PCSK1_HUMAN - 260 amino acids
Alzheimer
NC
CN
Seq1 = 7 Seq2 = 8 Seq3 = 2 Seq4 = 4 Seq5 = 8 Seq6 = 9 Seq7 = 5 Seq8 = 4 Seq9 = 2 Seq10 = 3 Seq11 = 3 Seq12 = 5 Seq13 = 4 Seq14 = 4 Seq15 = 3 Seq16 = 2 Seq17 = 4 Seq18 = 1 Seq19 = 2 Seq20 = 2 Seq21 = 3 Seq22 = 4 Seq23 = 1 Seq24 = 3 Seq25 = 10 Seq26 = 9 Seq27 = 2 Seq28 = 1 Seq29 = 4 Seq30 = 1 Seq31 = 3 Seq32 = 6 Seq33 = 11 Seq34 = 12 Seq35 = 13 Seq36 = 5 Seq37 = 9 Seq38 = 10 Seq39 = 7 Seq40 = 1 Seq41 = 4 Seq42 = 3 Seq43 = 3 Seq44 = 2 Seq45 = 3 Seq46 = 11 Seq47 = 6 Seq48 = 2 Seq49 = 6 Seq50 = 17 Seq51 = 7 SeqR1 = 6 SeqR2 = 7 SeqR3 = 2 SeqR4 = 1 SeqR5 = 5 SeqR6 = 14 SeqR7 = 7 SeqR8 = 5 SeqR9 = 5 SeqR10 = 5 SeqR11 = 9 SeqR12 = 2 SeqR13 = 3 SeqR14 = 1 SeqR15 = 1 SeqR16 = 3 SeqR17 = 1 SeqR18 = 1 SeqR19 = 1 SeqR20 = 2 SeqR23 = 6 SeqR24 = 3 SeqR25 = 3 SeqR26 = 8 SeqR27 = 1 SeqR28 = 1 SeqR29 = 4 SeqR31 = 5 SeqR32 = 10 SeqR33 = 8 SeqR34 = 7 SeqR35 = 13 SeqR36 = 10 SeqR37 = 7 SeqR38 = 8 SeqR39 = 4 SeqR40 = 1 SeqR42 = 4 SeqR43 = 1 SeqR44 = 5 SeqR46 = 2 SeqR47 = 11 SeqR48 = 2 SeqR49 = 2 SeqR50 = 9 SeqR51 = 3