DHC24_HUMAN - 516 amino acids
Ovarian
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 3 Seq3 = 1 Seq4 = 3 Seq5 = 3 Seq6 = 6 Seq7 = 4 Seq8 = 3 Seq9 = 2 Seq10 = 6 Seq13 = 3 Seq14 = 1 Seq15 = 2 Seq16 = 6 Seq17 = 4 Seq18 = 5 Seq19 = 5 Seq20 = 2 Seq21 = 2 Seq22 = 4 Seq23 = 3 Seq24 = 3 Seq25 = 2 Seq27 = 1 Seq28 = 1 Seq29 = 1 Seq30 = 5 Seq31 = 7 Seq32 = 5 Seq33 = 1 Seq34 = 2 Seq35 = 4 Seq36 = 5 Seq37 = 7 Seq38 = 1 Seq39 = 1 Seq40 = 10 Seq41 = 3 Seq42 = 5 Seq43 = 8 Seq44 = 4 Seq46 = 3 Seq47 = 7 Seq48 = 1 Seq49 = 2 Seq50 = 3 Seq51 = 4 Seq52 = 2 Seq53 = 5 Seq54 = 3 Seq55 = 1 Seq56 = 1 Seq57 = 2 Seq58 = 2 Seq59 = 4 Seq60 = 9 Seq61 = 4 Seq62 = 2 Seq63 = 3 Seq64 = 4 Seq65 = 8 Seq66 = 9 Seq67 = 4 Seq68 = 7 Seq69 = 7 Seq70 = 9 Seq71 = 3 Seq72 = 7 Seq74 = 3 Seq75 = 2 Seq76 = 5 Seq77 = 3 Seq78 = 7 Seq79 = 4 Seq80 = 5 Seq81 = 3 Seq82 = 4 Seq83 = 5 Seq84 = 8 Seq85 = 6 Seq86 = 2 Seq87 = 3 Seq88 = 5 Seq89 = 5 Seq90 = 9 Seq91 = 3 Seq92 = 4 Seq93 = 1 Seq94 = 2 Seq95 = 4 Seq96 = 5 Seq97 = 5 Seq98 = 8 Seq99 = 3 Seq100 = 5 Seq101 = 6 Seq102 = 3 SeqR1 = 3 SeqR2 = 4 SeqR3 = 1 SeqR4 = 1 SeqR5 = 2 SeqR6 = 4 SeqR7 = 5 SeqR8 = 2 SeqR9 = 4 SeqR10 = 3 SeqR11 = 4 SeqR12 = 2 SeqR13 = 8 SeqR14 = 2 SeqR15 = 2 SeqR16 = 6 SeqR17 = 4 SeqR18 = 5 SeqR19 = 5 SeqR20 = 3 SeqR21 = 1 SeqR22 = 3 SeqR24 = 1 SeqR25 = 1 SeqR26 = 2 SeqR27 = 6 SeqR28 = 1 SeqR30 = 3 SeqR31 = 10 SeqR32 = 7 SeqR34 = 2 SeqR35 = 2 SeqR36 = 6 SeqR37 = 2 SeqR38 = 4 SeqR39 = 1 SeqR40 = 7 SeqR41 = 6 SeqR42 = 2 SeqR43 = 4 SeqR44 = 2 SeqR45 = 1 SeqR46 = 2 SeqR47 = 4 SeqR48 = 4 SeqR49 = 1 SeqR50 = 2 SeqR51 = 6 SeqR52 = 6 SeqR53 = 4 SeqR54 = 4 SeqR55 = 3 SeqR57 = 3 SeqR58 = 3 SeqR59 = 7 SeqR60 = 6 SeqR61 = 3 SeqR62 = 3 SeqR63 = 4 SeqR64 = 2 SeqR65 = 8 SeqR66 = 11 SeqR67 = 4 SeqR68 = 4 SeqR69 = 6 SeqR70 = 3 SeqR71 = 2 SeqR72 = 6 SeqR73 = 1 SeqR74 = 3 SeqR75 = 8 SeqR76 = 6 SeqR77 = 4 SeqR78 = 3 SeqR79 = 5 SeqR80 = 7 SeqR81 = 4 SeqR82 = 5 SeqR83 = 5 SeqR84 = 5 SeqR85 = 12 SeqR86 = 1 SeqR87 = 5 SeqR88 = 6 SeqR89 = 2 SeqR90 = 3 SeqR91 = 3 SeqR93 = 1 SeqR94 = 2 SeqR95 = 1 SeqR96 = 6 SeqR97 = 5 SeqR98 = 9 SeqR99 = 5 SeqR100 = 3 SeqR101 = 4 SeqR102 = 3
1 MEPAVSLAVC 1
2 SLAVCALLFL 3
3 ALLFLLWVRL 1
4 LWVRLKGLEF 3
5 KGLEFVLIHQ 3
6 VLIHQRWVFV 6
7 RWVFVCLFLL 4
8 CLFLLPLSLI 3
9 PLSLIFDIYY 2
10 FDIYYYVRAW 6
11 YVRAWVVFKL 0
12 VVFKLSSAPR 0
13 SSAPRLHEQR 3
14 LHEQRVRDIQ 1
15 VRDIQKQVRE 2
16 KQVREWKEQG 6
17 WKEQGSKTFM 4
18 SKTFMCTGRP 5
19 CTGRPGWLTV 5
20 GWLTVSLRVG 2
21 SLRVGKYKKT 2
22 KYKKTHKNIM 4
23 HKNIMINLMD 3
24 INLMDILEVD 3
25 ILEVDTKKQI 2
26 TKKQIVRVEP 0
27 VRVEPLVTMG 1
28 LVTMGQVTAL 1
29 QVTALLTSIG 1
30 LTSIGWTLPV 5
31 WTLPVLPELD 7
32 LPELDDLTVG 5
33 DLTVGGLIMG 1
34 GLIMGTGIES 2
35 TGIESSSHKY 4
36 SSHKYGLFQH 5
37 GLFQHICTAY 7
38 ICTAYELVLA 1
39 ELVLADGSFV 1
40 DGSFVRCTPS 10
41 RCTPSENSDL 3
42 ENSDLFYAVP 5
43 FYAVPWSCGT 8
44 WSCGTLGFLV 4
45 LGFLVAAEIR 0
46 AAEIRIIPAK 3
47 IIPAKKYVKL 7
48 KYVKLRFEPV 1
49 RFEPVRGLEA 2
50 RGLEAICAKF 3
51 ICAKFTHESQ 4
52 THESQRQENH 2
53 RQENHFVEGL 5
54 FVEGLLYSLD 3
55 LYSLDEAVIM 1
56 EAVIMTGVMT 1
57 TGVMTDEAEP 2
58 DEAEPSKLNS 2
59 SKLNSIGNYY 4
60 IGNYYKPWFF 9
61 KPWFFKHVEN 4
62 KHVENYLKTN 2
63 YLKTNREGLE 3
64 REGLEYIPLR 4
65 YIPLRHYYHR 8
66 HYYHRHTRSI 9
67 HTRSIFWELQ 4
68 FWELQDIIPF 7
69 DIIPFGNNPI 7
70 GNNPIFRYLF 9
71 FRYLFGWMVP 3
72 GWMVPPKISL 7
73 PKISLLKLTQ 0
74 LKLTQGETLR 3
75 GETLRKLYEQ 2
76 KLYEQHHVVQ 5
77 HHVVQDMLVP 3
78 DMLVPMKCLQ 7
79 MKCLQQALHT 4
80 QALHTFQNDI 5
81 FQNDIHVYPI 3
82 HVYPIWLCPF 4
83 WLCPFILPSQ 5
84 ILPSQPGLVH 8
85 PGLVHPKGNE 6
86 PKGNEAELYI 2
87 AELYIDIGAY 3
88 DIGAYGEPRV 5
89 GEPRVKHFEA 5
90 KHFEARSCMR 9
91 RSCMRQLEKF 3
92 QLEKFVRSVH 4
93 VRSVHGFQML 1
94 GFQMLYADCY 2
95 YADCYMNREE 4
96 MNREEFWEMF 5
97 FWEMFDGSLY 5
98 DGSLYHKLRE 8
99 HKLREKLGCQ 3
100 KLGCQDAFPE 5
101 DAFPEVYDKI 6
102 VYDKICKAARH 3


1 CVALSVAPEM 3
2 LFLLACVALS 4
3 LRVWLLFLLA 1
4 FELGKLRVWL 1
5 QHILVFELGK 2
6 VFVWRQHILV 4
7 LLFLCVFVWR 5
8 ILSLPLLFLC 2
9 YYIDFILSLP 4
10 WARVYYYIDF 3
11 LKFVVWARVY 4
12 RPASSLKFVV 2
13 RQEHLRPASS 8
14 QIDRVRQEHL 2
15 ERVQKQIDRV 2
16 GQEKWERVQK 6
17 MFTKSGQEKW 4
18 PRGTCMFTKS 5
19 VTLWGPRGTC 5
20 GVRLSVTLWG 3
21 TKKYKGVRLS 1
22 MINKHTKKYK 3
23 DMLNIMINKH 0
24 DVELIDMLNI 1
25 IQKKTDVELI 1
26 PEVRVIQKKT 2
27 GMTVLPEVRV 6
28 LATVQGMTVL 1
29 GISTLLATVQ 0
30 VPLTWGISTL 3
31 DLEPLVPLTW 10
32 GVTLDDLEPL 7
33 GMILGGVTLD 0
34 SEIGTGMILG 2
35 YKHSSSEIGT 2
36 HQFLGYKHSS 6
37 YATCIHQFLG 2
38 ALVLEYATCI 4
39 VFSGDALVLE 1
40 SPTCRVFSGD 7
41 LDSNESPTCR 6
42 PVAYFLDSNE 2
43 TGCSWPVAYF 4
44 VLFGLTGCSW 2
45 RIEAAVLFGL 1
46 KAPIIRIEAA 2
47 LKVYKKAPII 4
48 VPEFRLKVYK 4
49 AELGRVPEFR 1
50 FKACIAELGR 2
51 QSEHTFKACI 6
52 HNEQRQSEHT 6
53 LGEVFHNEQR 4
54 DLSYLLGEVF 4
55 MIVAEDLSYL 3
56 TMVGTMIVAE 0
57 PEAEDTMVGT 3
58 SNLKSPEAED 3
59 YYNGISNLKS 7
60 FFWPKYYNGI 6
61 NEVHKFFWPK 3
62 NTKLYNEVHK 3
63 ELGERNTKLY 4
64 RLPIYELGER 2
65 RHYYHRLPIY 8
66 ISRTHRHYYH 11
67 QLEWFISRTH 4
68 FPIIDQLEWF 4
69 IPNNGFPIID 6
70 FLYRFIPNNG 3
71 PVMWGFLYRF 2
72 LSIKPPVMWG 6
73 QTLKLLSIKP 1
74 RLTEGQTLKL 3
75 QEYLKRLTEG 8
76 QVVHHQEYLK 6
77 PVLMDQVVHH 4
78 QLCKMPVLMD 3
79 THLAQQLCKM 5
80 IDNQFTHLAQ 7
81 IPYVHIDNQF 4
82 FPCLWIPYVH 5
83 QSPLIFPCLW 5
84 HVLGPQSPLI 5
85 ENGKPHVLGP 12
86 IYLEAENGKP 1
87 YAGIDIYLEA 5
88 VRPEGYAGID 6
89 AEFHKVRPEG 2
90 RMCSRAEFHK 3
91 FKELQRMCSR 3
92 HVSRVFKELQ 0
93 LMQFGHVSRV 1
94 YCDAYLMQFG 2
95 EERNMYCDAY 1
96 FMEWFEERNM 6
97 YLSGDFMEWF 5
98 ERLKHYLSGD 9
99 QCGLKERLKH 5
100 EPFADQCGLK 3
101 IKDYVEPFAD 4
102 HRAAKCIKDYV 3