CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Adrenergic
NC
CN
Seq1 = 3 Seq2 = 2 Seq3 = 3 Seq4 = 3 Seq5 = 1 Seq6 = 4 Seq7 = 4 Seq8 = 2 Seq9 = 1 Seq10 = 3 Seq11 = 3 Seq14 = 2 Seq15 = 2 Seq16 = 2 Seq17 = 3 Seq18 = 6 Seq19 = 5 Seq20 = 2 Seq21 = 3 Seq22 = 1 Seq24 = 3 Seq25 = 3 Seq26 = 3 Seq27 = 3 Seq28 = 3 Seq29 = 2 Seq30 = 2 Seq31 = 2 Seq32 = 1 Seq33 = 5 Seq34 = 4 Seq35 = 2 Seq36 = 2 Seq37 = 6 Seq38 = 1 Seq39 = 6 Seq40 = 8 Seq41 = 3 Seq42 = 3 Seq43 = 1 Seq44 = 1 Seq45 = 3 Seq46 = 2 Seq47 = 4 Seq48 = 9 Seq49 = 4 Seq50 = 2 Seq51 = 3 Seq52 = 5 Seq53 = 4 Seq54 = 4 Seq55 = 4 Seq56 = 3 Seq57 = 2 Seq58 = 1 Seq59 = 2 Seq61 = 4 Seq62 = 2 Seq63 = 3 Seq64 = 1 Seq65 = 4 Seq66 = 3 Seq67 = 2 Seq68 = 1 Seq69 = 2 Seq70 = 1 Seq71 = 3 Seq72 = 4 Seq73 = 1 Seq74 = 3 Seq75 = 3 Seq76 = 3 Seq77 = 2 Seq78 = 3 Seq79 = 4 Seq80 = 1 Seq81 = 5 Seq82 = 1 Seq83 = 5 Seq84 = 2 Seq85 = 3 Seq86 = 1 Seq87 = 2 Seq88 = 5 Seq89 = 4 Seq90 = 6 Seq91 = 4 Seq92 = 1 Seq93 = 2 Seq94 = 2 Seq95 = 3 Seq96 = 3 Seq97 = 3 Seq98 = 3 Seq99 = 5 Seq100 = 6 Seq101 = 3 Seq102 = 2 Seq103 = 7 Seq104 = 6 Seq105 = 3 Seq106 = 4 Seq107 = 2 Seq108 = 3 Seq109 = 1 Seq110 = 1 Seq112 = 4 Seq113 = 4 Seq114 = 1 Seq115 = 7 Seq116 = 5 Seq118 = 3 Seq119 = 1 Seq120 = 3 Seq121 = 2 Seq122 = 4 Seq123 = 2 Seq125 = 1 Seq126 = 3 Seq127 = 4 Seq128 = 5 Seq129 = 1 Seq130 = 3 Seq131 = 3 Seq132 = 7 Seq133 = 6 Seq134 = 4 Seq135 = 1 Seq136 = 4 Seq137 = 6 Seq138 = 4 Seq139 = 9 Seq141 = 1 Seq142 = 1 Seq143 = 1 Seq144 = 2 Seq145 = 2 Seq146 = 5 Seq148 = 2 Seq149 = 3 Seq150 = 8 Seq151 = 7 Seq152 = 2 Seq153 = 4 Seq154 = 3 Seq155 = 4 Seq156 = 3 Seq157 = 1 Seq158 = 3 Seq159 = 1 Seq160 = 4 Seq161 = 4 Seq162 = 6 Seq163 = 3 Seq164 = 2 Seq166 = 3 Seq168 = 1 Seq169 = 2 Seq170 = 7 Seq171 = 3 Seq172 = 5 Seq173 = 5 Seq174 = 4 Seq175 = 6 Seq176 = 6 Seq177 = 2 Seq178 = 3 Seq179 = 7 Seq180 = 9 Seq181 = 6 Seq182 = 4 Seq183 = 1 Seq184 = 5 Seq185 = 3 Seq186 = 2 Seq187 = 4 Seq188 = 5 Seq189 = 3 Seq190 = 4 Seq191 = 3 Seq192 = 2 Seq193 = 4 Seq194 = 1 Seq195 = 2 Seq196 = 4 Seq197 = 6 Seq198 = 1 Seq199 = 8 Seq200 = 3 Seq201 = 2 Seq202 = 1 Seq203 = 5 Seq204 = 2 Seq205 = 3 Seq206 = 2 Seq207 = 7 Seq208 = 9 Seq209 = 4 Seq210 = 3 Seq211 = 5 Seq212 = 1 SeqR1 = 3 SeqR2 = 1 SeqR3 = 1 SeqR4 = 4 SeqR5 = 3 SeqR6 = 2 SeqR7 = 4 SeqR8 = 3 SeqR9 = 1 SeqR10 = 6 SeqR11 = 6 SeqR12 = 4 SeqR13 = 4 SeqR14 = 4 SeqR15 = 5 SeqR16 = 1 SeqR17 = 1 SeqR18 = 3 SeqR19 = 2 SeqR20 = 3 SeqR21 = 2 SeqR22 = 2 SeqR23 = 4 SeqR24 = 3 SeqR25 = 2 SeqR26 = 3 SeqR27 = 2 SeqR28 = 3 SeqR29 = 3 SeqR30 = 3 SeqR31 = 1 SeqR32 = 2 SeqR34 = 5 SeqR35 = 5 SeqR36 = 5 SeqR37 = 3 SeqR38 = 1 SeqR39 = 2 SeqR40 = 4 SeqR41 = 2 SeqR42 = 8 SeqR43 = 2 SeqR44 = 2 SeqR45 = 3 SeqR46 = 7 SeqR47 = 4 SeqR48 = 5 SeqR49 = 6 SeqR50 = 5 SeqR51 = 6 SeqR52 = 3 SeqR53 = 1 SeqR54 = 4 SeqR55 = 7 SeqR56 = 4 SeqR57 = 7 SeqR58 = 4 SeqR59 = 2 SeqR60 = 2 SeqR61 = 1 SeqR62 = 2 SeqR63 = 1 SeqR64 = 1 SeqR66 = 3 SeqR67 = 1 SeqR68 = 5 SeqR69 = 2 SeqR70 = 1 SeqR71 = 2 SeqR72 = 3 SeqR73 = 1 SeqR74 = 5 SeqR76 = 1 SeqR77 = 2 SeqR79 = 1 SeqR80 = 3 SeqR81 = 3 SeqR82 = 2 SeqR84 = 2 SeqR85 = 1 SeqR86 = 3 SeqR87 = 1 SeqR88 = 5 SeqR89 = 3 SeqR90 = 4 SeqR91 = 3 SeqR92 = 2 SeqR93 = 7 SeqR94 = 5 SeqR95 = 5 SeqR96 = 5 SeqR98 = 6 SeqR99 = 3 SeqR100 = 2 SeqR101 = 5 SeqR102 = 4 SeqR103 = 13 SeqR104 = 3 SeqR105 = 5 SeqR106 = 9 SeqR107 = 2 SeqR108 = 2 SeqR109 = 4 SeqR111 = 1 SeqR112 = 5 SeqR113 = 4 SeqR115 = 4 SeqR116 = 1 SeqR117 = 3 SeqR118 = 3 SeqR119 = 1 SeqR120 = 4 SeqR121 = 4 SeqR122 = 3 SeqR123 = 3 SeqR124 = 3 SeqR125 = 5 SeqR126 = 1 SeqR127 = 2 SeqR128 = 6 SeqR129 = 4 SeqR130 = 3 SeqR131 = 5 SeqR132 = 5 SeqR133 = 3 SeqR134 = 7 SeqR136 = 2 SeqR137 = 2 SeqR138 = 9 SeqR139 = 5 SeqR140 = 3 SeqR141 = 2 SeqR143 = 3 SeqR144 = 7 SeqR146 = 4 SeqR147 = 2 SeqR148 = 2 SeqR149 = 2 SeqR150 = 1 SeqR151 = 6 SeqR152 = 3 SeqR153 = 2 SeqR154 = 5 SeqR156 = 1 SeqR157 = 2 SeqR158 = 4 SeqR159 = 1 SeqR160 = 5 SeqR161 = 5 SeqR162 = 3 SeqR164 = 1 SeqR165 = 1 SeqR167 = 4 SeqR168 = 5 SeqR169 = 1 SeqR170 = 5 SeqR171 = 3 SeqR173 = 2 SeqR174 = 5 SeqR175 = 2 SeqR176 = 1 SeqR177 = 4 SeqR178 = 3 SeqR179 = 2 SeqR180 = 5 SeqR181 = 7 SeqR182 = 8 SeqR184 = 2 SeqR185 = 5 SeqR186 = 7 SeqR187 = 2 SeqR188 = 4 SeqR189 = 2 SeqR190 = 3 SeqR191 = 2 SeqR192 = 3 SeqR193 = 4 SeqR194 = 1 SeqR195 = 1 SeqR196 = 2 SeqR197 = 3 SeqR198 = 2 SeqR199 = 4 SeqR200 = 3 SeqR201 = 4 SeqR202 = 5 SeqR203 = 6 SeqR204 = 2 SeqR205 = 4 SeqR206 = 3 SeqR207 = 3 SeqR208 = 4 SeqR209 = 5 SeqR210 = 3 SeqR211 = 4
1 MKILILGIFL 3
2 LGIFLFLCST 2
3 FLCSTPAWAK 3
4 PAWAKEKHYY 3
5 EKHYYIGIIE 1
6 IGIIETTWDY 4
7 TTWDYASDHG 4
8 ASDHGEKKLI 2
9 EKKLISVDTE 1
10 SVDTEHSNIY 3
11 HSNIYLQNGP 3
12 LQNGPDRIGR 0
13 DRIGRLYKKA 0
14 LYKKALYLQY 2
15 LYLQYTDETF 2
16 TDETFRTTIE 2
17 RTTIEKPVWL 3
18 KPVWLGFLGP 6
19 GFLGPIIKAE 5
20 IIKAETGDKV 2
21 TGDKVYVHLK 3
22 YVHLKNLASR 1
23 NLASRPYTFH 0
24 PYTFHSHGIT 3
25 SHGITYYKEH 3
26 YYKEHEGAIY 3
27 EGAIYPDNTT 3
28 PDNTTDFQRA 3
29 DFQRADDKVY 2
30 DDKVYPGEQY 2
31 PGEQYTYMLL 2
32 TYMLLATEEQ 1
33 ATEEQSPGEG 5
34 SPGEGDGNCV 4
35 DGNCVTRIYH 2
36 TRIYHSHIDA 2
37 SHIDAPKDIA 6
38 PKDIASGLIG 1
39 SGLIGPLIIC 6
40 PLIICKKDSL 8
41 KKDSLDKEKE 3
42 DKEKEKHIDR 3
43 KHIDREFVVM 1
44 EFVVMFSVVD 1
45 FSVVDENFSW 3
46 ENFSWYLEDN 2
47 YLEDNIKTYC 4
48 IKTYCSEPEK 9
49 SEPEKVDKDN 4
50 VDKDNEDFQE 2
51 EDFQESNRMY 3
52 SNRMYSVNGY 5
53 SVNGYTFGSL 4
54 TFGSLPGLSM 4
55 PGLSMCAEDR 4
56 CAEDRVKWYL 3
57 VKWYLFGMGN 2
58 FGMGNEVDVH 1
59 EVDVHAAFFH 2
60 AAFFHGQALT 0
61 GQALTNKNYR 4
62 NKNYRIDTIN 2
63 IDTINLFPAT 3
64 LFPATLFDAY 1
65 LFDAYMVAQN 4
66 MVAQNPGEWM 3
67 PGEWMLSCQN 2
68 LSCQNLNHLK 1
69 LNHLKAGLQA 2
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 3
72 ECNKSSSKDN 4
73 SSKDNIRGKH 1
74 IRGKHVRHYY 3
75 VRHYYIAAEE 3
76 IAAEEIIWNY 3
77 IIWNYAPSGI 2
78 APSGIDIFTK 3
79 DIFTKENLTA 4
80 ENLTAPGSDS 1
81 PGSDSAVFFE 5
82 AVFFEQGTTR 1
83 QGTTRIGGSY 5
84 IGGSYKKLVY 2
85 KKLVYREYTD 3
86 REYTDASFTN 1
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 5
89 PEEEHLGILG 4
90 LGILGPVIWA 6
91 PVIWAEVGDT 4
92 EVGDTIRVTF 1
93 IRVTFHNKGA 2
94 HNKGAYPLSI 2
95 YPLSIEPIGV 3
96 EPIGVRFNKN 3
97 RFNKNNEGTY 3
98 NEGTYYSPNY 3
99 YSPNYNPQSR 5
100 NPQSRSVPPS 6
101 SVPPSASHVA 3
102 ASHVAPTETF 2
103 PTETFTYEWT 7
104 TYEWTVPKEV 6
105 VPKEVGPTNA 3
106 GPTNADPVCL 4
107 DPVCLAKMYY 2
108 AKMYYSAVDP 3
109 SAVDPTKDIF 1
110 TKDIFTGLIG 1
111 TGLIGPMKIC 0
112 PMKICKKGSL 4
113 KKGSLHANGR 4
114 HANGRQKDVD 1
115 QKDVDKEFYL 7
116 KEFYLFPTVF 5
117 FPTVFDENES 0
118 DENESLLLED 3
119 LLLEDNIRMF 1
120 NIRMFTTAPD 3
121 TTAPDQVDKE 2
122 QVDKEDEDFQ 4
123 DEDFQESNKM 2
124 ESNKMHSMNG 0
125 HSMNGFMYGN 1
126 FMYGNQPGLT 3
127 QPGLTMCKGD 4
128 MCKGDSVVWY 5
129 SVVWYLFSAG 1
130 LFSAGNEADV 3
131 NEADVHGIYF 3
132 HGIYFSGNTY 7
133 SGNTYLWRGE 6
134 LWRGERRDTA 4
135 RRDTANLFPQ 1
136 NLFPQTSLTL 4
137 TSLTLHMWPD 6
138 HMWPDTEGTF 4
139 TEGTFNVECL 9
140 NVECLTTDHY 0
141 TTDHYTGGMK 1
142 TGGMKQKYTV 1
143 QKYTVNQCRR 1
144 NQCRRQSEDS 2
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 5
147 ERTYYIAAVE 0
148 IAAVEVEWDY 2
149 VEWDYSPQRE 3
150 SPQREWEKEL 8
151 WEKELHHLQE 7
152 HHLQEQNVSN 2
153 QNVSNAFLDK 4
154 AFLDKGEFYI 3
155 GEFYIGSKYK 4
156 GSKYKKVVYR 3
157 KVVYRQYTDS 1
158 QYTDSTFRVP 3
159 TFRVPVERKA 1
160 VERKAEEEHL 4
161 EEEHLGILGP 4
162 GILGPQLHAD 6
163 QLHADVGDKV 3
164 VGDKVKIIFK 2
165 KIIFKNMATR 0
166 NMATRPYSIH 3
167 PYSIHAHGVQ 0
168 AHGVQTESST 1
169 TESSTVTPTL 2
170 VTPTLPGETL 7
171 PGETLTYVWK 3
172 TYVWKIPERS 5
173 IPERSGAGTE 5
174 GAGTEDSACI 4
175 DSACIPWAYY 6
176 PWAYYSTVDQ 6
177 STVDQVKDLY 2
178 VKDLYSGLIG 3
179 SGLIGPLIVC 7
180 PLIVCRRPYL 9
181 RRPYLKVFNP 6
182 KVFNPRRKLE 4
183 RRKLEFALLF 1
184 FALLFLVFDE 5
185 LVFDENESWY 3
186 NESWYLDDNI 2
187 LDDNIKTYSD 4
188 KTYSDHPEKV 5
189 HPEKVNKDDE 3
190 NKDDEEFIES 4
191 EFIESNKMHA 3
192 NKMHAINGRM 2
193 INGRMFGNLQ 4
194 FGNLQGLTMH 1
195 GLTMHVGDEV 2
196 VGDEVNWYLM 4
197 NWYLMGMGNE 6
198 GMGNEIDLHT 1
199 IDLHTVHFHG 8
200 VHFHGHSFQY 3
201 HSFQYKHRGV 2
202 KHRGVYSSDV 1
203 YSSDVFDIFP 5
204 FDIFPGTYQT 2
205 GTYQTLEMFP 3
206 LEMFPRTPGI 2
207 RTPGIWLLHC 7
208 WLLHCHVTDH 9
209 HVTDHIHAGM 4
210 IHAGMETTYT 3
211 ETTYTVLQNEDTKSG 5
212 VLQNEDTKSG 1


1 LFIGLILIKM 3
2 TSCLFLFIGL 1
3 KAWAPTSCLF 1
4 YYHKEKAWAP 4
5 EIIGIYYHKE 3
6 YDWTTEIIGI 2
7 GHDSAYDWTT 4
8 ILKKEGHDSA 3
9 ETDVSILKKE 1
10 YINSHETDVS 6
11 PGNQLYINSH 6
12 RGIRDPGNQL 4
13 AKKYLRGIRD 4
14 YQLYLAKKYL 4
15 FTEDTYQLYL 5
16 EITTRFTEDT 1
17 LWVPKEITTR 1
18 PGLFGLWVPK 3
19 EAKIIPGLFG 2
20 VKDGTEAKII 3
21 KLHVYVKDGT 2
22 RSALNKLHVY 2
23 HFTYPRSALN 4
24 TIGHSHFTYP 3
25 HEKYYTIGHS 2
26 YIAGEHEKYY 3
27 TTNDPYIAGE 2
28 ARQFDTTNDP 3
29 YVKDDARQFD 3
30 YQEGPYVKDD 3
31 LLMYTYQEGP 1
32 QEETALLMYT 2
33 GEGPSQEETA 0
34 VCNGDGEGPS 5
35 HYIRTVCNGD 5
36 ADIHSHYIRT 5
37 AIDKPADIHS 3
38 GILGSAIDKP 1
39 CIILPGILGS 2
40 LSDKKCIILP 4
41 EKEKDLSDKK 2
42 RDIHKEKEKD 8
43 MVVFERDIHK 2
44 DVVSFMVVFE 2
45 WSFNEDVVSF 3
46 NDELYWSFNE 7
47 CYTKINDELY 4
48 KEPESCYTKI 5
49 NDKDVKEPES 6
50 EQFDENDKDV 5
51 YMRNSEQFDE 6
52 YGNVSYMRNS 3
53 LSGFTYGNVS 1
54 MSLGPLSGFT 4
55 RDEACMSLGP 7
56 LYWKVRDEAC 4
57 NGMGFLYWKV 7
58 HVDVENGMGF 4
59 HFFAAHVDVE 2
60 TLAQGHFFAA 2
61 RYNKNTLAQG 1
62 NITDIRYNKN 2
63 TAPFLNITDI 1
64 YADFLTAPFL 1
65 NQAVMYADFL 0
66 MWEGPNQAVM 3
67 NQCSLMWEGP 1
68 KLHNLNQCSL 5
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 1
71 SKNCEQVQFF 2
72 NDKSSSKNCE 3
73 HKGRINDKSS 1
74 YYHRVHKGRI 5
75 EEAAIYYHRV 0
76 YNWIIEEAAI 1
77 IGSPAYNWII 2
78 KTFIDIGSPA 0
79 ATLNEKTFID 1
80 SDSGPATLNE 3
81 EFFVASDSGP 3
82 RTTGQEFFVA 2
83 YSGGIRTTGQ 0
84 YVLKKYSGGI 2
85 DTYERYVLKK 1
86 NTFSADTYER 3
87 GREKRNTFSA 1
88 HEEEPGREKR 5
89 GLIGLHEEEP 3
90 AWIVPGLIGL 4
91 TDGVEAWIVP 3
92 FTVRITDGVE 2
93 AGKNHFTVRI 7
94 ISLPYAGKNH 5
95 VGIPEISLPY 5
96 NKNFRVGIPE 5
97 YTGENNKNFR 0
98 YNPSYYTGEN 6
99 RSQPNYNPSY 3
100 SPPVSRSQPN 2
101 AVHSASPPVS 5
102 FTETPAVHSA 4
103 TWEYTFTETP 13
104 VEKPVTWEYT 3
105 ANTPGVEKPV 5
106 LCVPDANTPG 9
107 YYMKALCVPD 2
108 PDVASYYMKA 2
109 FIDKTPDVAS 4
110 GILGTFIDKT 0
111 CIKMPGILGT 1
112 LSGKKCIKMP 5
113 RGNAHLSGKK 4
114 DVDKQRGNAH 0
115 LYFEKDVDKQ 4
116 FVTPFLYFEK 1
117 SENEDFVTPF 3
118 DELLLSENED 3
119 FMRINDELLL 1
120 DPATTFMRIN 4
121 EKDVQDPATT 4
122 QFDEDEKDVQ 3
123 MKNSEQFDED 3
124 GNMSHMKNSE 3
125 NGYMFGNMSH 5
126 TLGPQNGYMF 1
127 DGKCMTLGPQ 2
128 YWVVSDGKCM 6
129 GASFLYWVVS 4
130 VDAENGASFL 3
131 FYIGHVDAEN 5
132 YTNGSFYIGH 5
133 EGRWLYTNGS 3
134 ATDRREGRWL 7
135 QPFLNATDRR 0
136 LTLSTQPFLN 2
137 DPWMHLTLST 2
138 FTGETDPWMH 9
139 LCEVNFTGET 5
140 YHDTTLCEVN 3
141 KMGGTYHDTT 2
142 VTYKQKMGGT 0
143 RRCQNVTYKQ 3
144 SDESQRRCQN 7
145 GLYFTSDESQ 0
146 YYTREGLYFT 4
147 EVAAIYYTRE 2
148 YDWEVEVAAI 2
149 ERQPSYDWEV 2
150 LEKEWERQPS 1
151 EQLHHLEKEW 6
152 NSVNQEQLHH 3
153 KDLFANSVNQ 2
154 IYFEGKDLFA 5
155 KYKSGIYFEG 0
156 RYVVKKYKSG 1
157 SDTYQRYVVK 2
158 PVRFTSDTYQ 4
159 AKREVPVRFT 1
160 LHEEEAKREV 5
161 PGLIGLHEEE 5
162 DAHLQPGLIG 3
163 VKDGVDAHLQ 0
164 KFIIKVKDGV 1
165 RTAMNKFIIK 1
166 HISYPRTAMN 0
167 QVGHAHISYP 4
168 TSSETQVGHA 5
169 LTPTVTSSET 1
170 LTEGPLTPTV 5
171 KWVYTLTEGP 3
172 SREPIKWVYT 0
173 ETGAGSREPI 2
174 ICASDETGAG 5
175 YYAWPICASD 2
176 QDVTSYYAWP 1
177 YLDKVQDVTS 4
178 GILGSYLDKV 3
179 CVILPGILGS 2
180 LYPRRCVILP 5
181 PNFVKLYPRR 7
182 ELKRRPNFVK 8
183 FLLAFELKRR 0
184 EDFVLFLLAF 2
185 YWSENEDFVL 5
186 INDDLYWSEN 7
187 DSYTKINDDL 2
188 VKEPHDSYTK 4
189 EDDKNVKEPH 2
190 SEIFEEDDKN 3
191 AHMKNSEIFE 2
192 MRGNIAHMKN 3
193 QLNGFMRGNI 4
194 HMTLGQLNGF 1
195 VEDGVHMTLG 1
196 MLYWNVEDGV 2
197 ENGMGMLYWN 3
198 THLDIENGMG 2
199 GHFHVTHLDI 4
200 YQFSHGHFHV 3
201 VGRHKYQFSH 4
202 VDSSYVGRHK 5
203 PFIDFVDSSY 6
204 TQYTGPFIDF 2
205 PFMELTQYTG 4
206 IGPTRPFMEL 3
207 CHLLWIGPTR 3
208 HDTVHCHLLW 4
209 MGAHIHDTVH 5
210 TYTTEMGAHI 3
211 GSKTDENQLVTYTTE 4
212 GSKTDENQLV 0