seq52 = 2 Seq53 = 4 Seq54 = 2 Seq55 = 2 Seq56 = 7 Seq57 = 4 Seq58 = 3 Seq59 = 1 Seq61 = 1 Seq63 = 2 Seq64 = 1 Seq66 = 5 Seq67 = 7 Seq68 = 2 Seq69 = 2 Seq70 = 3 Seq71 = 3 Seq72 = 3 Seq73 = 1 Seq74 = 5 Seq75 = 1 Seq76 = 5 Seq77 = 4 Seq78 = 3 Seq79 = 2 Seq80 = 2 Seq81 = 5 Seq82 = 1 Seq83 = 2 Seq85 = 4 Seq87 = 2 Seq88 = 4 Seq89 = 6 Seq90 = 4 Seq91 = 4 Seq92 = 2 Seq93 = 3 Seq94 = 2 Seq95 = 4 Seq96 = 3 Seq97 = 7 Seq98 = 5 Seq99 = 7 Seq100 = 2 Seq101 = 1 Seq102 = 9 Seq103 = 4 Seq104 = 3 Seq105 = 6 Seq106 = 4 Seq107 = 3 Seq108 = 4 Seq109 = 2 Seq110 = 3 Seq111 = 2 Seq112 = 2 Seq113 = 3 Seq114 = 3 Seq115 = 5 Seq116 = 1 Seq117 = 3 Seq118 = 4 Seq119 = 1 Seq120 = 2 Seq121 = 4 Seq122 = 7 Seq123 = 5 Seq125 = 2 Seq126 = 4 Seq127 = 3 Seq128 = 7 Seq129 = 2 Seq130 = 4 Seq132 = 3 Seq133 = 4 Seq134 = 2 Seq137 = 5 Seq138 = 1 Seq139 = 4 Seq140 = 3 Seq141 = 1 Seq142 = 4 Seq143 = 5 Seq144 = 1 Seq145 = 2 Seq146 = 1 Seq148 = 2 Seq149 = 2 Seq150 = 7 Seq151 = 7 Seq152 = 2 Seq153 = 1 Seq154 = 2 Seq155 = 3 Seq156 = 3 Seq157 = 2 Seq158 = 2 Seq159 = 2 Seq161 = 8 Seq162 = 4 Seq166 = 3 Seq167 = 3 Seq168 = 2 Seq169 = 2 Seq170 = 5 Seq171 = 10 Seq172 = 6 Seq173 = 4 Seq174 = 5 Seq175 = 9 Seq176 = 2 Seq178 = 6 Seq179 = 8 Seq180 = 1 Seq181 = 5 Seq182 = 2 Seq183 = 5 Seq184 = 1 Seq185 = 3 Seq186 = 4 Seq187 = 1 Seq188 = 5 Seq189 = 7 Seq190 = 4 Seq191 = 1 Seq192 = 2 Seq193 = 1 Seq194 = 3 Seq195 = 3 Seq196 = 4 Seq197 = 6 Seq198 = 1 Seq199 = 6 Seq200 = 6 Seq201 = 4 Seq202 = 5 Seq203 = 2 Seq204 = 3 Seq205 = 3 Seq206 = 4 Seq207 = 5 Seq208 = 7 Seq209 = 2 Seq210 = 4 Seq211 = 8 Seq212 = 3 SeqR1 = 2 SeqR2 = 4 SeqR3 = 1 SeqR4 = 7 SeqR5 = 2 SeqR6 = 3 SeqR7 = 4 SeqR8 = 2 SeqR9 = 2 SeqR10 = 1 SeqR11 = 2 SeqR12 = 6 SeqR14 = 1 SeqR15 = 2 SeqR17 = 3 SeqR18 = 2 SeqR20 = 2 SeqR21 = 2 SeqR22 = 2 SeqR23 = 3 SeqR24 = 2 SeqR25 = 1 SeqR26 = 1 SeqR27 = 6 SeqR28 = 3 SeqR29 = 3 SeqR30 = 3 SeqR31 = 8 SeqR32 = 1 SeqR33 = 4 SeqR34 = 8 SeqR35 = 4 SeqR36 = 4 SeqR37 = 4 SeqR38 = 6 SeqR39 = 6 SeqR40 = 4 SeqR41 = 1 SeqR42 = 2 SeqR43 = 2 SeqR44 = 3 SeqR45 = 6 SeqR46 = 2 SeqR47 = 5 SeqR48 = 8 SeqR49 = 3 SeqR50 = 4 SeqR51 = 3 SeqR52 = 4 SeqR53 = 2 SeqR54 = 5 SeqR55 = 8 SeqR56 = 7 SeqR57 = 2 SeqR58 = 6 SeqR59 = 3 SeqR61 = 2 SeqR62 = 2 SeqR63 = 1 SeqR64 = 1 SeqR65 = 1 SeqR66 = 1 SeqR67 = 5 SeqR68 = 4 SeqR69 = 2 SeqR71 = 2 SeqR72 = 2 SeqR73 = 3 SeqR74 = 4 SeqR75 = 1 SeqR76 = 3 SeqR77 = 5 SeqR78 = 2 SeqR79 = 2 SeqR80 = 3 SeqR81 = 2 SeqR82 = 1 SeqR83 = 6 SeqR84 = 1 SeqR85 = 1 SeqR86 = 2 SeqR87 = 2 SeqR88 = 6 SeqR89 = 2 SeqR90 = 5 SeqR91 = 7 SeqR93 = 4 SeqR94 = 2 SeqR95 = 3 SeqR96 = 3 SeqR97 = 2 SeqR98 = 13 SeqR99 = 4 SeqR100 = 5 SeqR101 = 7 SeqR102 = 3 SeqR103 = 8 SeqR104 = 3 SeqR105 = 4 SeqR106 = 3 SeqR107 = 3 SeqR108 = 5 SeqR109 = 2 SeqR110 = 2 SeqR111 = 4 SeqR112 = 5 SeqR113 = 4 SeqR114 = 2 SeqR115 = 2 SeqR116 = 1 SeqR117 = 4 SeqR118 = 4 SeqR119 = 3 SeqR121 = 2 SeqR122 = 3 SeqR123 = 3 SeqR124 = 4 SeqR125 = 4 SeqR126 = 2 SeqR127 = 1 SeqR128 = 3 SeqR129 = 3 SeqR130 = 2 SeqR132 = 1 SeqR133 = 4 SeqR134 = 1 SeqR135 = 1 SeqR137 = 1 SeqR138 = 4 SeqR139 = 7 SeqR140 = 5 SeqR141 = 4 SeqR142 = 5 SeqR143 = 2 SeqR144 = 1 SeqR145 = 2 SeqR146 = 3 SeqR149 = 8 SeqR150 = 9 SeqR151 = 8 SeqR152 = 1 SeqR153 = 1 SeqR154 = 5 SeqR155 = 2 SeqR156 = 3 SeqR157 = 2 SeqR158 = 5 SeqR159 = 1 SeqR160 = 3 SeqR161 = 2 SeqR162 = 8 SeqR163 = 1 SeqR164 = 2 SeqR166 = 1 SeqR167 = 3 SeqR169 = 1 SeqR170 = 5 SeqR171 = 1 SeqR172 = 2 SeqR173 = 6 SeqR174 = 3 SeqR175 = 4 SeqR176 = 3 SeqR177 = 1 SeqR178 = 4 SeqR179 = 5 SeqR180 = 4 SeqR181 = 4 SeqR182 = 4 SeqR183 = 1 SeqR185 = 10 SeqR186 = 9 SeqR187 = 2 SeqR188 = 3 SeqR189 = 6 SeqR190 = 2 SeqR191 = 4 SeqR192 = 2 SeqR193 = 2 SeqR196 = 2 SeqR197 = 2 SeqR198 = 5 SeqR199 = 8 SeqR200 = 6 SeqR201 = 2 SeqR202 = 4 SeqR203 = 4 SeqR204 = 6 SeqR205 = 4 SeqR206 = 3 SeqR207 = 5 SeqR208 = 4 SeqR209 = 1 SeqR210 = 6 SeqR211 = 4 SeqR212 = 2
1 MKILILGIFL 6
2 LGIFLFLCST 7
3 FLCSTPAWAK 7
4 PAWAKEKHYY 2
5 EKHYYIGIIE 1
6 IGIIETTWDY 1
7 TTWDYASDHG 4
8 ASDHGEKKLI 3
9 EKKLISVDTE 2
10 SVDTEHSNIY 3
11 HSNIYLQNGP 3
12 LQNGPDRIGR 4
13 DRIGRLYKKA 2
14 LYKKALYLQY 1
15 LYLQYTDETF 6
16 TDETFRTTIE 2
17 RTTIEKPVWL 4
18 KPVWLGFLGP 7
19 GFLGPIIKAE 3
20 IIKAETGDKV 1
21 TGDKVYVHLK 1
22 YVHLKNLASR 2
23 NLASRPYTFH 3
24 PYTFHSHGIT 10
25 SHGITYYKEH 3
26 YYKEHEGAIY 5
27 EGAIYPDNTT 2
28 PDNTTDFQRA 1
29 DFQRADDKVY 3
30 DDKVYPGEQY 2
31 PGEQYTYMLL 3
32 TYMLLATEEQ 0
33 ATEEQSPGEG 5
34 SPGEGDGNCV 9
35 DGNCVTRIYH 6
36 TRIYHSHIDA 1
37 SHIDAPKDIA 4
38 PKDIASGLIG 1
39 SGLIGPLIIC 7
40 PLIICKKDSL 0
41 KKDSLDKEKE 1
42 DKEKEKHIDR 4
43 KHIDREFVVM 1
44 EFVVMFSVVD 3
45 FSVVDENFSW 3
46 ENFSWYLEDN 3
47 YLEDNIKTYC 7
48 IKTYCSEPEK 9
49 SEPEKVDKDN 4
50 VDKDNEDFQE 10
51 EDFQESNRMY 2
52 SNRMYSVNGY 2
53 SVNGYTFGSL 4
54 TFGSLPGLSM 2
55 PGLSMCAEDR 2
56 CAEDRVKWYL 7
57 VKWYLFGMGN 4
58 FGMGNEVDVH 3
59 EVDVHAAFFH 1
60 AAFFHGQALT 0
61 GQALTNKNYR 1
62 NKNYRIDTIN 0
63 IDTINLFPAT 2
64 LFPATLFDAY 1
65 LFDAYMVAQN 0
66 MVAQNPGEWM 5
67 PGEWMLSCQN 7
68 LSCQNLNHLK 2
69 LNHLKAGLQA 2
70 AGLQAFFQVQ 3
71 FFQVQECNKS 3
72 ECNKSSSKDN 3
73 SSKDNIRGKH 1
74 IRGKHVRHYY 5
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 5
77 IIWNYAPSGI 4
78 APSGIDIFTK 3
79 DIFTKENLTA 2
80 ENLTAPGSDS 2
81 PGSDSAVFFE 5
82 AVFFEQGTTR 1
83 QGTTRIGGSY 2
84 IGGSYKKLVY 0
85 KKLVYREYTD 4
86 REYTDASFTN 0
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 4
89 PEEEHLGILG 6
90 LGILGPVIWA 4
91 PVIWAEVGDT 4
92 EVGDTIRVTF 2
93 IRVTFHNKGA 3
94 HNKGAYPLSI 2
95 YPLSIEPIGV 4
96 EPIGVRFNKN 3
97 RFNKNNEGTY 7
98 NEGTYYSPNY 5
99 YSPNYNPQSR 7
100 NPQSRSVPPS 2
101 SVPPSASHVA 1
102 ASHVAPTETF 9
103 PTETFTYEWT 4
104 TYEWTVPKEV 3
105 VPKEVGPTNA 6
106 GPTNADPVCL 4
107 DPVCLAKMYY 3
108 AKMYYSAVDP 4
109 SAVDPTKDIF 2
110 TKDIFTGLIG 3
111 TGLIGPMKIC 2
112 PMKICKKGSL 2
113 KKGSLHANGR 3
114 HANGRQKDVD 3
115 QKDVDKEFYL 5
116 KEFYLFPTVF 1
117 FPTVFDENES 3
118 DENESLLLED 4
119 LLLEDNIRMF 1
120 NIRMFTTAPD 2
121 TTAPDQVDKE 4
122 QVDKEDEDFQ 7
123 DEDFQESNKM 5
124 ESNKMHSMNG 0
125 HSMNGFMYGN 2
126 FMYGNQPGLT 4
127 QPGLTMCKGD 3
128 MCKGDSVVWY 7
129 SVVWYLFSAG 2
130 LFSAGNEADV 4
131 NEADVHGIYF 0
132 HGIYFSGNTY 3
133 SGNTYLWRGE 4
134 LWRGERRDTA 2
135 RRDTANLFPQ 0
136 NLFPQTSLTL 0
137 TSLTLHMWPD 5
138 HMWPDTEGTF 1
139 TEGTFNVECL 4
140 NVECLTTDHY 3
141 TTDHYTGGMK 1
142 TGGMKQKYTV 4
143 QKYTVNQCRR 5
144 NQCRRQSEDS 1
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 1
147 ERTYYIAAVE 0
148 IAAVEVEWDY 2
149 VEWDYSPQRE 2
150 SPQREWEKEL 7
151 WEKELHHLQE 7
152 HHLQEQNVSN 2
153 QNVSNAFLDK 1
154 AFLDKGEFYI 2
155 GEFYIGSKYK 3
156 GSKYKKVVYR 3
157 KVVYRQYTDS 2
158 QYTDSTFRVP 2
159 TFRVPVERKA 2
160 VERKAEEEHL 0
161 EEEHLGILGP 8
162 GILGPQLHAD 4
163 QLHADVGDKV 0
164 VGDKVKIIFK 0
165 KIIFKNMATR 0
166 NMATRPYSIH 3
167 PYSIHAHGVQ 3
168 AHGVQTESST 2
169 TESSTVTPTL 2
170 VTPTLPGETL 5
171 PGETLTYVWK 10
172 TYVWKIPERS 6
173 IPERSGAGTE 4
174 GAGTEDSACI 5
175 DSACIPWAYY 9
176 PWAYYSTVDQ 2
177 STVDQVKDLY 0
178 VKDLYSGLIG 6
179 SGLIGPLIVC 8
180 PLIVCRRPYL 1
181 RRPYLKVFNP 5
182 KVFNPRRKLE 2
183 RRKLEFALLF 5
184 FALLFLVFDE 1
185 LVFDENESWY 3
186 NESWYLDDNI 4
187 LDDNIKTYSD 1
188 KTYSDHPEKV 5
189 HPEKVNKDDE 7
190 NKDDEEFIES 4
191 EFIESNKMHA 1
192 NKMHAINGRM 2
193 INGRMFGNLQ 1
194 FGNLQGLTMH 3
195 GLTMHVGDEV 3
196 VGDEVNWYLM 4
197 NWYLMGMGNE 6
198 GMGNEIDLHT 1
199 IDLHTVHFHG 6
200 VHFHGHSFQY 6
201 HSFQYKHRGV 4
202 KHRGVYSSDV 5
203 YSSDVFDIFP 2
204 FDIFPGTYQT 3
205 GTYQTLEMFP 3
206 LEMFPRTPGI 4
207 RTPGIWLLHC 5
208 WLLHCHVTDH 7
209 HVTDHIHAGM 2
210 IHAGMETTYT 4
211 ETTYTVLQNEDTKSG 8
212 VLQNEDTKSG 3


1 LFIGLILIKM 2
2 TSCLFLFIGL 4
3 KAWAPTSCLF 1
4 YYHKEKAWAP 7
5 EIIGIYYHKE 2
6 YDWTTEIIGI 3
7 GHDSAYDWTT 4
8 ILKKEGHDSA 2
9 ETDVSILKKE 2
10 YINSHETDVS 1
11 PGNQLYINSH 2
12 RGIRDPGNQL 6
13 AKKYLRGIRD 0
14 YQLYLAKKYL 1
15 FTEDTYQLYL 2
16 EITTRFTEDT 0
17 LWVPKEITTR 3
18 PGLFGLWVPK 2
19 EAKIIPGLFG 0
20 VKDGTEAKII 2
21 KLHVYVKDGT 2
22 RSALNKLHVY 2
23 HFTYPRSALN 3
24 TIGHSHFTYP 2
25 HEKYYTIGHS 1
26 YIAGEHEKYY 1
27 TTNDPYIAGE 6
28 ARQFDTTNDP 3
29 YVKDDARQFD 3
30 YQEGPYVKDD 3
31 LLMYTYQEGP 8
32 QEETALLMYT 1
33 GEGPSQEETA 4
34 VCNGDGEGPS 8
35 HYIRTVCNGD 4
36 ADIHSHYIRT 4
37 AIDKPADIHS 4
38 GILGSAIDKP 6
39 CIILPGILGS 6
40 LSDKKCIILP 4
41 EKEKDLSDKK 1
42 RDIHKEKEKD 2
43 MVVFERDIHK 2
44 DVVSFMVVFE 3
45 WSFNEDVVSF 6
46 NDELYWSFNE 2
47 CYTKINDELY 5
48 KEPESCYTKI 8
49 NDKDVKEPES 3
50 EQFDENDKDV 4
51 YMRNSEQFDE 3
52 YGNVSYMRNS 4
53 LSGFTYGNVS 2
54 MSLGPLSGFT 5
55 RDEACMSLGP 8
56 LYWKVRDEAC 7
57 NGMGFLYWKV 2
58 HVDVENGMGF 6
59 HFFAAHVDVE 3
60 TLAQGHFFAA 0
61 RYNKNTLAQG 2
62 NITDIRYNKN 2
63 TAPFLNITDI 1
64 YADFLTAPFL 1
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 1
67 NQCSLMWEGP 5
68 KLHNLNQCSL 4
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 0
71 SKNCEQVQFF 2
72 NDKSSSKNCE 2
73 HKGRINDKSS 3
74 YYHRVHKGRI 4
75 EEAAIYYHRV 1
76 YNWIIEEAAI 3
77 IGSPAYNWII 5
78 KTFIDIGSPA 2
79 ATLNEKTFID 2
80 SDSGPATLNE 3
81 EFFVASDSGP 2
82 RTTGQEFFVA 1
83 YSGGIRTTGQ 6
84 YVLKKYSGGI 1
85 DTYERYVLKK 1
86 NTFSADTYER 2
87 GREKRNTFSA 2
88 HEEEPGREKR 6
89 GLIGLHEEEP 2
90 AWIVPGLIGL 5
91 TDGVEAWIVP 7
92 FTVRITDGVE 0
93 AGKNHFTVRI 4
94 ISLPYAGKNH 2
95 VGIPEISLPY 3
96 NKNFRVGIPE 3
97 YTGENNKNFR 2
98 YNPSYYTGEN 13
99 RSQPNYNPSY 4
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 7
102 FTETPAVHSA 3
103 TWEYTFTETP 8
104 VEKPVTWEYT 3
105 ANTPGVEKPV 4
106 LCVPDANTPG 3
107 YYMKALCVPD 3
108 PDVASYYMKA 5
109 FIDKTPDVAS 2
110 GILGTFIDKT 2
111 CIKMPGILGT 4
112 LSGKKCIKMP 5
113 RGNAHLSGKK 4
114 DVDKQRGNAH 2
115 LYFEKDVDKQ 2
116 FVTPFLYFEK 1
117 SENEDFVTPF 4
118 DELLLSENED 4
119 FMRINDELLL 3
120 DPATTFMRIN 0
121 EKDVQDPATT 2
122 QFDEDEKDVQ 3
123 MKNSEQFDED 3
124 GNMSHMKNSE 4
125 NGYMFGNMSH 4
126 TLGPQNGYMF 2
127 DGKCMTLGPQ 1
128 YWVVSDGKCM 3
129 GASFLYWVVS 3
130 VDAENGASFL 2
131 FYIGHVDAEN 0
132 YTNGSFYIGH 1
133 EGRWLYTNGS 4
134 ATDRREGRWL 1
135 QPFLNATDRR 1
136 LTLSTQPFLN 0
137 DPWMHLTLST 1
138 FTGETDPWMH 4
139 LCEVNFTGET 7
140 YHDTTLCEVN 5
141 KMGGTYHDTT 4
142 VTYKQKMGGT 5
143 RRCQNVTYKQ 2
144 SDESQRRCQN 1
145 GLYFTSDESQ 2
146 YYTREGLYFT 3
147 EVAAIYYTRE 0
148 YDWEVEVAAI 0
149 ERQPSYDWEV 8
150 LEKEWERQPS 9
151 EQLHHLEKEW 8
152 NSVNQEQLHH 1
153 KDLFANSVNQ 1
154 IYFEGKDLFA 5
155 KYKSGIYFEG 2
156 RYVVKKYKSG 3
157 SDTYQRYVVK 2
158 PVRFTSDTYQ 5
159 AKREVPVRFT 1
160 LHEEEAKREV 3
161 PGLIGLHEEE 2
162 DAHLQPGLIG 8
163 VKDGVDAHLQ 1
164 KFIIKVKDGV 2
165 RTAMNKFIIK 0
166 HISYPRTAMN 1
167 QVGHAHISYP 3
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 1
170 LTEGPLTPTV 5
171 KWVYTLTEGP 1
172 SREPIKWVYT 2
173 ETGAGSREPI 6
174 ICASDETGAG 3
175 YYAWPICASD 4
176 QDVTSYYAWP 3
177 YLDKVQDVTS 1
178 GILGSYLDKV 4
179 CVILPGILGS 5
180 LYPRRCVILP 4
181 PNFVKLYPRR 4
182 ELKRRPNFVK 4
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 0
185 YWSENEDFVL 10
186 INDDLYWSEN 9
187 DSYTKINDDL 2
188 VKEPHDSYTK 3
189 EDDKNVKEPH 6
190 SEIFEEDDKN 2
191 AHMKNSEIFE 4
192 MRGNIAHMKN 2
193 QLNGFMRGNI 2
194 HMTLGQLNGF 0
195 VEDGVHMTLG 0
196 MLYWNVEDGV 2
197 ENGMGMLYWN 2
198 THLDIENGMG 5
199 GHFHVTHLDI 8
200 YQFSHGHFHV 6
201 VGRHKYQFSH 2
202 VDSSYVGRHK 4
203 PFIDFVDSSY 4
204 TQYTGPFIDF 6
205 PFMELTQYTG 4
206 IGPTRPFMEL 3
207 CHLLWIGPTR 5
208 HDTVHCHLLW 4
209 MGAHIHDTVH 1
210 TYTTEMGAHI 6
211 GSKTDENQLVTYTTE 4
212 GSKTDENQLV 2