SQSTM_HUMAN - 440 amino acids
Dopamine
NC
CN
Seq1 = 1 Seq3 = 3 Seq4 = 2 Seq5 = 6 Seq6 = 13 Seq7 = 2 Seq8 = 14 Seq9 = 6 Seq11 = 3 Seq12 = 8 Seq13 = 3 Seq14 = 12 Seq15 = 5 Seq16 = 7 Seq17 = 2 Seq18 = 2 Seq19 = 1 Seq20 = 4 Seq21 = 3 Seq22 = 2 Seq23 = 4 Seq24 = 4 Seq25 = 5 Seq26 = 4 Seq27 = 3 Seq28 = 7 Seq29 = 6 Seq30 = 11 Seq31 = 5 Seq32 = 9 Seq33 = 3 Seq34 = 4 Seq35 = 4 Seq36 = 7 Seq37 = 3 Seq38 = 3 Seq39 = 8 Seq40 = 11 Seq41 = 16 Seq42 = 11 Seq43 = 11 Seq44 = 5 Seq45 = 3 Seq46 = 6 Seq47 = 1 Seq48 = 2 Seq49 = 1 Seq51 = 1 Seq52 = 7 Seq53 = 2 Seq54 = 2 Seq55 = 3 Seq56 = 2 Seq57 = 1 Seq58 = 9 Seq59 = 11 Seq60 = 4 Seq62 = 1 Seq63 = 3 Seq64 = 5 Seq65 = 2 Seq66 = 2 Seq67 = 5 Seq68 = 1 Seq69 = 6 Seq70 = 2 Seq71 = 1 Seq72 = 14 Seq73 = 3 Seq74 = 5 Seq75 = 2 Seq76 = 3 Seq77 = 8 Seq78 = 7 Seq80 = 1 Seq81 = 2 Seq82 = 4 Seq83 = 2 Seq84 = 2 Seq85 = 1 Seq86 = 6 Seq87 = 5 SeqR1 = 1 SeqR2 = 2 SeqR4 = 3 SeqR5 = 3 SeqR6 = 8 SeqR7 = 2 SeqR8 = 10 SeqR9 = 10 SeqR11 = 2 SeqR12 = 5 SeqR13 = 7 SeqR14 = 11 SeqR15 = 3 SeqR17 = 1 SeqR18 = 3 SeqR19 = 3 SeqR20 = 1 SeqR21 = 1 SeqR22 = 2 SeqR23 = 5 SeqR24 = 5 SeqR25 = 4 SeqR26 = 10 SeqR27 = 6 SeqR28 = 5 SeqR29 = 5 SeqR30 = 8 SeqR31 = 7 SeqR32 = 7 SeqR33 = 5 SeqR34 = 6 SeqR35 = 6 SeqR36 = 6 SeqR37 = 1 SeqR38 = 3 SeqR39 = 4 SeqR40 = 12 SeqR41 = 14 SeqR42 = 12 SeqR43 = 9 SeqR44 = 11 SeqR45 = 4 SeqR46 = 12 SeqR47 = 4 SeqR48 = 3 SeqR49 = 4 SeqR50 = 1 SeqR51 = 3 SeqR52 = 8 SeqR53 = 2 SeqR54 = 5 SeqR55 = 3 SeqR56 = 2 SeqR57 = 2 SeqR58 = 7 SeqR59 = 5 SeqR60 = 5 SeqR61 = 1 SeqR62 = 2 SeqR64 = 5 SeqR65 = 1 SeqR66 = 5 SeqR67 = 6 SeqR68 = 1 SeqR69 = 1 SeqR70 = 7 SeqR71 = 5 SeqR72 = 4 SeqR73 = 7 SeqR74 = 7 SeqR75 = 5 SeqR77 = 7 SeqR78 = 8 SeqR79 = 2 SeqR81 = 1 SeqR82 = 6 SeqR83 = 3 SeqR85 = 3 SeqR86 = 6 SeqR87 = 3