SQSTM_HUMAN - 440 amino acids
Prostate
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 3 Seq3 = 2 Seq4 = 3 Seq5 = 4 Seq6 = 10 Seq7 = 2 Seq8 = 12 Seq9 = 11 Seq11 = 7 Seq12 = 6 Seq13 = 6 Seq14 = 13 Seq15 = 2 Seq16 = 3 Seq17 = 1 Seq18 = 1 Seq19 = 7 Seq20 = 4 Seq21 = 6 Seq22 = 11 Seq23 = 10 Seq24 = 8 Seq25 = 25 Seq26 = 25 Seq27 = 3 Seq28 = 15 Seq29 = 17 Seq30 = 13 Seq31 = 15 Seq32 = 13 Seq33 = 7 Seq34 = 12 Seq35 = 8 Seq36 = 11 Seq37 = 8 Seq38 = 8 Seq39 = 9 Seq40 = 21 Seq41 = 25 Seq42 = 21 Seq43 = 14 Seq44 = 7 Seq45 = 3 Seq46 = 10 Seq47 = 2 Seq48 = 4 Seq49 = 3 Seq50 = 1 Seq51 = 3 Seq52 = 10 Seq53 = 6 Seq54 = 7 Seq55 = 6 Seq57 = 5 Seq58 = 6 Seq59 = 14 Seq60 = 7 Seq62 = 1 Seq63 = 4 Seq64 = 6 Seq65 = 5 Seq66 = 6 Seq67 = 15 Seq68 = 6 Seq69 = 4 Seq70 = 11 Seq71 = 3 Seq72 = 9 Seq73 = 9 Seq74 = 9 Seq75 = 6 Seq76 = 6 Seq77 = 9 Seq78 = 10 Seq79 = 1 Seq80 = 3 Seq81 = 6 Seq82 = 7 Seq83 = 2 Seq84 = 6 Seq85 = 2 Seq86 = 17 Seq87 = 11 SeqR2 = 5 SeqR3 = 2 SeqR4 = 1 SeqR5 = 4 SeqR6 = 7 SeqR7 = 2 SeqR8 = 20 SeqR9 = 11 SeqR10 = 2 SeqR11 = 8 SeqR12 = 10 SeqR13 = 4 SeqR14 = 9 SeqR16 = 6 SeqR18 = 4 SeqR19 = 4 SeqR20 = 7 SeqR21 = 2 SeqR22 = 18 SeqR23 = 5 SeqR24 = 5 SeqR25 = 8 SeqR26 = 14 SeqR27 = 12 SeqR28 = 9 SeqR29 = 15 SeqR30 = 20 SeqR31 = 15 SeqR32 = 8 SeqR33 = 6 SeqR34 = 9 SeqR35 = 4 SeqR36 = 11 SeqR37 = 10 SeqR38 = 11 SeqR39 = 15 SeqR40 = 21 SeqR41 = 21 SeqR42 = 22 SeqR43 = 8 SeqR44 = 10 SeqR45 = 2 SeqR46 = 29 SeqR47 = 4 SeqR48 = 1 SeqR50 = 9 SeqR51 = 2 SeqR52 = 10 SeqR53 = 3 SeqR54 = 9 SeqR57 = 1 SeqR58 = 10 SeqR59 = 13 SeqR60 = 1 SeqR61 = 3 SeqR62 = 6 SeqR63 = 1 SeqR64 = 4 SeqR65 = 4 SeqR66 = 5 SeqR67 = 21 SeqR68 = 5 SeqR69 = 2 SeqR70 = 5 SeqR71 = 3 SeqR72 = 5 SeqR73 = 9 SeqR74 = 12 SeqR75 = 10 SeqR77 = 8 SeqR78 = 8 SeqR79 = 3 SeqR80 = 1 SeqR81 = 4 SeqR82 = 7 SeqR83 = 1 SeqR84 = 5 SeqR86 = 11 SeqR87 = 11